Başında S olan 12 harfli 132 kelime var. S harfi ile başlayan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble, Kelime Tahtası gibi kelime oyunlarında yardımcı olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde S harfi olan kelimeler listesine ya da sonu S harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bu bir hile değil, oyun oynarken yeni kelimeler öğrenebilmeniz için size bir yardımcıdır. Kelimelerin anlamlarını öğrenmek için TDK web sitesini ziyaret edebilirsiniz. ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.


Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

SANDIKBALIĞI

Sandıkbalığıgillerden, tropikal denizlerde yaşayan, vücudu çok kenarlı sert kemik plakalardan oluşan zırh ile kaplı, boyu yarım metre kadar olabilen bir balık (Lactophrys triqueter).

SARHOŞLAŞMAK

Sarhoş duruma gelmek, sarhoş olmak: "Kına gecesinde hizmet eden ev sahipleri, onlara yardım eden hamarat, becerikli komşular, saz takımından, sarhoşlaşmış davetlilerden daha çok gürültü ediyorlardı."- M. Ş. Esendal.

SÖMÜRGECİLİK

Genellikle bir devletin başka ulusları, devletleri, toplulukları, siyasal ve ekonomik egemenliği altına alarak yayılması veya yayılmayı istemesi, müstemlekecilik, kolonyalizm.

SOYSUZLAŞMAK


1 . Biyolojik, toplumsal, doğal bozulmaya, dağılmaya uğramak, tefessüh etmek.
2 . Yaşama biçimi ve görevlerinde gerilemek, bozulmak, yozlaşmak, tefessüh etmek.

SERPİŞTİRMEK


1 . Yağmur veya kar azar azar, ince ince yağmak, serpmek: "Serpiştiriyordu kar soğuk gece yarısı."- B. Necatigil.
2 . Gelişigüzel serpmek.

SİGARABÖCEĞİ

Kınkanatlılardan, tütünden başka, kiler ve mutfaklarda saklı birçok yiyecek maddelerine düşkünlüğü ile tanınan böcek (Lasioderma serricorne).

SALDIRGANLIK


1 . Saldırgan olma durumu.
2 . Saldırgan bir biçimde davranma: "Oralar her saldırganlıktan korunmuş Türk kucağı idi."- R. E. Ünaydın.
3 . ruh bilimi Bireyin kendi düşünce ve davranışlarını dıştaki direnmelere karşı, zorla karşısındakine benimsetme çabası.

STREPTOMİSİN

Verem basiline, şarbon, difteri, veba, menenjit, zatürre vb. hastalıklara sebep olan mikroplara karşı kullanılan bir antibiyotik.

SÜMSÜKLEŞMEK

Uyuşuk duruma gelmek, miskinleşmek, pısırıklaşmak: "Yalnız, işte hepsi sümsükleşti, galiba sizden çekiniyorlar."- Ö. Seyfettin.

SÖZLENDİRMEK


1 . Bir filmi görüntüleriyle eş zamanlı olarak sözlü duruma getirmek.
2 . Yabancı bir filmin dilini başka bir dile çevirmek.

SIĞIRKUYRUĞU

Sıracagillerden, ülkemizde yabani olarak birçok türleri yetişen, tüylü yapraklı, sarı çiçekli bir kır bitkisi (Verbascum).

SANSARGİLLER

Küçük, uzun yapılı, kürkleri beğenilen, sansar, porsuk, gelincik, vizon vb. hayvanları içine alan yırtıcı etçiller sınıfı.

SIKLAŞTIRMAK


1 - Sık duruma getirmek.
2 - Sıkça yapmak, sayısını artırmak: Adımlarını sıklaştırdı. Ziyaretlerini sıklaştırdı .

SELAMETLEMEK

Yolcuyu, konuğu uğurlamak, geçirmek: "... misafiri köşebaşına kadar fener tutarak selametlediler."- R. H. Karay.

SEYRELTİLMEK


1 . Seyreltme işi yapılmak.
2 . kimya Bir sıvı, bir miktar su veya sıvı katılarak az yoğun duruma getirilmek.

SIÇANIMSILAR

Bazı sınıflandırmalara göre, omurgalı hayvanlardan memeliler sınıfının, kemiriciler takımının bir alt takımı.

SUÇLANDIRMAK

Suçlu olduğuna karar vermek, suçlu olduğunu ileri sürmek: "Ama onu hiç kimse suçlandıramaz."- Y. Z. Ortaç.

SERBESTLEMEK

Sıkıcı bir durumdan veya kalabalıktan kurtulmak: "Bir ara ortalık serbestlemiş, bir şey olmuş."- P. Safa.

SANDALGİLLER

Tropikal ve ılıman bölgelerde yaşayan, iki yüzden çok türü olan, taçsız iki çenekli bitkiler familyası.

SAMİMİLEŞMEK

İçten olmak, candan davranmak: "Birdenbire samimileşiverdi, kırkyıllık tanış olup çıktı."- T. Buğra.