Başında olan 31 kelime var. NÜ ile başlayan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble, Kelime Tahtası gibi kelime oyunlarında yardımcı olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde NÜ olan kelimeler listesine ya da sonu NÜ ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bu bir hile değil, oyun oynarken yeni kelimeler öğrenebilmeniz için size bir yardımcıdır. Kelimelerin anlamlarını öğrenmek için TDK web sitesini ziyaret edebilirsiniz. ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Nüfusbilimsel,

12 Harfli Kelimeler

Nüfusbilimci,

11 Harfli Kelimeler

Nüktedanlık,

10 Harfli Kelimeler

Nüfusbilim, Nüktecilik, Nümayişkar, Nümismatik,

9 Harfli Kelimeler

Nüksetmek, Nümayişçi,

8 Harfli Kelimeler

Nübüvvet, Nüksetme, Nüktedan, Nütasyon,

7 Harfli Kelimeler

Nüfusçu, Nüfuzlu, Nükleer, Nükleon, Nükteci, Nükteli, Nümayiş,

6 Harfli Kelimeler

Nühüft,

5 Harfli Kelimeler

Nüans, Nüfus, Nüfuz, Nükte, Nükul, Nüsha, Nüzul,

4 Harfli Kelimeler

Nüks, Nüve,

2 Harfli Kelimeler

Nü,


Kelime bulma makinesi

N Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

Nü, Ün,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.


Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

NÜMAYİŞ


1 . Gösteri: "Darülfünun gençleri İstanbul'da büyük bir nümayiş yapmışlardı."- F. R. Atay.
2 . Gösteriş: "Sizden çok emin olduğum için hiçbir nümayiş beklemem ve istemem."- P. Safa.

NÜFUZ


1 . İçine geçme.
2 . mecaz Söz geçirme, güçlü olma, erk: "Birbirlerinin servetlerini, nüfuzlarını, rütbelerini, kabiliyetlerini bilirlerdi."- A. Ş. Hisar.

NÜSHA


1 . Birbirinin tıpkısı olan yazılı şeylerin her biri: "Bu yazma eserin üç nüshası daha var."- .
2 . Gazete, dergi vb.nde sayı: "Geçende Sarıkamış'ta çıkan Varlık gazetesinin bir nüshası geldi."- F. R. Atay.
3 . sıfat Benzer, aynı, kopya.

NÜKTE


1 . İnce anlamlı, düşündürücü ve şakalı söz, espri: "Hoş konuşur, nükteleri kahvelere intikal etmiştir, kıyafeti ve tavrı zariftir."- H. E. Adıvar.
2 . eskimiş Yazıda, resimde, sözde ve davranışta ince, derin anlam, espri: "Bu fıkradaki nükteyi anlayamadım."- .

NÜKTEDAN

İnce, güzel nükteler yapan (kimse), nükteci: "Necmi'yi bilirsiniz, ney çalar, edebiyata meraklı, nüktedan ... bir çocuk."- B. Felek.

NÜANS


1 . Ayırtı: "Ellerini ve kollarını hiç kullanmaya lüzum duymadan nüanslarını sesiyle vererek oynadı."- H. Taner.
2 . İnce ayrım.

NÜFUS


1 . Kişi: "Burada beş nüfus var."- .
2 . Bir ülkede, bir bölgede, bir evde belirli bir anda yaşayanların oluşturduğu toplam sayı, popülasyon: "Nüfus sayımı. Nüfusu çoğalmak."- .
3 . Ortak bir özellik gösteren kimselerin bütünü: "Tarım nüfusu. Gecekondu nüfusu."- .

NÜMAYİŞÇİ


1 . Bir gösteride yer alan kimse, gösterici.
2 . Gösterişçi: "... nümayişçi neşesi fazla seziliyor."- R. H. Karay.

NÜKTELİ

Nükte ile süslenmiş, nüktesi olan, esprili: "Hazırcevap ve nükteli sözler söylemek şöhretini kazanmış."- A. Ş. Hisar.

NÜFUZLU


1 . Sözü geçer, istediğini yaptıran, erkli: "Mülkiyeden çıktıktan sonra Avrupa'ya kaçmış fakat nüfuzlulardan birinin aracılığıyla İstanbul'a dönmüştü."- R. H. Karay.
2 . Makamı yüksek, kademesi üst: "Arkadaşlarının nüfuzlu yerlerde bulunmasına karşın o hep kenarda kalmayı yeğledi."- H. Taner.

NÜKTECİ

Nüktedan: "Bu hazırcevap, nükteci ve biraz da tok sözlü Barba ile hemen ahbap olduk."- O. C. Kaygılı.

NÜFUSBİLİM

İnsan nüfusunu yapı, gelişme ve dağılım açısından inceleyen bilim, °demografi.

NÜKSETMEK

(Hastalık ya da başka bir durum) Geri dönmek, yeniden başlamak, depreşmek.

NÜMİSMATİK

Eski para ve madalyaların tarihi ve tanımıyla uğraşan bilim.

NÜKLEON

Atom çekirdeğini oluşturan proton ve nötronun ortak adı.

NÜKS

Bir durumun veya olayın yeniden ortaya çıkması.

NÜKLEER

Atom çekirdeği ile ilgili, çekirdeksel.

NÜFUSBİLİMCİ

Nüfusbilimle uğraşan kimse, °demograf.

NÜMAYİŞKAR

Gösteri ile, gösteriş ile ilgisi olan.


1 . Çıplak.
2 . isim Çıplak resim.