Başında S olan 12 harfli 150 kelime var. S harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde S harfi olan kelimeler listesine ya da sonu S harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

SERBESTLEMEK

 1. [nsz] Sıkıcı bir durumdan veya kalabalıktan kurtulmak
  • "Bir ara ortalık serbestlemiş, bir şey olmuş." (Peyami Safa)

SİNCAPGİLLER

 1. [isim] Kemirgen memeli hayvanları içine alan, geniş bir familya

SUBJEKTİVİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Öznelci

SALLAPATİLİK

 1. [isim] Sallapati olma durumu
 2. Ciddiyetsizlik

SAPTIRICILIK

 1. [isim] Saptırıcı olma durumu

SÜLFÜRİMETRE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir maddedeki kükürt oranını tespit etmek için kullanılan alet

SARIMSAKLAMA

 1. [isim] Sarımsaklamak işi

SÜRTÜKLEŞMEK

 1. [nsz] Sürtük durumuna gelmek

SPEKTROSKOPİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Tayf ölçümü

SALAHİYETTAR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Yetkili

SOYSUZLAŞMAK

 1. [nsz] Biyolojik, toplumsal, doğal bozulmaya, dağılmaya uğramak, tefessüh etmek
 2. Yaşama biçimi ve görevlerinde gerilemek, bozulmak, yozlaşmak, tefessüh etmek

SANAYİLEŞMEK

 1. [nsz] Üretimde makine, tezgâh vb. maddi üretim araçlarına giderek daha çok yer vermek, endüstrileşmek

SOMURTKANLIK

 1. [isim] Somurtkan olma durumu
  • "Bu anlaşmazlık sofra halkına bir somurtkanlık getirdi." (Memduh Şevket Esendal)

SUBJEKTİVİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Öznelcilik

SADAKATLİLİK

 1. [isim] Sadakatli olma durumu

SİGARASIZLIK

 1. [isim] Sigarasız olma durumu

SPİRİTÜALİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Tinselcilik

SÜSLEMECİLİK

 1. [isim] Süsleme sanatı

SEYREKLEŞMEK

 1. [nsz] Seyrek duruma gelmek, seyrelmek
  • "On gün sonra gelen giden seyrekleşti." (Memduh Şevket Esendal)

SİGORTALILIK

 1. [isim] Sigortalı olma durumu

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü