Sonunda EL olan 11 harfli 33 kelime var. EL ile biten kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble, Kelime Tahtası gibi kelime oyunlarında yardımcı olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde EL olan kelimeler listesine ya da başında EL olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bu bir hile değil, oyun oynarken yeni kelimeler öğrenebilmeniz için size bir yardımcıdır. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

E L Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

El, Le,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.


Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

GELİŞİGÜZEL


1 . Herhangi bir, özensiz, itinasız, baştan savma, rastgele, lalettayin.
2 . zarf Üstünkörü: "Eski dansları mektepte, yenilerini de bir iki arkadaşının evinde gelişigüzel öğrendiğini anlattı."- P. Safa.

PROFESYONEL


1 . Bir işi kazanç sağlamak amacıyla yapan (kimse), amatör karşıtı: "Gümrükte, profesyonel kaçakçı imişiz gibi bavullarımızı didik didik aradılar."- H. Taner.
2 . mecaz Meraklı, hevesli.

ENTELEKTÜEL


1 . Bilim, teknik ve kültürün değişik dallarında özel öğrenim görmüş (kimse), aydın, münevver: "Pek sevinmez görünmek, bazı entelektüel bozuntularının oldum olasıya başvurdukları pis bir numaradır."- H. Taner.
2 . Fikir sorunlarıyla ilgili: "Entelektüel bir çalışma."- .

SANSASYONEL

Çarpıcı: "Onda bile meslek aşkı, sansasyonel bir röportaj yapmak hevesi insanlık ödevini biraz olsun erteletmiş."- H. Taner.

BEYNELMİLEL

Uluslararası: "Medeniyetin beynelmilel fakat harsın mutlaka millî olduğunu unutmayacağız."- O. S. Orhon.

EŞDEPREMSEL

Depremin aynı şiddette belirlendiği bütün noktaları birleştiren "eşdepremsel eğri" teriminde geçer.

SİLİNDİRSEL


1 . Silindirle ilgili.
2 . Silindir biçiminde olan, silindirik.

FONKSİYONEL


1 . İşlevsel.
2 . kimya Bir kimyasal fonksiyon ile ilgili.

İLETİŞİMSEL

İletişimle ilgili, iletişim bakımından.

SÖZDİZİMSEL

Sözdizimi ile ilgili olan, °sentaktik.

SÖYLENCESEL

Söylence özelliği taşıyan, °efsanevi.

ELEKTRİKSEL

Elektrikle ilgili, elektiriğe bağlı.

RUHBİLİMSEL

Ruhbilimle ilgili olan, °psikolojik.

SESBİLİMSEL

Sesbilimle ilgili, sesbilime özgü.

SESBİLGİSEL

Sesbilgisiyle ilgili, °fonetik.

GÖSTERGESEL

Göstergeyle ilgili, °semiyotik.

GÖKBİLİMSEL

Gökbilimle ilgili, °astronomik.

ÖZELEŞTİREL

Özeleştiri niteliği gösteren.

YERÖLÇÜMSEL

Yerölçümle ilgili, °jeodezik.

YERBİLİMSEL

Yerbilimle ilgili, °jeolojik.