Başında S olan 15 harfli 31 kelime var. S harfi ile başlayan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble, Kelime Tahtası gibi kelime oyunlarında yardımcı olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde S harfi olan kelimeler listesine ya da sonu S harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bu bir hile değil, oyun oynarken yeni kelimeler öğrenebilmeniz için size bir yardımcıdır. Kelimelerin anlamlarını öğrenmek için TDK web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

SÖZLENDİRİCİLİK

 1. [isim] Sözlendirici olma durumu ve sözlendiricinin işi, dublajcılık

SEVİMLİLEŞTİRME

 1. [isim] Sevimlileştirmek işi

SOSYALLEŞTİRMEK

 1. [-i] Toplumsallaştırmak
 2. Toplum kurallarına göre davranacak biçimde eğitmek

SLOGANLAŞTIRMAK

 1. [-i] Slogan durumuna getirmek

SİNEMALAŞTIRMAK

 1. [-i] Sinema durumuna getirmek

SIRADANLAŞTIRMA

 1. [isim] Sıradanlaştırmak işi

SAĞLAMLAŞTIRMAK

 1. [-i] Sağlam bir duruma getirmek, pekiştirmek

SUSKUNLAŞTIRMAK

 1. [-i] Suskun duruma getirmek

SİSTEMLEŞTİRMEK

 1. [-i] Sistemli duruma getirmek
 2. Sistem durumuna getirmek

SALAHİYETSİZLİK

 1. [isim] Yetkisiz olma durumu, yetkisizlik

SANAYİLEŞTİRMEK

 1. [-i] Sanayileşmesini sağlamak

STANDARDİZASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Standartlaşma

SOSYOLENGÜİSTİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Dil, toplum ve kültür arasındaki ilişkileri konu edinen dil bilimi dalı

SIĞIRDİLİGİLLER

 1. [isim] İki çeneklilerden, sığırdili ve havacıva bitkilerini içine alan familya

SİLSİLEİMERATİP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Rütbe sıralaması

SEYREKLEŞTİRMEK

 1. [-i] Seyrek duruma getirmek, seyreltmek

SENDİKALAŞTIRMA

 1. [isim] Sendikalaştırmak işi

SAYDAMLAŞTIRMAK

 1. [-i] Saydam duruma getirmek, şeffaflaştırmak

SAMİMİYETSİZLİK

 1. [isim] Samimi olmama durumu, içtensizlik
  • "Bunu halka karşı bir samimiyetsizlik, ilk aldatma sayıyordum." (Reşat Nuri Güntekin)

SALDIRGANLAŞMAK

 1. [nsz] Saldırgan duruma gelmek

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü