Sonunda EL olan 5 harfli 70 kelime var. EL ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Ayrıca İçinde EL olan kelimeler listesine ya da başında EL olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

E L Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

EL, LE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ETSEL

 1. [sıfat] Ete ait
 2. Cinselliğe ait
  • "Zavallı geçkin kız, yerleşik ahlâk kurallarının dışında etsel duyarlığa yaklaşırsa, başına bunların geleceğini düşünüyordu." (Selim İleri)

GÖBEL

 1. [isim] Kimsesiz, başıboş çocuk
 2. Yaramaz çocuk
 3. Sınırları ayırmak için tarla kenarlarında yapılan toprak tepecikler

HALEL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bozma, bozukluk
  • "İsterdim ki saçlarının rengine, dişlerinin parıltısına ve gözlerinin güzelliğine halel gelmemiş olsun." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
  • "Son nefesine kadar devlet adamı saygınlığına halel getirmeyen böyle bir metanet örneği olmuştu." (Haldun Taner)
  • "Yeni mahalleler ayrı yerlerde şehrin tarihî kıymetine halel vermemek üzere inşa olunmaktadır." (Falih Rıfkı Atay)

EÇHEL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Çok cahil, çok bilgisiz olan

DÜVEL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Devletler

ÇEKEL

 1. [isim] Küçük çapa
 2. Üvendirenin alt ucunda bulunan, pulluğa yapışan toprağı ayırmaya yarayan demir bölüm

CEBEL

 1. [isim] Sahipsiz, boş toprak
 2. Ekilmemiş tarla, ekime elverişli olmayan yer

PAPEL

Kelime Kökeni : İspanyolca

 1. [isim] Bir liralık kâğıt para
  • "Git haber ver, üç papel göndermezse şuradan şuraya adımımı atmam." (Peyami Safa)
  • "Topunuzu satsam bir papel etmezsiniz. Hele bunu şehirde yapaydınız dumanınızı savururlardı dedi." (Halikarnas Balıkçısı)

NİPEL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] İki bağlantı parçasını birbirine yakın olarak eklemekte kullanılan özel parça

GÜZEL

 1. [sıfat] Göze ve kulağa hoş gelen, hayranlık uyandıran, çirkin karşıtı
  • "Güzel kız. Güzel çiçek."
  • "Yalının en güzel odası bizimdi."
  • "Güzel ne güzel olmuşsun / Görülmeyi görülmeyi." (Karacaoğlan)
  • "Yüzüne bakmazmış o güzelim ağır eşyanın." (Peyami Safa)
 2. İyi, hoş
  • "Güzel şey canım, milletvekili olmak!" (Çetin Altan)
 3. Beklenene uygun düşen ve başarı düşüncesi uyandıran
  • "Güzel bir fırsat."
 4. Soyluluk ve ahlaki üstünlük düşüncesi uyandıran
  • "Güzel duygular. Güzel hareketler."
 5. Görgü kurallarına uygun olan
 6. Sakin, hoş (hava)
  • "Güzel bir gece."
 7. Okşayıcı, aldatıcı, kandırıcı
  • "Güzel vaatler."
 8. Pek iyi, doğru
  • "Güzel güzel amma!"
 9. [isim] Güzel kız veya kadın
 10. [isim] Güzellik kraliçesi
 11. [zarf] Hoşa giden, beğenilen, iyi, doğru bir biçimde
  • "Güzel konuştu."

ENGEL

 1. [isim] Bir şeyin gerçekleşmesini önleyen sebep, mâni, mahzur, müşkül, pürüz, mânia, handikap
  • "Bürokratik engelleri ortadan kaldıracak bir formül aradık ve bulduk." (Haldun Taner)
  • "Yabancı gitmek isteyince ikisi birden engel oldular." (Nezihe Araz)
 2. Hemzemin geçitlerde kara yolu güvenliğini sağlamak için kullanılan açılır kapanır düzenek, bariyer
 3. Herhangi bir yolu kapamak için konulan nesne, bariyer
 4. Kara yollarının kenarlarına yapılan korkuluk, bariyer
 5. Engelli koşularda, her yarışçının üzerinden atlaması gereken tahta düzenek, bariyer

KESEL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Gevşeklik, tembellik
  • "İzmir faciasından beri padişaha ve hükûmete kesel gelmişti." (Yahya Kemal Beyatlı)

TEKEL

 1. [isim] Bir malın yapımının yalnızca bir kuruluşun elinde bulunduğu durum, inhisar, monopol
  • "Türkiye'de bazı içkiler tekel maddeleridir."
 2. Devletin herhangi bir üretim alanını elinde tutması, satışı tek elden yönetmesi ve fiyata hâkim olması durumu, inhisar, monopol
 3. Bir kişi veya kuruluşun herhangi bir alanda kazandığı büyük güç
  • "Özel yalıların tekelinden kurtarılan yeni kıyılar da halkın denizle buluşmasını sağlayacak." (Haldun Taner)

İÇSEL

 1. [sıfat] İçle ilgili, içe ilişkin, dâhilî
  • "Sızlatıcı bir içsel acıyı da dile getirir şair." (Selim İleri)

CEDEL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Tartışma, çekişme, münakaşa etme

ÖZNEL

 1. [sıfat] Özneye ilişkin olan, öznede oluşan, nesnelerin gerçeğine değil, bireyin düşünce ve duygularına dayanan, enfüsi, subjektif, nesnel karşıtı
  • "Bence bunu düşünelim ve ortaya çıkacak öznel davranışımızı içtenlikle dile getirelim." (Melih Cevdet Anday)

PANEL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Dinleyiciler önünde, seçilmiş bir konuşmacı grubunun bir konuyu tartışmak amacıyla düzenlediği toplantı, açık oturum
 2. Yerleştirileceği yüzeyin bir bölümüne uyan, çoğunlukla dikdörtgen biçiminde düzgün parça

TÜMEL

 1. [sıfat] Belli bir sınıfa bağlı bireylerin hepsini içine alan, külli
 2. Bütün kapsamıyla alınmış olan (önerme), külli, tikel karşıtı

DİKEL

 1. [isim] Meni

ÜSTEL

 1. [sıfat] Üstü olan

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü