Başında S olan 15 harfli 31 kelime var. S harfi ile başlayan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble, Kelime Tahtası gibi kelime oyunlarında yardımcı olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde S harfi olan kelimeler listesine ya da sonu S harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bu bir hile değil, oyun oynarken yeni kelimeler öğrenebilmeniz için size bir yardımcıdır. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

SOSYOLENGÜİSTİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Dil, toplum ve kültür arasındaki ilişkileri konu edinen dil bilimi dalı

SİNEMALAŞTIRMAK

 1. [-i] Sinema durumuna getirmek

STERİLLEŞTİRMEK

 1. [-i] Mikropsuzlaştırmak

SEVİMLİLEŞTİRME

 1. [isim] Sevimlileştirmek işi

SOYSUZLAŞTIRMAK

 1. [-i] Soysuz bir duruma getirmek

SAĞLAMLAŞTIRMAK

 1. [-i] Sağlam bir duruma getirmek, pekiştirmek

SABİTLEŞTİRİLME

 1. [isim] Sabitleştirilmek işi

STANDARDİZASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Standartlaşma

SİLSİLEİMERATİP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Rütbe sıralaması

SAMİMİYETSİZLİK

 1. [isim] Samimi olmama durumu, içtensizlik
  • "Bunu halka karşı bir samimiyetsizlik, ilk aldatma sayıyordum." (Reşat Nuri Güntekin)

SİSTEMLEŞTİRMEK

 1. [-i] Sistemli duruma getirmek
 2. Sistem durumuna getirmek

SOSYALLEŞTİRMEK

 1. [-i] Toplumsallaştırmak
 2. Toplum kurallarına göre davranacak biçimde eğitmek

SIRADANLAŞTIRMA

 1. [isim] Sıradanlaştırmak işi

SORUŞTURMACILIK

 1. [isim] Anketçilik

SADELEŞTİRİLMEK

 1. [nsz] Sadeleştirme işi yapılmak

SİLAHLANDIRILMA

 1. [isim] Silahlandırılmak işi

SANAYİLEŞTİRMEK

 1. [-i] Sanayileşmesini sağlamak

SENDİKALAŞTIRMA

 1. [isim] Sendikalaştırmak işi

SUSKUNLAŞTIRMAK

 1. [-i] Suskun duruma getirmek

SÖMÜRGELEŞTİRME

 1. [isim] Sömürgeleştirmek işi
  • "Bu kıtaları ne sömürgeleştirmiş ne de vatanlaştırmıştık." (Falih Rıfkı Atay)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü