Başında S olan 15 harfli 25 kelime var. S harfi ile başlayan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble, Kelime Tahtası gibi kelime oyunlarında yardımcı olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde S harfi olan kelimeler listesine ya da sonu S harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bu bir hile değil, oyun oynarken yeni kelimeler öğrenebilmeniz için size bir yardımcıdır. Kelimelerin anlamlarını öğrenmek için TDK web sitesini ziyaret edebilirsiniz. ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.


Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

SÜRMEMANTARLARI

Bitkilerin, özellikle tahılların dokularında yaşayan, sürme ya da rastık denilen hastalığı yapan, bazitli asalak mantarlar takımı.

SAMİMİYETSİZLİK

Samimi olmama durumu, içtensizlik: "Bunu halka karşı bir samimiyetsizlik, ilk aldatma sayıyordum."- R. N. Güntekin.

SÖMÜRGELEŞTİRME

Sömürgeleştirmek işi, müstemlekeleştirme: "Bu kıtaları ne sömürgeleştirmiş ne de vatanlaştırmıştık."- F. R. Atay.

SOSYALLEŞTİRMEK


1 . Toplumsallaştırmak.
2 . Toplum kurallarına göre davranacak biçimde eğitmek.

SİNİRKANATLILAR

Saydam olan kanatları ağ biçiminde damarlarla örülü, dört kanatlı böcekler takımı.

SIĞIRDİLİGİLLER

İki çeneklilerden, sığırdili ve havacıva bitkilerini içine alan familya.

SOSYOLENGÜİSTİK

Dil, toplum ve kültür arasındaki ilişkileri konu edinen dil bilimi dalı.

SÜBLİMLEŞTİRMEK

Bir cismi katı durumdan doğrudan doğruya gaz duruma dönüştürmek.

SİSTEMLEŞTİRMEK


1 . Sistemli duruma getirmek.
2 . Sistem durumuna getirmek.

SİNDİRİMBİLİMCİ

Sindirim sistemi hastalıkları hekimi, °gastroenterolog.

SENDİKALILAŞMAK


1 - Bir sendikaya girmek.
2 - Sendika kurmak.

SAYDAMLAŞTIRMAK

Saydam duruma getirmek, şeffaflaştırmak.

SAĞLAMLAŞTIRMAK

Sağlam bir duruma getirmek, pekiştirmek.

SÜRÜNGENBİLİMCİ

Sürüngenleri inceleyen hayvanbilimci.

SUMUHALLEBİCİSİ

Sumuhallebisi yapan ve satan kimse.

SEYREKLEŞTİRMEK

Seyrek duruma getirmek, seyreltmek.

SOYSUZLAŞTIRMAK

Soysuz bir duruma getirmek.

SESLENDİRİCİLİK

Seslendirici olma durumu.

SANAYİLEŞTİRMEK

Sanayileşmesini sağlamak.

SALDIRGANLAŞMAK

Saldırgan duruma gelmek.