Başında S olan 11 harfli 358 kelime var. S harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde S harfi olan kelimeler listesine ya da sonu S harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

SARIĞIBURMA

 1. [isim] Burma sarık biçimi verilmiş bir çeşit hamur tatlısı

SATANİSTLİK

 1. [isim] Satanist olma durumu

SIVINDIRMAK

 1. [-i] Bir gazın veya buharın sıcaklık derecesini düşürmek, basıncını artırmak yoluyla onu sıvı durumuna getirmek

SINIFLAŞMAK

 1. [nsz] Toplumda sınıf farkları oluşmak

SONDAJCILIK

 1. [isim] Sondajcı olma durumu

SİYASETNAME

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Siyaset bilimini anlatan ve bu konuda öğüt veren eser

SUSTURULMAK

 1. [nsz] Susması sağlanmak, konuşması önlenmek
 2. Aldığı karşılıkla artık söz söyleyemeyecek bir duruma düşürülmek

SÜRÜKLENMEK

 1. [-e] Sürükleme işi yapılmak veya sürükleme işine konu olmak
  • "Akşama doğru ayaklar evlere doğru sürüklenirdi." (Falih Rıfkı Atay)
 2. Kendi kendini sürüklemek
 3. [nsz] Bir iş, sonuçlanıncaya kadar boş yere gecikmelere uğramak
  • "Bu dava iki yıl sürüklendi."
 4. [nsz] Tekne, akıntı ve rüzgârın etkisiyle gelişigüzel dolaşmak

SERGİLENMEK

 1. [nsz] Sergileme işi yapılmak
 2. Verilmek veya sunulmak

SİYAKUSİBAK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Sözdeki uygunluk ve tutarlılık

SUÇLANDIRMA

 1. [isim] Suçlandırmak işi

SÜSLENDİRME

 1. [isim] Süslendirmek işi veya durumu

SAKIZLAŞMAK

 1. [nsz] Sakız durumuna gelmek

SEÇKİNCİLİK

 1. [isim] Seçkin kimselerden yana olma durumu
  • "Döküntü otobüslere halk otobüsü sıfatının yakıştırılması, garip bir seçkincilik anlayışı sonucu olsa gerektir." (Tomris Uyar)

SÜNNETÇİLİK

 1. [isim] Sünnetçinin yaptığı iş

SOSYALLEŞME

 1. [isim] Toplumsallaşma

SERGÜZEŞTÇİ

 1. [isim] Macerayı seven, maceraya atılan kimse

SAMSUNLULUK
...
SANAYİCİLİK

 1. [isim] İnsanın sanayiyi tek amaç olarak benimsediği sistem, endüstriyalizm

SEKRETERLİK

 1. [isim] Sekreterin görevi, yazmanlık, kâtiplik
 2. Bir veya daha çok sekreterin çalıştığı yer, büro

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü