Başında S olan 3 harfli 49 kelime var. S harfi ile başlayan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble, Kelime Tahtası gibi kelime oyunlarında yardımcı olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde S harfi olan kelimeler listesine ya da sonu S harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bu bir hile değil, oyun oynarken yeni kelimeler öğrenebilmeniz için size bir yardımcıdır. Kelimelerin anlamlarını öğrenmek için TDK web sitesini ziyaret edebilirsiniz. ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.


Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

SÖR


1 - Katolik mezhebinde kendini dine adayan ve manastırda yaşayan kadın.
2 - Katolik mezhebinde dinle ilgili bir yükümlülük almayan, ama din uğruna hemşirelik, hastabakıcılık gibi işlerde çalışan kadın.

SIK


1 - Benzerleri ya da parçaları arasında çok az aralık bulunan, seyrek karşıtı.
2 - Çok bulunan, çok rastlanan.
3 - Kısa zaman aralıklarıyla, az aralıklarla.
4 - Aralıksız olarak, aralarında az aralık bırakarak.

SAZ


1 - Her tür müzik aracı, çalgı.
2 - Türk halk müziğinde bağlama, cura gibi telli müzik araçlarının genel adı.
3 - Türk halk müziğinde kullanılan, gövdesi oyularak yapılmış, telli, uzun saplı çalgı.
4 - Çalgı takımı.

SAN


1 - Ün, °şan, °şöhret.
2 - Bay, bayan, general, paşa gibi, kişi adlarına getirilen saygı ya da belirtme sözü, °unvan.
3 - Herhangi bir şeyi, neyse o yapan nitelik, "kip" karşıtı.

SİM


1 . Gümüş.
2 . Genellikle işlemelerde kullanılan, gümüş görünüşünde ve parlaklığında olan iplik vb.
3 . sıfat Gümüş gibi parlayan. sim (II) isim, halk ağzında İşaret.

SOL


1 . Vücutta kalbin bulunduğu tarafta olan, sağ karşıtı: "Sol el. Sol kulak."- .
2 . isim Bu taraftaki yön: "Sola dönmek."- .
3 . isim Sosyalizme yakın görüşte olan grup.
4 . isim, spor Boksta sol yumrukla vuruş.

SIĞ


1 . Derinliği az, dibi yüzeyine yakın olan (göl, deniz, akarsu vb.): "Mercan adaları sığ bir kayalığın etrafını alırlar."- S. F. Abasıyanık.
2 . mecaz Ayrıntıya inmeyen, yeterli olmayan, yüzeyde kalan: "Sığ düşünce."- .

SAV


1 . İleri sürülerek savunulan düşünce, iddia, dava: "Eleştiricilerimiz nasıl olur da böyle bir savda bulunabilirler?"- N. Cumalı.
2 . mantık Tanıtlanması gereken önerme, tez.
3 . eskimiş Haber, söz.
4 . eskimiş Atasözü.

SİN

Ölü gömülen yer, gömüt, mezar, kabir, metfen, makber: "Sana ibret gerek ise / Gel göresin bu sinleri."- Yunus Emre. sin (IV) -nni isim, eskimiş Arapça sinn Yaş (I): "Hoş uyanık da olsam biz sindekileri artık erkekten saymazlar ya..."- H. Taner.

SES


1 - Kulağın duyabildiği titreşim.
2 - Ciğerlerden gelen havanın ses yolunda yaptığı titreşim.
3 - Güzel ve etkileyici ses.
4 - Duygu ve düşünce.
5 - Herhangi bir davranış, tutum karşısında uyanan ruhsal tepki.
6 - Aralarında uyum bulunan titreşimler.

SİS

Atmosferin alt tabakalarındaki küçük su ya da buhar tanelerinden oluşan bulutların çok alçalarak yeryüzüne kadar inmesiyle oluşan duman.

SAL


1 - Kalın direklerin yan yana bağlanmasıyla yapılan, düz ve korkuluksuz deniz ya da ırmak taşıtı.
2 - Salacak, °teneşir.
3 - Tabut.

SAY

Düz, ince, yassı taş: "Yağmur yağar da ışılaşır sayları / Eli göçmüş de bozulaşır daylağı"- Halk türküsü. say (II) -yi isim, eskimiş (sa:y) Arapça sa¤y
1 . Çalışma, emek.
2 . din b. (***) Hac ibadeti sırasında Safa ile Merve tepeleri arasında gidip gelme.

SÜT


1 - Kadınların ve memeli dişi hayvanların yavrularını beslemek için memelerinden gelen, besin değeri yüksek beyaz sıvı.
2 - Kimi bitkilerin türlü organlarında bulunan beyaz renkte özsu.
3 - Erkek balığın tohumu.
4 - Süte benzeyen her türlü sıvı.
5 - Benzin, mazot.

SEK


1 - İçine su, başka bir içki ya da bir sıvı karıştırılmamış (içki).
2 - (İçki için) İçine su ya da bir başka içki karıştırmadan.

SİZ


1 . Çokluk ikinci kişi zamiri.
2 . Bir kişiye saygı ve incelik belirtisi olarak kullanılan bir seslenme sözü.

SAĞ


1 . Vücutta kalbin bulunduğu tarafın karşısında olan, sol karşıtı: "Sağ cebinde kocaman bir gazete tomarı görünüyordu."- Ö. Seyfettin.
2 . isim Bu taraftaki yön: "Sağa dönmek. Sağdan yürümek."- .
3 . Ekonomi ve siyasette gelenekçi (görüş).
4 . isim, spor Boksta sağ yumrukla vuruş.

SAC


1 - Yassı, demir-çelik ürünü.
2 - Bu nesneden yapılmış dışbükey pişirme aracı.
3 - Sactan yapılmış olan.

SUT

Eskiden kimi bitkilerden, bugün sodyum klorürden elde edilen sodyum karbonatın ticaretteki adı (Na6CO6).

SOF


1 . Bir çeşit sertçe, ince yünlü kumaş.
2 . Ham ipekten yapılmış astarlık kumaş: "Ankara sofu."- .