Sonunda EL olan 5 harfli 64 kelime var. EL ile biten kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble, Kelime Tahtası gibi kelime oyunlarında yardımcı olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde EL olan kelimeler listesine ya da başında EL olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bu bir hile değil, oyun oynarken yeni kelimeler öğrenebilmeniz için size bir yardımcıdır. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

E L Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

El, Le,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.


Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

RİMEL

Kadınların kirpiklerini kıvırmak ve daha uzun göstermek için fırça ile sürdükleri yağlı sürme, maskara: "Nihayet kirpiklerine de birer fırça rimel dokundurdu, onları da dikleştirdi."- P. Safa.

ENTEL


1 . Entelektüel olmaya özenen ancak bunun için gerekli olan niteliği kazanmamış (kimse).
2 . isim, mecaz Sahte aydın: "Gençlerin bazıları entellerle birlikte olmaktan gurur duyduklarını söylüyorlar."- T. Uyar.

ÖNCEL


1 . Bir görevde, meslekte kendinden önce yerini tutmuş olan kimse, selef, eslaf, ardıl karşıtı.
2 . Önceden yaşamış olanlar.
3 . mantık Sonucun çıkarıldığı önerme veya önermeler.

TİKEL


1 . Kısmi: "Bizim sinemamıza getirdiği özel, tikel duyarlığın sanki ayırtında bile değildi."- S. İleri.
2 . felsefe Bir türün bütün bireylerine değil de bir veya birkaç bireyine ilişkin olan, cüzi, tümel karşıtı.

NİKEL

Atom numarası 28, atom ağırlığı 58,71, yoğunluğu 8,
9 olan, gümüş parlaklığında, demir sertliğinde, kolay işlenebilen ve kolayca tel durumuna getirilebilen bir element (simgesi Ni).

REÇEL

Meyvelerin şekerle kaynatılmasıyla hazırlanan tatlı: "Onlar kahve, süt hatta kışın salep içmeyi, zeytin, peynir, reçel ve ekmek yemeyi tercih ederler."- A. Ş. Hisar.

MOTEL

Motorlu taşıtlarla yolculuk edenlerin barınmalarını, arabalarını park etmelerini ve başka gereksinimlerini karşılamak için işlek kara yolları üzerinde yapılmış otel.

ÖZNEL

Özneye ilişkin olan, öznede oluşan, nesnelerin gerçeğine değil, bireyin düşünce ve duygularına dayanan, enfüsi, subjektif, nesnel karşıtı: "Bence bunu düşünelim ve ortaya çıkacak öznel davranışımızı içtenlikle dile getirelim."- M. C. Anday.

MESEL


1 . Örnek alınacak söz: "Büyük annemin sık sık kullandığı bir mesel belleğimde beliriyor."- H. Taner.
2 . Atasözü.
3 . Eğitici hikâye veya masal.

YEREL


1 . Yöresel.
2 . gök bilimi Gözlem yerine veya gözlemcinin bulunduğu yere göre tanımlanan.
3 . tıp (***) Sınırlı bir yerle ilgili olan, lokal.

ÇEPEL


1 . Kir, bulaşık, çamur, pislik.
2 . Ürüne karışmış yabancı madde: "Üzümün çepelini ayıkladı."- .
3 . Çalı çırpı.
4 . halk ağzında Bozuk, kapalı, yağmurlu hava: "Şu saatte kar yağıyordur, daha fenası hava çepeldir, sokaklar çamurludur."- R. H. Karay.

LAMEL


1 . Mikroskopla yapılan incelemede bazen lamların üstüne kapatılan dört köşe, küçük ve ince cam parçası.
2 . biyoloji Çok ince tabaka.

TÜMEL


1 . Belli bir sınıfa bağlı bireylerin hepsini içine alan, külli.
2 . Bütün kapsamıyla alınmış olan (önerme), külli, tikel karşıtı.

TÖREL


1 . Töreye uygun olan: "Eski Boğaziçi'nde törel bir yaşama belirmiş, sürmüş, artık sona ermiş."- S. İleri.
2 . Töre ile ilgili.

CEBEL


1 . Sahipsiz, boş toprak.
2 . Ekilmemiş tarla, ekime elverişli olmayan yer. cebel (II) isim, eskimiş Arapça cebel Dağ.

EVVEL


1 . Önce: "Hikâyeye girmeden evvel uzun uzun gevezelikler yapmamalıyız."- S. F. Abasıyanık.
2 . sıfat İlk, önceki, geçmiş.

GÖBEL


1 . Kimsesiz, başıboş çocuk.
2 . Yaramaz çocuk.
3 . Sınırları ayırmak için tarla kenarlarında yapılan toprak tepecikler.

TÜNEL


1 . Bir yandan öbür yana geçebilmek için yer altında, genellikle dağların içinde açılan yol: "Dağların içinde bir tren gidiyor. Bak! Tam tünele girmek üzere."- S. F. Abasıyanık.
2 . Çevresi kapalı yol: "Polisler, fotoğrafçılar çıkış tüneline doğru birikirler."- H. Taner.

MİSEL

Koloit iyonlarında molekül yığılmasından oluşan ve yalnız başına koloidin bütün niteliğini taşıdığı kabul edilen bölüm.

PANEL


1 . Açık oturum.
2 . Yerleştirileceği yüzeyin bir bölümüne uyan, çoğunlukla dikdörtgen biçiminde düzgün parça.