Başında S olan 15 harfli 31 kelime var. S harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde S harfi olan kelimeler listesine ya da sonu S harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

SELLEMEHÜSSELAM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Ulu orta, çekinmeden, destursuz

SABİTLEŞTİRİLME

 1. [isim] Sabitleştirilmek işi

SAMİMİYETSİZLİK

 1. [isim] Samimi olmama durumu, içtensizlik
  • "Bunu halka karşı bir samimiyetsizlik, ilk aldatma sayıyordum." (Reşat Nuri Güntekin)

SANAYİLEŞTİRMEK

 1. [-i] Sanayileşmesini sağlamak

SAYDAMLAŞTIRMAK

 1. [-i] Saydam duruma getirmek, şeffaflaştırmak

SLOGANLAŞTIRMAK

 1. [-i] Slogan durumuna getirmek

SADELEŞTİRİLMEK

 1. [nsz] Sadeleştirme işi yapılmak

SIRADANLAŞTIRMA

 1. [isim] Sıradanlaştırmak işi

SENDİKALAŞTIRMA

 1. [isim] Sendikalaştırmak işi

SIĞIRDİLİGİLLER

 1. [isim] İki çeneklilerden, sığırdili ve havacıva bitkilerini içine alan familya

STANDARDİZASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Standartlaşma

SONUÇLANDIRILMA

 1. [isim] Sonuçlandırılmak işi

SOSYALLEŞTİRMEK

 1. [-i] Toplumsallaştırmak
 2. Toplum kurallarına göre davranacak biçimde eğitmek

SÜBLİMLEŞTİRMEK

 1. [-i] Bir cismi katı durumdan doğrudan doğruya gaz duruma dönüştürmek

SALAHİYETSİZLİK

 1. [isim] Yetkisiz olma durumu, yetkisizlik

SEMBOLLEŞTİRMEK

 1. [-i] Bir olayı, bir insan veya bir duyguyu sembollere başvurarak anlatmak, simgeleştirmek

SÖMÜRGELEŞTİRME

 1. [isim] Sömürgeleştirmek işi
  • "Bu kıtaları ne sömürgeleştirmiş ne de vatanlaştırmıştık." (Falih Rıfkı Atay)

SOSYOLENGÜİSTİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Dil, toplum ve kültür arasındaki ilişkileri konu edinen dil bilimi dalı

SOYSUZLAŞTIRMAK

 1. [-i] Soysuz bir duruma getirmek

SALDIRGANLAŞMAK

 1. [nsz] Saldırgan duruma gelmek

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü