Başında O olan 5 harfli 82 kelime var. O harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde O harfi olan kelimeler listesine ya da sonu O harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

OCUMA

 1. [isim] Ocumak işi

OYMAK

 1. [-i] Keskin, sivri uçlu bir cisimle bir şeyi yontarak veya delerek çukur oluşturmak
  • "Bir ağaç kütüğünü keser, oyar, nakışlayıp bezerdi." (Samiha Ayverdi)
 2. Kumaş vb.ni girintili bir biçimde kesmek
  • "Gömleğin yakasını ve koltuğunu biraz oydu."
 3. Bıçaklayarak yaralamak
 4. Kazıklamak

OLMAK

 1. [nsz] Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak
  • "En şiddetli münakaşa, kumpanyanın ismi için oldu." (Sait Faik Abasıyanık)
  • "Ola ki bir oldubitti yaratmayı kendi çıkarlarına uygun görmüşlerdir." (Salâh Birsel)
  • "Kilisede olup bitenleri, papazın söylediklerini nihayetine kadar anlattı." (Ömer Seyfettin)
  • "Bize oldu olanlar!"
 2. Gerçekleşmek veya yapılmak
 3. Bir görev, makam, san veya nitelik kazanmak
  • "Okumak, eczacı olmak bu sayılı inatlarından biri ve ilkidir." (Tarık Buğra)
 4. Bir şeyi elde etmek, edinmek
  • "Nihayet ben mal sahibi olacağıma göre rahattım." (Sait Faik Abasıyanık)
 5. Bir durumdan başka bir duruma geçmek
 6. Herhangi bir durumda bulunmak
 7. Uygun düşmek, yerinde görülmek
  • "Böyle iş olmaz. Oraya gitmesek de olur."
 8. Yetişmek, olgunlaşmak
  • "Ekinler oldu. Üzümler daha olmadı."
 9. Hazırlanmak, hazır duruma gelmek
  • "Çay oldu."
 10. Bulunmak
  • "Kız da hemen olduğu yere oturdu." (Memduh Şevket Esendal)
 11. Geçmek, tamamlanmak
  • "İki yıl oldu. Nerede ise üç yıl olacak."
 12. Sürdürmek, yürütmek
  • "İlişkilerimiz dostça olsun istiyorum."
 13. Bir kuruluşla, örgütle ilgili bulunmak, mensup olmak
  • "Partili olmak."
 14. Yaklaşmak, gelip çatmak
  • "Sabah oldu."
 15. Bir şey, birinin mülkiyetine geçmek
  • "Pırlanta gerdanlığı da tektaş küpesi de zümrüt yüzüğü de kendinin olsun!" (Sermet Muhtar Alus)
 16. Ek fiilin geniş zamanı olan -dır (-dir) anlamında kullanılan bir söz
  • "Annesi oluyor. Yeğeni olur."
 17. [nsz] Sarhoş olmak
  • "Sen adamakıllı olmuşsun."
 18. [-e] Uymak, tam gelmek
  • "Bu şapka başıma oluyor."
 19. [-den] Yitirmek, elinden kaçırmak
  • "Tembelliği yüzünden işinden oldu."
 20. [-den] Bir yerde doğmuş, yaşamış olmak
  • "Köyden, kasabadan olmayan, düveni, dirgeni nasıl bilebilir?"
 21. [-e] Bir olayla karşılaşmak, başına kötü bir şey gelmek
  • "Aman, ona bir şey olmasın! Kimseye bir şey olmadı."
 22. [-e] Yol açmak
  • "Bu davranışın ona çok zararı oldu."
 23. Bir ad veya sıfatın belirttiği durumu almak
  • "Su, buz oldu."
 24. [yardımcı fiil] Sıfat-fiil eki almış kelimelerle birlikte başlama, bitirme vb. bildiren fiilleri oluşturur
  • "Artık bize gelmez oldu. Bu işi yapmış olacak. Söyleyecek olursa..."
 25. [yardımcı fiil] Hastalığa yakalanmak, tutulmak
  • "Tifo olmak. Verem olmak."

ORTAÇ

 1. [isim] Sıfat-fiil

ORKİT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Er bezlerinin iltihaplanıp şişmesi

OFRİS

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Salepgillerden, çiçekleri sinek, örümcek gibi birtakım böcekleri andıran, yumrulu, otsu bir bitki (Ophrys)

OLASI

 1. [sıfat] Görünüşe göre olacağı sanılan, muhtemel, mümkün

OTACI

 1. [isim] Hekim

ORGCU

 1. [isim] Org çalan sanatçı

OKTAN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Formülü C8H18 olan doymuş hidrokarbonlara verilen ad

ORİON
...
OKUMA

 1. [isim] Okumak işi, kıraat
  • "Okuması vardı, yazması azdı." (Burhan Felek)

ONSUZ

 1. [zarf] O olmaksızın
  • "Onsuz kalınacak uzun günler ve geceleri nasıl geçirecektik?" (Abdülhak Şinasi Hisar)

ODEON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Eski Yunan'da müzisyenlerin konser verdiği basamaklı yer

OYNAŞ

 1. [isim] Aralarında toplumca hoş karşılanmayan ilişkiler bulunan kadın veya erkekten her biri
  • "Bu da öğretmen gibi; gözü işte, aklı oynaşta!" (Memduh Şevket Esendal)

OYALI

 1. [sıfat] Kenarına oya yapılmış veya geçirilmiş
  • "Başına kenarları yeşil oyalı mor bir gaz boyaması krep bağlıyordu." (Osman Cemal Kaygılı)

ORTAM

 1. [isim] Canlı bir varlığın içinde bulunduğu doğal veya maddi şartların bütünü
  • "Bu ağustos ayı, bir cinayet için hiç de uygun ortam değildi." (Haldun Taner)
  • "Devlet ... elverişli ekonomik bir ortam yaratmak için gerekli tedbirleri alır." (Anayasa)
 2. Bir kimsenin veya bir insan topluluğunun yaşayışını etkileyen ruhsal, toplumsal ve kültürel etkilerin bütünü
  • "Sanat ortamı. Çalışma ortamı."
 3. Nesnel ve toplumsal yönlerle bazen kişinin iç dünyasını da kapsayan yakın çevre, vasat

OTİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] İçe yöneliklik

OVMAÇ

 1. [isim] Hamuru ovalayarak yapılan kırıntılarla pişirilmiş çorba
 2. Taze tarhana

ORFOZ

 1. [isim] Hanigillerden, Ege ve Akdeniz'de bulunan, eti beyaz ve lezzetli, 10 kg'dan 50 kg'a kadar ağırlığı olan bir balık türü (Epinepheles gigas)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü