Sonunda EN olan 615 kelime var. EN ile biten kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble, Kelime Tahtası gibi kelime oyunlarında yardımcı olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde EN olan kelimeler listesine ya da başında EN olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bu bir hile değil, oyun oynarken yeni kelimeler öğrenebilmeniz için size bir yardımcıdır. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

Damargenişleten,

13 Harfli Kelimeler

Kendiliğinden, Selamünkavlen, Yabaniakdiken,

12 Harfli Kelimeler

Karıncayiyen, Kırkmerdiven, Metropoliten, Mütenekkiren, Müteveccihen, Prekambriyen, Tatlısülümen,

11 Harfli Kelimeler

Akademisyen, Ayrıcinsten, Başöğretmen, Dışbeslenen, Isıgeçirgen, Kestirmeden, Mütemadiyen, Özyönetilen, Renkgideren, Seslendiren, Zindandelen,

10 Harfli Kelimeler

Ayrıtürden, Belirtilen, Benzetilen, Bilinmeyen, Boğazkesen, Bozukdüzen, Bütünleyen, Çakırdiken, Dikdörtgen, Diyetisyen, Düşkünezen, Elektrojen, Eleştirmen, Entipüften, Gibilerden, Gibisinden, Gösterilen, Grekoromen, Helalinden, İncecikten, Kabilinden, Kanserojen, Kargabüken, Kargadelen, Kireçyeren, Körlemeden, Köygöçüren, Muhtemelen, Muvakkaten, Mükemmelen, Mükerreren, Münferiden, Müreffehen, Müstacelen, Müsteniden, Müştereken, Müteakiben, Müttehiden, Ordovisyen, Özbeslenen, Devamını Görüntüle

9 Harfli Kelimeler

Ağaçkesen, Aksülümen, Belletmen, Böğürtlen, Centilmen, Çekidüzen, Devoniyen, Düzeltmen, Gardıfren, Gerçekten, Giriftzen, Hakikaten, Heterojen, Hulasaten, Hülasaten, İhtiyaten, İrticalen, İstinaden, İzdüşüren, Kambriyen, Karadüzen, Kartezyen, Kefaleten, Kendinden, Kudretten, Müstehcen, Napoliten, Neticeten, Nezaketen, Periselen, Pratisyen, Rekortmen, Sarahaten, Sıkıdüzen, Siyanojen, Süregelen, Taammüden, Teknisyen, Teorisyen, Tesadüfen, Devamını Görüntüle

8 Harfli Kelimeler

Ariyeten, Artezyen, Asaleten, Asetilen, Asteğmen, Bağkesen, Bedesten, Beleşten, Belirten, Belleten, Benzeşen, Benzeyen, Beslenen, Birleşen, Bitişken, Bükülgen, Cümleten, Çekingen, Çelişken, Çevirmen, Değirmen, Değişken, Delişmen, Deminden, Denetmen, Derinden, Devingen, Devitken, Didişken, Diküçgen, Direngen, Direşken, Dokuzgen, Dövülgen, Dövüşken, Ebediyen, Emaneten, Erkenden, Ettirgen, Evvelden, Devamını Görüntüle

7 Harfli Kelimeler

Akdiken, Altıgen, Antijen, Asmolen, Bedenen, Bilecen, Bileşen, Bilinen, Biyogen, Bölünen, Cevaben, Çeviren, Dahilen, Defaten, Direcen, Dörtgen, Edilgen, Eğirmen, Eğitmen, Eksilen, Eldiven, Encümen, Eskiden, Evcimen, Evirgen, Ezilgen, Fenomen, Fotojen, Gazojen, Geçeğen, Geleğen, Gençten, Gezegen, Gezeğen, Gıyaben, Gideğen, Gideren, Gülecen, Güleğen, Halojen, Devamını Görüntüle

6 Harfli Kelimeler

Acilen, Ahiren, Alenen, Aniden, Barmen, Benzen, Beşgen, Binaen, Birden, Bülten, Büzgen, Cebren, Cepken, Cermen, Cidden, Cismen, Çekmen, Çençen, Çevgen, Çevren, Çiğden, Çingen, Çokgen, Çörten, Denden, Derken, Devren, Dikgen, Dikmen, Dirgen, Dizmen, Dolmen, Duayen, Dünden, Egemen, Erigen, Eriten, Esasen, Etilen, Evegen, Devamını Görüntüle

5 Harfli Kelimeler

Anten, Aslen, Atfen, Aynen, Basen, Bazen, Beden, Belen, Bezen, Bilen, Bölen, Büken, Büten, Ceren, Çeçen, Çemen, Çeten, Çimen, Çiten, Çöven, Desen, Diken, Dinen, Diren, Döğen, Döven, Düden, Dümen, Düven, Düzen, Ehven, Eksen, Eosen, Erden, Ergen, Erken, Etken, Etmen, Evren, Füzen, Devamını Görüntüle

4 Harfli Kelimeler

Dren, Eren, Esen, Eten, Fren, Gren, İken, İlen, Ören, Özen, Sten, Tren,

3 Harfli Kelimeler

Ben, Fen, Gen, Nen, Sen, Şen, Ten, Yen, Zen,

2 Harfli Kelimeler

En,


Kelime bulma makinesi

E N Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

En, Ne,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.


Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

STEN


9 mm çapında, İngiliz yapısı, hafif, kullanışı kolay bir tür makineli tüfek. sten (II) isim, fizik Fransızca sthène Bir tonluk bir kütleye bir saniyede
1 m hız artışı veren kuvvet ölçü birimi.

TRAMPLEN


1 . Yüzme sporunda, suya yüksekten atlamada kullanılan bir ucu sabit, öteki ucu esneyen sıçrama tahtası.
2 . Kayakta, atlamayı yapan sporcuya gerekli hızı sağlayan, özel olarak düzenlenmiş eğik alan.

GÖÇMEN


1 . Kendi ülkesinden ayrılarak yerleşmek için başka ülkeye giden (kimse, aile veya topluluk), muhacir: "Ama biz de yeni göçmeniz, hâlden anlarız."- N. Araz.
2 . Sıcak iklimli ülkelere giden (hayvan).

NİSPETEN


1 . Oranla: "Böylece hem kızı almaya taksiyle gelmiş olacak hem de taksiye nispeten daha az para ödemiş olacaktı."- Ç. Altan.
2 . Bir dereceye kadar, oldukça, nispetle: "Bugün hava nispeten iyi."- .

PORSELEN


1 . Kaolinden yapılma, beyaz, sert ve yarı saydam çömlek hamuru.
2 . sıfat Bu hamurdan yapılmış (tabak vb.): "Maroken bir koltuğa uzanmış, beyaz porselenden bir pipoyu içiyordu."- Ö. Seyfettin.

BENZEŞEN

Ünlü veya ünsüz benzeşmelerinde, etki altında kalan ünlü veya ünsüz: Sütçü (süt-çü), ekmekten (ekmek-ten), odalardan (oda-lar-dan) kelimelerinde bulunan -çü, -ten, -dan eklerindeki ünsüz veya ünlüler gibi.

RESEN


1 . Kendi başına, kendiliğinden.
2 . Bağımsız olarak, kimseye bağlı olmaksızın: "Cumhurbaşkanının resen imzaladığı kararlar ve emirler aleyhine ... yargı mercilerine başvurulamaz."- Anayasa.

KARGABÜKEN


1 . Bitişik taç yapraklı iki çeneklilerden, yaprakları karşılıklı, çiçekleri talkım durumunda olan, meyvesi zehirli bir ağaç (Stryhnos nux-vomice).
2 . Bu ağacın striknin elde edilen tohumu.

CEBREN

Zorla: "Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir."- Atatürk.

TAKİBEN


1 . Ardı sıra.
2 . İzleyerek, hemen sonra: "Cumhuriyet Başsavcılığı, kurulan partilerin ... Anayasa ve kanun hükümlerine uygunluğunu, kuruluşlarını takiben ve öncelikle denetler."- Anayasa.

SEREN


1 . Yelkenli gemilerde üzerine dört köşe yelken açmak ve işaret kaldırmak için direğe yatay olarak bağlanan gönder.
2 . mimarlık Konut kapılarında menteşe ve kilidin takıldığı düşey konumdaki kalın parça.

İÇTEN


1 . Samimi: "Bu beş şehir durdukça bu yapıt da onun en içten yorumu olarak ayakta kalacaktır."- H. Taner.
2 . zarf Yürekten, candan, samimi davranarak: "Yumuşak ve içten sürdürdü konuşmasını."- T. Buğra.

TREN

Demir yolunda yolcu ve yük taşımakta kullanılan, bir veya birkaç lokomotif tarafından çekilen vagonlar dizisi, katar, şimendifer: "O gece Eskişehir'den son kalkan trenle Ankara'ya dönüyordu."- R. E. Ünaydın.

RESMEN


1 . Devlet adına, devletçe, resmî olarak.
2 . Kanuna, yönteme uygun olarak, yöntemince.
3 . Kesinlikle, açıkça, kesin olarak: "Kızların ikisi japone kollu, üçüncüsü resmen kombinezonlu idi."- H. Taner.

GÖNEN


1 . Ekilecek toprağın sulandırılması.
2 . Nem, rutubet.
3 . sıfat Nemli (toprak). Gönen özel, isim (gö'nen)
1 . Balıkesir iline bağlı ilçelerden biri.
2 . Isparta iline bağlı ilçelerden biri.

YEKTEN


1 . Birden, birdenbire: "Sabunlu elleriyle kapıyı açıp da kâhya kadın, selam sabahtan evvel, yekten ona, Rabia'yı niçin öğleden sonra dersten alıkoyduğunu sorunca şaşırdı."- H. E. Adıvar.
2 . Durup dururken.

GÜVEN


1 . Korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusu, itimat: "... Bakanlar Kurulunun güven isteği, bir tam gün geçtikten sonra oylanır."- Anayasa.
2 . Yüreklilik, cesaret.

FEN


1 - Fizik, kimya, matematik ve dirimbilime verilen ad.
2 - Fizik, kimya, matematik ve dirimbilimden elde edilen verileri iş ve yapım alanında uygulama, uygulayım, °teknik.
3 - Bilim, bilgi.
4 - Hile, hilekârlık.

GÖZETMEN


1 . Sınavın kurallara uygun bir biçimde yapılmasını sağlayan kimse, gözcü.
2 . sinema, TV (***) Film çalışmalarında yapımcı adına filmin sanat, teknik ve para yönünü düzenleyen kimse.

BÖĞÜRTLEN


1 . Gülgillerden, bahçe çitlerinde, yol kenarlarında kendiliğinden yetişen dikenli ve çok yıllık bir çalı, diken dutu, it üzümü (Rubus caesus).
2 . Bu bitkinin önce kırmızı, olgunlaştığında kararan mayhoş yemişi.