Başında S olan 15 harfli 31 kelime var. S harfi ile başlayan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble, Kelime Tahtası gibi kelime oyunlarında yardımcı olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde S harfi olan kelimeler listesine ya da sonu S harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bu bir hile değil, oyun oynarken yeni kelimeler öğrenebilmeniz için size bir yardımcıdır. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

SALAHİYETSİZLİK

 1. [isim] Yetkisiz olma durumu, yetkisizlik

SADELEŞTİRİLMEK

 1. [nsz] Sadeleştirme işi yapılmak

SIĞIRDİLİGİLLER

 1. [isim] İki çeneklilerden, sığırdili ve havacıva bitkilerini içine alan familya

SİLSİLEİMERATİP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Rütbe sıralaması

SONUÇLANDIRILMA

 1. [isim] Sonuçlandırılmak işi

SENDİKALAŞTIRMA

 1. [isim] Sendikalaştırmak işi

SLOGANLAŞTIRMAK

 1. [-i] Slogan durumuna getirmek

SAMİMİYETSİZLİK

 1. [isim] Samimi olmama durumu, içtensizlik
  • "Bunu halka karşı bir samimiyetsizlik, ilk aldatma sayıyordum." (Reşat Nuri Güntekin)

SÜBLİMLEŞTİRMEK

 1. [-i] Bir cismi katı durumdan doğrudan doğruya gaz duruma dönüştürmek

SEVİMLİLEŞTİRME

 1. [isim] Sevimlileştirmek işi

SUSKUNLAŞTIRMAK

 1. [-i] Suskun duruma getirmek

SOYSUZLAŞTIRMAK

 1. [-i] Soysuz bir duruma getirmek

SAYDAMLAŞTIRMAK

 1. [-i] Saydam duruma getirmek, şeffaflaştırmak

SOSYALLEŞTİRMEK

 1. [-i] Toplumsallaştırmak
 2. Toplum kurallarına göre davranacak biçimde eğitmek

SOSYOLENGÜİSTİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Dil, toplum ve kültür arasındaki ilişkileri konu edinen dil bilimi dalı

SAĞLAMLAŞTIRMAK

 1. [-i] Sağlam bir duruma getirmek, pekiştirmek

STANDARDİZASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Standartlaşma

SEYREKLEŞTİRMEK

 1. [-i] Seyrek duruma getirmek, seyreltmek

SİNEMALAŞTIRMAK

 1. [-i] Sinema durumuna getirmek

SÖMÜRGELEŞTİRME

 1. [isim] Sömürgeleştirmek işi
  • "Bu kıtaları ne sömürgeleştirmiş ne de vatanlaştırmıştık." (Falih Rıfkı Atay)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü