Sonunda RE olan 5 harfli 47 kelime var. RE ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde RE olan kelimeler listesine ya da başında RE olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

E R Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

ER, RE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

CEHRE

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Pamuk, yün, ipek vb.ni eğirip iplik durumuna getirmeye yarar araç, iğ

GEBRE

 1. [isim] Atı tımar etmekte kullanılan kıldan kese

EMARE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Belirti, iz, ipucu
  • "Fakat hepsinin yüzünde korku ve endişe emarelerini ayan beyan görmüştüm." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

USARE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Öz su

ÇEHRE

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Yüz (II)
  • "Ben şimdi o güzel çehreden başka / Ne bir yüz düşünür ne hatırlarım." (Ncmettin Halil Onan)
  • "Benimle yalnız kalınca yine bir nöbet ağlayıp sızlayacaklarını hissettiğim için çatkın bir çehre almıştım." (Reşat Nuri Güntekin)
  • "Bir şeyim yok, asabım bozuk diye cevap veriyor, çehre ediyordu." (Refik Halit Karay)
  • "İhtiyarın çehresi fena hâlde bozulmuştu." (Ömer Seyfettin)
 2. Görünüş
 3. Kimlik
  • "Şehrin etnik çehresi de bizim için az çok meçhuldür." (Ahmet Hamdi Tanpınar)
 4. Somurtkanlık

AŞURE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Buğday, nohut vb. tanelerle kuru yemişlerin bir arada şekerle kaynatılmasıyla yapılan bir tür tatlı

SAHRE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Külte

HÜCRE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] İnce bir zar içindeki protoplazma ve çekirdekten oluşmuş, bir organizmanın yapı ve görev bakımlarından en küçük birliği, göze
 2. Küçük oda
 3. Tutukluların veya hükümlülerin yalnız olarak kapatıldıkları küçük oda
  • "Sonunda hücresine götürdüler de boylu boyunca uzanabildi." (Sait Faik Abasıyanık)
 4. Siyasi bir inançla gizli olarak çalışan bir örgütün genellikle aynı yerde çalışanlarının oluşturduğu topluluk

KEKRE

 1. [sıfat] Tadı acımtırak, ekşimsi ve buruk olan

SUARE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Gece gösterimi
 2. Akşam yemeğinden sonra yapılan eğlence, toplantı
  • "Karargâh, şerefine büyük bir suare vermek için hazırlanmakta idi." (Falih Rıfkı Atay)

MÜHRE

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Her tür yuvarlak şey, küçük top
 2. Cam boncuk
 3. Kâğıda yumuşaklık, parlaklık ve düzlük vermek için kullanılan camdan araç
 4. Deniz böceği kabuğu
 5. Demirci çekici
 6. Yılanın başında bulunan taca benzer çıkıntı
 7. Bazı av hayvanlarını çekmek için kullanılan çığırtkan kuş
  • "Gökten çekilirken / Ördekleri çeker mühre." (Ahmet Kutsi Tecer)

LİTRE

Kelime Kökeni : Yunanca

 1. [isim] Sıvıları ölçmede kullanılan, bir desimetreküp hacminde ölçü birimi
 2. [sıfat] Bu birimde bir kabın alabileceği miktarda olan
  • "Şimdi yedek iki litre kan var elimizde." (Necati Cumalı)

ÇEVRE

 1. [isim] Bir şeyin yakını, dolayı, etraf
  • "Büyük kentlerin çevreleri gecekondularla sarılmıştır." (Oktay Rifat)
 2. Kişinin içinde bulunduğu toplumu oluşturan ortam
  • "Her girdiği çevreye kişiliği ile birlikte olgun ve asil bir huzur havası getirirdi." (Haldun Taner)
 3. Sırma işlemeli mendil
  • "Geçen gün sandığı karıştırırken elime işlemeli çevreler geçti." (Mahmut Yesari)
 4. Aynı konu ile ilgisi bulunan kimselerin tümü, muhit
  • "Siyasi çevreler. Sanat çevresi."
 5. Bir kimse ile ilişkisi bulunanlar, muhit
  • "Babanın ve çevresinin var güçleri ile destekledikleri düşünülebilir." (Haldun Taner)
 6. Bir birimden önce veya sonra gelen aynı türden birimlerin tümü, bunların oluşturduğu küçük grup, kontekst
 7. Düzlem üzerindeki bir şekli sınırlayan çizgi
 8. Hayatın gelişmesinde etkili olan doğal, toplumsal, kültürel dış faktörlerin bütünlüğü

NEKRE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Beklenmedik hoş ve şaşırtıcı sözler söyleyen, güldürücü hikâye anlatan (kimse), nükteci
  • "Nekre ve zarif, iyi bir hatipti." (Falih Rıfkı Atay)

LİBRE

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Yarım kilogramlık bir ağırlık ölçü birimi

ESİRE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Dişi tutsak
 2. Cariye, dişi köle

KESRE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Esre

KÜKRE

 1. [sıfat] Öfke veya cinsel istek yüzünden saldırıcı bir durum alan (hayvan)

MUARE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Dalgalı parıltılar verilmiş olan bir tür kumaş, kareli kumaş
 2. [sıfat] Bu kumaştan yapılmış olan

FİFRE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yanlamasına çalınan, altı tane deliği olan, tahtadan bir tür flüt

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü