Sonunda RE olan 4 harfli 34 kelime var. RE ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde RE olan kelimeler listesine ya da başında RE olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

E R Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

ER, RE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

TERE

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Turpgillerden, yaprakları salata olarak yenen baharlı bir bitki (Lepidium)

PİRE

 1. [isim] Pireler takımında, insanın ve bazı hayvanların kanını emerek yaşayan, iyi sıçradığı için kolay yakalanamayan, küçük, asalak böcek (Pulex)
  • "Onların başıboş duygusallıklarının deve yaptığı pireleri, büyüttükleri sorunlarını çözümlemeye çaba harcamıyor muyuz?" (Haldun Taner)
  • "Hem o kadar nişancıdır ki pireyi gözünden vurur." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)

PARE

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Parça, kısım
 2. Tane, adet
  • "Hür ufuklarda donanmış iki yüz pare gemi / Yeni doğmuş ayı gördükleri yerden geliyor." (Yahya Kemal Beyatlı)

KÜRE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bütün noktaları merkezden aynı uzaklıkta bulunan bir yüzeyle sınırlı cisim
 2. Yeryüzü, dünya
  • "Ben de yıldızlar gibi, küre gibi, ben de yalnız ve herkese uzaktım." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

GÖRE

 1. [zarf] Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince
  • "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye." (Necati Cumalı)
 2. Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran
  • "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi." (Nezihe Araz)

BERE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yuvarlak, yassı ve sipersiz başlık
  • "Lacivert beresini sallayarak bir fırtına gibi içeriye girdi." (Abdülhak Şinasi Hisar)

PÜRE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Sebzeyi, eti ezerek veya süzgeçten geçirerek elde edilen ezme
  • "Patates püresi. Kestane püresi."

TİRE

 1. [isim] Dikişte kullanılan pamuk ipliği
  • "Parmak uçlarında ince ince delik çorapları renkli tire ile iliştiriyordu." (Mahmut Yesari)
 2. [sıfat] Pamuk ipliğinden yapılmış

ÇARE

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Bir sonuca varmak, ortadaki engelleri kaldırmak için tutulması gereken yol, çıkar yol, çözüm yolu
  • "Sonra aklına daha emin bir çare gelmiş gibi ters yüzü geri döndü." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
  • "Sıkboğaz etme çocuğum. Bir çaresine bakacağız. Ben annenle konuşurum.." (Mahmut Yesari)
 2. Tedavi yolu, deva

SÜRE

 1. [isim] Bir olayın başı ile sonu arasında geçen zaman parçası, zaman aralığı, zaman bölümü, müddet
  • "Hükümdar gibi davrandığınız sürece hükümdar sayılırsınız." (Turan Oflazoğlu)

DERE

 1. [isim] Genellikle yazın kuruyan küçük akarsu
 2. Bu akarsuyun yatağı
 3. İki dağ arasındaki uzun çukur
 4. Damlarda yağmur sularını toplayarak oluğa veren çinko veya kiremit yol

HARE

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Bazı nesne, canlı, göz vb.nde dalgalanır gibi görünen parlak çizgiler, meneviş, dalgır
  • "Uskumrunun hareleri daha sık, gözleri küçük oysa kolyozun hem hareleri daha taraklı hem gözleri daha patlak." (Oktay Rifat)
 2. Üzerinde dalgalı çizgiler bulunan kumaş
 3. Çok sert taş, mermer

VERE

 1. [isim] Bir kalenin veya tahkim edilmiş bir yerin teslimi

FARE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Sıçangillerden, küçük vücutlu, kemirgen, memeli hayvan (Mus)
  • "Tarla faresi. Fındık faresi."

KERE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kez, yol, defa, sefer
  • "Bir kere düştün mü ne arayan olur ne soran!" (Burhan Felek)

UMRE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Hac mevsimi dışında Kâbe'yi ve Mekke'nin öbür kutsal yerlerini ziyaret etme

SURE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kur'an'ın yüz on dört bölümünden her biri
  • "İmam Efendi, bir serviye belini dayayıp çömelerek Mülk suresini okumaya başladı." (Memduh Şevket Esendal)

APRE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kumaş veya derinin cilalanması, perdahlanması
 2. Dokumacılıkta, boyacılıkta cila olarak kullanılan madde

KÖRE

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Karınca yuvası
 2. Demirci körüğünün, kömürlerin yandığı bölüme açılan deliği

NERE

 1. [isim] Hangi yer?
  • "Buranın nere olduğunu biliyor musunuz? Bu, nerenin resmi?"
  • "Konya nere Ankara nere."
 2. Hangi taraf?
 3. Hangi organ?
  • "Nereniz ağrıyor?"
 4. Tekrarlandığında karşılaştırılan şeylerin uzaklığını belirten bir söz
  • "İzmir nere, Ankara nere?"

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü