Sonunda L olan 1478 kelime var. L harfi ile biten kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble, Kelime Tahtası gibi kelime oyunlarında yardımcı olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde L harfi olan kelimeler listesine ya da başında L harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bu bir hile değil, oyun oynarken yeni kelimeler öğrenebilmeniz için size bir yardımcıdır. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

Elektrokimyasal, Gezegenbilimsel, Görüngübilimsel,

14 Harfli Kelimeler

Cemaziyülevvel, Hayvanbilimsel, Özyaşamöyküsel, Toplumbilimsel, Tümdengelimsel, Varlıkbilimsel, Yöntembilimsel,

13 Harfli Kelimeler

Alacabalıkçıl, Anlambilimsel, Biçembilimsel, Biçimbilimsel, Bilgibilimsel, Bilimkurgusal, Böcekbilimsel, Budunbetimsel, Budunbilimsel, Çevrebilimsel, Dirimbilimsel, Dirimkurgusal, Enternasyonal, Evrenbilimsel, Evrendoğumsal, Görselişitsel, Hiperboloidal, İnfinitezimal, İnsanbilimsel, Kıllıkaranfil, Konvansiyonel, Kökenbilimsel, Metalbilimsel, Nedenbilimsel, Nüfusbilimsel, Ortakyaşamsal, Sosyokültürel, Tanrıbilimsel, Terimbilimsel, Transandantal, Yaşambilimsel, Yazıtbilimsel, Yıldızkarayel, Zamanbilimsel, Zamandizinsel,

12 Harfli Kelimeler

Aritmetiksel, Atombilimsel, Çiftdudaksıl, Diferansiyel, Eğitbilimsel, Ekstrasistol, Enstrümantal, Fotokimyasal, Güzelduyusal, Halkbilimsel, Jeosenklinal, Kazıbilimsel, Kentbilimsel, Matematiksel, Medikososyal, Rastlantısal, Rebiyülevvel, Teşrinievvel, Törebilimsel, Uygulayımsal, Yapıbilimsel, Yaşamöyküsel,

11 Harfli Kelimeler

Artdamaksıl, Artzamansal, Beynelmilel, Bildirimsel, Bilgiliksel, Biyomedikal, Büyükamiral, Çağrışımsal, Çekirdeksel, Çeşmibülbül, Davranışsal, Dilbilimsel, Dolikosefal, Elektriksel, Eleştirisel, Endüstriyel, Entelektüel, Eşdepremsel, Feldmareşal, Fonksiyonel, Gelişigüzel, Gökbilimsel, Göstergesel, Homoseksüel, İçgözlemsel, İletişimsel, Kanunuevvel, Kaynakçasal, Özeleştirel, Profesyonel, Ruhbilimsel, Ruhçözümsel, Sansasyonel, Santimantal, Sesbilgisel, Sesbilimsel, Silindirsel, Sindirimsel, Söylencesel, Söyleyişsel, Devamını Görüntüle

10 Harfli Kelimeler

Adbilimsel, Akbalıkçıl, Altyapısal, Anlatımsal, Arsıulusal, Astropikal, Bağıntısal, Barparalel, Belirtisel, Bibliyofil, Birerlekol, Bireşimsel, Brakisefal, Cihanşümul, Darbımesel, Değişimsel, Deneyimsel, Didişimsel, Doğaötesel, Döküntücül, Dönüşümsel, Düşüngüsel, Düzyazısal, Elipsoidal, Empermeabl, Eşgüdümsel, Eytişimsel, Farzımuhal, Felsefesel, Fosforışıl, Geleneksel, Gelişimsel, Girişimsel, Göreneksel, Görüntüsel, Herzevekil, Heterosikl, Hidrosefal, Hüsnükabul, İrrasyonel, Devamını Görüntüle

9 Harfli Kelimeler

Adlisicil, Ağlatısal, Aksülamel, Alemşümul, Atarkanal, Bağlamsal, Basketbol, Behemehal, Beytülmal, Bilinçsel, Biseksüel, Bozbakkal, Buğdaycıl, Çembersel, Çevrimsel, Dayıerkil, Denizısıl, Devrimsel, Dışkutsal, Dirençsel, Diyagonal, Dömifinal, Düşlemsel, Düzlemsel, Eğitimsel, Ekvatoral, Eleştirel, Espritüel, Eşelmobil, Flüorışıl, Fotomodel, Hayvansal, Hidroksil, Işınımsal, İçeriksel, İçgüdüsel, İlineksel, İstençsel, Jeotermal, Kabasakal, Devamını Görüntüle

8 Harfli Kelimeler

Abecesel, Acımarul, Akhardal, Alelusul, Altkurul, Anaerkil, Anayasal, Anlaksal, Anlamsal, Anlıksal, Artıkyıl, Ataerkil, Ayrımsal, Balıkçıl, Barışçıl, Barkarol, Başvekil, Batakçıl, Bedensel, Belgesel, Belitsel, Betimsel, Beyinsel, Biçemsel, Biçimsel, Bilgisel, Bilimsel, Bilişsel, Bireysel, Birimsel, Birincil, Bitkicil, Bitkisel, Böcekçil, Bölgesel, Bölümsel, Budunsal, Bulgusal, Bütüncül, Bütünsel, Devamını Görüntüle

7 Harfli Kelimeler

Adamcıl, Ağaçsıl, Ağıtsal, Ağızsıl, Akçayel, Akkefal, Akropol, Aksakal, Akvarel, Algısal, Amfibol, Anıtsal, Anormal, Arzuhal, Asosyal, Babacıl, Bağfiil, Bandrol, Beşamel, Beyzbol, Bilfiil, Biyenal, Bopstil, Büyüsel, Cebrail, Çapaçul, Çizisel, Dekovil, Desibel, Desimal, Dialkol, Dijital, Diyalel, Dizisel, Doğasal, Dörtnal, Dörtyol, Duyusal, Edimsel, Edinsel, Devamını Görüntüle

6 Harfli Kelimeler

Açısal, Aktüel, Ametal, Amiral, Anacıl, Anadil, Anamal, Anayol, Anısal, Anofel, Arıdil, Arıkil, Artçıl, Asıcıl, Atomal, Atonal, Azrail, Bakkal, Balbal, Bambul, Baskül, Başmal, Başrol, Battal, Batyal, Baysal, Bencil, Benzil, Benzol, Bitkel, Brezil, Bülbül, Cangıl, Cengel, Cetvel, Cıngıl, Cevval, Cinsel, Çağcıl, Çangal, Devamını Görüntüle

5 Harfli Kelimeler

Abdal, Abrıl, Akçıl, Akyel, Alkil, Alkol, Ampul, Andal, Aptal, Ardıl, Bağıl, Banal, Basil, Batıl, Bavul, Bazal, Bedel, Bemol, Beril, Bıcıl, Biyel, Buzul, Cahil, Cebel, Cehil, Celal, Celil, Cemal, Cemil, Cıbıl, Cidal, Çakal, Çakıl, Çapul, Çatal, Çekel, Çekül, Çepel, Çıpıl, Çipil, Devamını Görüntüle

4 Harfli Kelimeler

Acil, Acul, Adıl, Adil, Agel, Ağıl, Akıl, Akil, Alil, Amal, Amel, Amil, Anal, Apel, Asal, Asıl, Asil, Atıl, Atol, Aval, Aval, Ayal, Ayol, Azil, Ecel, Ehil, Ekol, Emel, Eril, Etil, Etol, Ezel, Faal, Fabl, Fail, Faul, Fiil, Gril, Hail, Iğıl, Devamını Görüntüle

3 Harfli Kelimeler

Bal, Bel, Bol, Bol, Bul, Çil, Çöl, Çul, Dal, Dil, Döl, Dul, Fal, Fil, Fol, Ful, Gol, Göl, Gül, Hal, Hal, Hal, Höl, Jel, Jul, Kal, Kel, Kıl, Kil, Kol, Kul, Kül, Kül, Lal, Lal, Mal, Mil, Mol, Nal, Pal, Devamını Görüntüle

2 Harfli Kelimeler

Al, Cl, El, İl, Ol, Öl, Tl,


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.


Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

OĞUL


1 - Erkek evlat.
2 - Yaşlı kimselerin genç erkeklere söylediği bir seslenme.
3 - Kimi sözcüklerin anlamını pekiştirmek için kullanılır.
4 - Bey denilen bir dişi arıyla kovandan çıkan arı topluluğu.

KANDİL


1 . İçinde sıvı bir yağ ve fitil bulunan kaptan oluşmuş aydınlatma aracı: "Gece kandili birdenbire sönmüş, oda zifirî karanlık kesilmişti."- Ö. Seyfettin.
2 . Kandil gecesi.
3 . argo Çok sarhoş.

KALITIMSAL


1 . Soydan geçme, soydan kalma, kalıtımla ilgili, kalıtsal, irsî: "Kadın konularında sağduyudan hayli yoksun oluşu kalıtımsaldı."- R. Erduran.
2 . tıp (***) Aileden çocuklara genetik yolla geçen.

LAL


1 - Parlak kırmızı renkte, billurlaşmış, saydam bir alüminyum oksidi olan değerli bir taş.
2 - Şarap, kırmızı şarap.
3 - Kırmızı renkli bir çeşit mürekkebe verilen ad.
4 - Parlak kırmızı renkte olan.

FAL

Geleceği öğrenmek, şans ve kısmeti anlamak amacıyla oyun kâğıdı, kahve telvesi, el ayası vb.ne bakarak anlam çıkarma, bakı: "Ben bütün fallara, bütün rüyalara, bütün itikatlara inanırım."- P. Safa.

ÇUVAL


1 . Pamuk, kenevir veya sentetik iplikten dokunmuş büyük torba.
2 . sıfat Bu torbanın alabileceği miktarda olan: "Yanımızda, ne olur ne olmaz diye alınmış yarım çuval peksimet vardı."- H. E. Adıvar.

KLOROFİL

Güneş ışığını soğurarak bitkilerde karbon özümlemesini sağlayan ve bitkilere yeşil renklerini veren madde: "Yeşil alanların, parkların, koruların klorofili kirli havayı süzer, temizler."- H. Taner.

MÜBADİL


1 . Başkasının yerine getirilmiş, mübadele edilmiş.
2 . isim Lozan Antlaşması'na göre, İstanbul dışında oturan Rumlarla değiştirilmek üzere Batı Trakya dışındaki Yunanistan'dan getirilen Türkler.

AKÇIL


1 . Rengini atmış, ağarmış: "Buruşuk, akçıl donlu bir bedevi."- R. H. Karay.
2 . İçinde ak renk bulunan: "Bütün bu mermerlerin akçıl katılığı içinde mimar Kasım'ın muhteşem abidesi..."- Y. Z. Ortaç.

POSTAL


1 . Genellikle askerlerin giydiği konçlu ve kaba potin: "Ayaklarındaki postalların yarısı yok bir hâlde mart havasının sert soğuğunda âciz ve sefil titriyordu."- H. E. Adıvar.
2 . mecaz Düşkün kadın.

PESTİL


1 . İnce yufka biçiminde kurutulmuş meyve ezmesi, bastık.
2 . sıfat Çok yorgun, güçsüz.
3 . sıfat, argo Hasta.
4 . madencilik Tavan ile kömür damarı arasında yer alan ince, yumuşak killi tabaka.

HELAL


1 - Alın teriyle kazanılmış, hak edilmiş, °meşru.
2 - Dinin kurallarına aykırı olmayan, dince yasaklanmamış olan, "haram" karşıtı.
3 - hlk. Nikâhlı eş.
4 - ve be. Kurallara, geleneklere uygun (olarak).

MANDAL


1 . Kapı vb. şeyleri kapalı tutmaya yarayan, döner tahta veya metal parça.
2 . İpe serilen çamaşırı tutturmak için kullanılan yaylı kıskaç.
3 . Ut, kanun, keman vb. çalgıların tellerini geren düğme.

KONTROL


1 - Bir işin doğru ve yöntemine uygun olarak yapılıp yapılmadığını inceleme, denetim, denetleme.
2 - Bir şeyin gerçeğe ve aslına uygunluğuna bakma.
3 - Yoklama, arama.
4 - Denetçi, °kontrolör.

KATİL


1 . İnsan öldüren kimse, cani: "Cinayet mahallinde bıraktığı kâğıtlar sayesinde katilin kim olduğu anlaşılmıştır."- S. F. Abasıyanık.
2 . sıfat Öldürücü, ölüme neden olan: "Katil kurşun."- .

ROL


1 - ve sin. Bir kişiliği canlandıran oyuncunun söylemesi ve yapması gereken hareketlerin genel adı.
2 - Bir işte bir kimse ya da şeyin üstüne düşen görev.
3 - Gerçek olmayan davranış, gösteriş.

MANGAL

Isınmaya, bir şey pişirmeye yarayan, sac, bakır veya pirinçten, türlü biçimlerde üstü açık ayaklı ocak, korluk: "Masanın solunda küçük bir sac mangal yaz kış sürekli olarak yanardı."- S. Birsel.

AL


1 . Kanın rengi, kızıl, kırmızı.
2 . sıfat Bu renkte olan: "Al bayrak. Al çuha."- .
3 . Dorunun açığı, kızıla çalan at donu.
4 . sıfat Bu renkte olan (at).
5 . Yüze sürülen pembe düzgün, allık.

GELİŞİGÜZEL


1 . Herhangi bir, özensiz, itinasız, baştan savma, rastgele, lalettayin.
2 . zarf Üstünkörü: "Eski dansları mektepte, yenilerini de bir iki arkadaşının evinde gelişigüzel öğrendiğini anlattı."- P. Safa.

BİLFİİL

İş olarak, iş edinerek, gerçekten, eylemli olarak: "Türk milleti bu mütecavizlerin hadlerini ihtar ederek hâkimiyet ve saltanatını, isyan ederek kendi eline, bilfiil almış bulunuyor."- Atatürk.