Sonunda EM olan 152 kelime var. EM ile biten kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble, Kelime Tahtası gibi kelime oyunlarında yardımcı olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde EM olan kelimeler listesine ya da başında EM olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bu bir hile değil, oyun oynarken yeni kelimeler öğrenebilmeniz için size bir yardımcıdır. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Katmerlibadem, Tükenmezkalem,

12 Harfli Kelimeler

Buhurumeryem,

11 Harfli Kelimeler

Aşırıbellem, Deveranıdem, Kurşunkalem,

10 Harfli Kelimeler

Bilgiişlem, Çelikkalem, Dolmakalem,

9 Harfli Kelimeler

Acıçiğdem, Biyoişlem, Çalakalem, Devrialem, Ekosistem, Harcıalem, Karakalem, Krizantem, Müstahdem, Müstahkem,

8 Harfli Kelimeler

Acıbadem, Artişlem, Bağılnem, Başhakem, Beniadem, Cehennem, Epikerem, Eşdeprem, İçgözlem, Meristem, Muharrem, Muhterem, Muhteşem, Mukaddem, Mukassem, Mücessem, Mürtesem, Müsellem, Namahrem, Örneklem, Sağistem, Yöneylem,

7 Harfli Kelimeler

Adeylem, Denklem, Ekeylem, Ekstrem, Entimem, İmgelem, Problem, Yinelem,

6 Harfli Kelimeler

Amblem, Bellem, Çiğdem, Çiğnem, Deprem, Derlem, Dirhem, Dizyem, Düşlem, Düzlem, Elalem, Görkem, Gözlem, Gündem, İkilem, Kaknem, Mahrem, Meltem, Merhem, Morfem, Muhkem, Mübrem, Mülhem, Müphem, Perçem, Seklem, Sersem, Seslem, Sistem, Söylem, Şebnem, Teorem, Titrem, Yöntem, Yüklem, Zemzem,

5 Harfli Kelimeler

Akyem, Allem, Badem, Barem, Bezem, Biçem, Bohem, Çekem, Dilem, Dizem, Dönem, Döşem, Düzem, Eklem, Elzem, Enlem, Erdem, Eşlem, Eylem, Fonem, Gizem, Göğem, Gövem, Hakem, Harem, İçlem, İstem, İşlem, İzlem, Kadem, Kalem, Kasem, Kelem, Kerem, Kıdem, Kösem, Madem, Matem, Modem, Nitem, Devamını Görüntüle

4 Harfli Kelimeler

Acem, Adem, Alem, Elem, Krem, Ödem, Önem, Ürem,

3 Harfli Kelimeler

Dem, Gem, Hem, Kem, Nem, Sem, Yem, Zem,

2 Harfli Kelimeler

Em,


Kelime bulma makinesi

E M Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

Em, Me,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.


Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

BAREM

Devlet memurlarının maaşlarının derece ve tutarlarını düzenleyen sistem ve çizelge: "Bunların tek derdi barem basamaklarını aşarak bu mertebeye fırlayıvermekten ibarettir."- Y. K. Karaosmanoğlu.

NAMAHREM


1 . Evlenmelerinde yasa bakımından sakınca olmayan (kadın ve erkek).
2 . eskimiş Yabancı, el: "Doğrusunu isterseniz beni aldatmamıştır; ama namahrem karşısında oynamıştır."- S. F. Abasıyanık.

BOHEM

Yarınını düşünmeden günü gününe tasasız, derbeder bir yaşayışı olan (kimse veya topluluk): "Gecenin bu saatinde bohem arkadaşlarımın bulunabilecekleri büyük bir birahanenin kapısı önünde durdum."- P. Safa.

DÜZEM


1 . Bir birleşiğe veya bir karışıma girecek madde miktarlarının belirtilmesi, dozaj.
2 . Düzey: "Bu filmleri, Türk sinemasına insancıl ve belli bir düzemde yeraltı gerçekliği getiren yapıtlardır."- S. İleri.

MADEM

"Değil mi ki, -diği için, -diğine göre" anlamlarında sebep göstermek için, başına getirildiği cümleyi daha sonraki cümleye bağlayan bir söz, mademki: "Bakma sen madem tanıdıkmış, bulur bir çaresini."- Ç. Altan.

ERDEM


1 . Ahlakın övdüğü iyi olma, alçak gönüllülük, yiğitlik, doğruluk vb. niteliklerin genel adı, fazilet: "Spor, alçak gönüllülük gibi bir erdem aşılar sporcuya."- N. Cumalı.
2 . felsefe İnsanın ruhsal olgunluğu.

KIDEM


1 . Bir görevde rütbece eskilik: "Ali Fuad Bey de parti komitacılığının düşmanı olanlar gibi nizam, kıdem ve kanun adamı kalmıştır."- F. R. Atay.
2 . Bir görevde geçirilen süre.

İSTEM


1 . Bir kimseden bir şeyi yapmasını veya yapmamasını isteme, talep, arzu.
2 . Tüketicinin piyasadan mal çekmesi.
3 . ruh bilimi İrade veya isteğin eylem durumunda belirmesi.

ZEMZEM


1 . Kâbe yakınında bulunan bir kuyu.
2 . din b. (***) Bu kuyunun Müslümanlarca kutsal sayılan suyu, zemzem suyu: "Yavrum, hakkını helal et, ağzıma zemzem getir!"- S. M. Alus.

DERLEM


1 . Koleksiyon.
2 . Bir dilin türlü kullanım alanlarından derlenmiş örneklerinin dil bilgisi ve kuramsal dil bilimi araştırmalarında kullanılmak üzere bilgisayar tarafından okunabilecek biçimde bir araya getirilmiş kümesi.

ACIÇİĞDEM

Zambakgillerden 20-
30 cm. boyunda, şerit yapraklı ve açık renk çiçekli; tohumları romatizma sağaltımında kullanılan ağılı bir çiğdem türü, güzçiğdemi (Colchicum autumnale).

İKİLEM


1 . İki önermesi bulunan ve her iki önermenin vargısı olan tasım, kıyasımukassem, dilemma.
2 . İnsanı istenmeyen seçeneklerden birini, çoğunlukla iki seçenekten birini izlemeye zorlayan tartışma, sorun veya usa vurma durumu.

PERÇEM


1 . Başlarını tıraş edenlerin tepede bıraktıkları saç tutamı.
2 . Yele: "At perçemi."- .
3 . Kâkül: "Selma alnına düşen bir perçemi eliyle kaldırıyor."- A. İlhan.

EKEYLEM

Sözcüklerin eylem görevinde kullanımlarına yardım eden, "-dir" ekinden yararlanarak çekimi yapılan ve olumsuzu "değil" sözcüğüyle kurulan kuramsal yardımcı eylem, imek.

EPİKEREM

Önertilerinin biri veya her ikisi kanıtıyla birlikte ileri sürülen tasım: "Çocuklar büyüklerin işine karışmaz çünkü akılları ermez; sen henüz on yaşında olduğun için çocuksun; şu hâlde benim işime karışma tasımı bir epikeremdir."- .

KEREM


1 . Soyluluk, ululuk, büyüklük, asalet.
2 . Bağış olarak verme, iyilik, cömertlik, eli açıklık, lütuf: "Bir başka kerem beklemez artık gelecekten."- Y. K. Beyatlı.

DEPREM

Yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi veya yanardağların püskürme durumuna geçmesi yüzünden oluşan sarsıntı, yer sarsıntısı, hareket, zelzele.

SERSEM


1 . Herhangi bir sebeple bilinci ve duyguları zayıflamış olan: "Gürültüden sersem oldum."- .
2 . mecaz Düşünmeden hareket eden, ne yaptığının farkında olmayan.

YÖNTEM


1 . Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem, prosedür, politika.
2 . Bilimde belli bir sonuca erişmek için bir plana göre izlenen yol, metot.

BİLGİİŞLEM

Bilgisayarda veri üzerinde işlemlerin düzenli olarak yürütülmesi işi, bilgisayar uygulamaları, bilgisayarın çalıştırılmasıyla ilgili bilgi ve yöntemlerin tümü.