Başında S olan 15 harfli 31 kelime var. S harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde S harfi olan kelimeler listesine ya da sonu S harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

SABİTLEŞTİRİLME

 1. [isim] Sabitleştirilmek işi

SORUŞTURMACILIK

 1. [isim] Anketçilik

SENDİKALAŞTIRMA

 1. [isim] Sendikalaştırmak işi

SELLEMEHÜSSELAM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Ulu orta, çekinmeden, destursuz

SAYDAMLAŞTIRMAK

 1. [-i] Saydam duruma getirmek, şeffaflaştırmak

SİLSİLEİMERATİP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Rütbe sıralaması

SOSYOLENGÜİSTİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Dil, toplum ve kültür arasındaki ilişkileri konu edinen dil bilimi dalı

SİNEMALAŞTIRMAK

 1. [-i] Sinema durumuna getirmek

SADELEŞTİRİLMEK

 1. [nsz] Sadeleştirme işi yapılmak

SOSYALLEŞTİRMEK

 1. [-i] Toplumsallaştırmak
 2. Toplum kurallarına göre davranacak biçimde eğitmek

STANDARDİZASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Standartlaşma

SALDIRGANLAŞMAK

 1. [nsz] Saldırgan duruma gelmek

SEYREKLEŞTİRMEK

 1. [-i] Seyrek duruma getirmek, seyreltmek

SLOGANLAŞTIRMAK

 1. [-i] Slogan durumuna getirmek

SEVİMLİLEŞTİRME

 1. [isim] Sevimlileştirmek işi

SÖZLENDİRİCİLİK

 1. [isim] Sözlendirici olma durumu ve sözlendiricinin işi, dublajcılık

SİLAHLANDIRILMA

 1. [isim] Silahlandırılmak işi

SAMİMİYETSİZLİK

 1. [isim] Samimi olmama durumu, içtensizlik
  • "Bunu halka karşı bir samimiyetsizlik, ilk aldatma sayıyordum." (Reşat Nuri Güntekin)

SANAYİLEŞTİRMEK

 1. [-i] Sanayileşmesini sağlamak

SONUÇLANDIRILMA

 1. [isim] Sonuçlandırılmak işi

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü