Sonunda EZİ olan 28 kelime var. EZİ ile biten kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble, Kelime Tahtası gibi kelime oyunlarında yardımcı olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde EZİ olan kelimeler listesine ya da başında EZİ olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bu bir hile değil, oyun oynarken yeni kelimeler öğrenebilmeniz için size bir yardımcıdır. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

Elektroanestezi,

14 Harfli Kelimeler

Böbreküstübezi,

13 Harfli Kelimeler

Kulakaltıbezi,

11 Harfli Kelimeler

İçsalgıbezi,

10 Harfli Kelimeler

Buldanbezi, Fotokinezi, Kalkanbezi, Telekinezi,

9 Harfli Kelimeler

Cebellezi, Kaputbezi, Kinestezi, Salgıbezi, Sinestezi,

8 Harfli Kelimeler

Analjezi, Anestezi, Şilebezi,

7 Harfli Kelimeler

Fantezi, İlksezi, Jeodezi, Manyezi, Merkezi, Muktezi,

6 Harfli Kelimeler

Amnezi, Elbezi, Erbezi, Önsezi,

4 Harfli Kelimeler

Gezi, Sezi,


Kelime bulma makinesi

E Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

İz, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.


Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

CEBELLEZİ

Hakkı olmayan bir şeyi kendisine mal edip cebine koyma, cebine indirme: "Filmin maliyeti on beş bin dolar tutar mı? Sponsora yirmi beş bin gösterilmiş, aradaki fark, elbette cebellezi..."- A. İlhan.

ANESTEZİ

Uyuşturucu bir ilaçla vücudun bütününde veya belirli bir bölgesinde duyuların yok olması, duyum yitimi: "Zavallı Hacı Ömer, dişçinin koltuğunda anestezi bile kabul etmiyor."- R. N. Güntekin.

GEZİ


1 . Ülkeler veya şehirler arasında yapılan uzun yolculuk, seyahat.
2 . Gezmek, görmek, eğlenmek amacıyla yapılan yolculuk.
3 . Gezilip hava alınacak yer.
4 . Gezinti yeri: "İnönü gezisi. Taksim gezisi."- .

ŞİLEBEZİ


1 - Gecelik, gömlek, peçete yapımında kullanılan, bir tür ince, yıkanabilir pamuklu kumaş.
2 - Bu kumaştan yapılmış olan.

MANYEZİ

İç sürdürücü olarak kullanılan, beyaz renkli, suda az eriyen, hiçbir tadı olmayan, magnezyum oksidinin bir adı.

KALKANBEZİ

Gırtlağın ön ve alt bölümünde bulunan, salgısını kana veren, çok damarlı, önemli bir bez, °tiroit.

FOTOKİNEZİ

Bazı hayvanları karanlıkta ışık, çok aydınlıkta ise karanlık aramaya iteleyen dürtü.

ERBEZİ

Erkeklik hormonunu oluşturan erkek cinsiyet bezi, taşak, °husye, °haya, °testis.

ÖNSEZİ


1 . Hiçbir belirti yokken bir şeyin olacağını sezme, içe doğma, hissikablelvuku, basiret, altıncı duyu veya his: "Bir önsezi benliğini derinden derine yokluyor kuruntusuna kapılmıştı."- T. Buğra.
2 . felsefe Temellendirilmeyen duygu, verilmemiş olanın, bilinmeyenin, özellikle gelecekle ilgili olanın önceden duyulması.

ELEKTROANESTEZİ

Elektrik akımı kullanarak yerel ya da genel anestezi sağlama yöntemi.

İÇSALGIBEZİ

Salgısı bir boşaltım kanalı yerine doğrudan doğruya kana karışan bez.

BÖBREKÜSTÜBEZİ

Böbreklerin üstünde bulunan hormon niteliğinde salgısı olan bez.

BULDANBEZİ

Bükümlü pamuk ipliğinden dokunan dayanaklı pamuklu bez.

KULAKALTIBEZİ

Kulağın yakınında bulunan, tükürükbezlerinin en büyüğü.

ELBEZİ

Kurulama ve temizleme işlerinde kullanılan bez.

MERKEZİ

Merkezde olan, merkezi oluşturan, merkezsel.

SALGIBEZİ

Kan ya da özsudan salgı oluşturan organ.

İLKSEZİ

Bir konuda edinilen ilk ve yalın bilgi.

KAPUTBEZİ

Pamuktan düz dokuma, amerikanbezi.

FANTEZİ


1 . Sonsuz, sınırsız hayal.
2 . Değişik heves, değişik beğeni, değişik düşünüş: "Üstelik büyük bir taklit kabiliyeti ve fantezisi vardı."- R. N. Güntekin.
3 . sıfat Süslü ve türü değişik olan: "Yerinden doğrulmuş fantezi ipek çoraplarını, yeni gömleğini gururla göstererek. gülüyordu."- R. N. Güntekin.
4 . müzik Serbest biçimli beste veya alaturkada serbest biçimli şarkı.