Sonunda EL olan 10 harfli 30 kelime var. EL ile biten kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble, Kelime Tahtası gibi kelime oyunlarında yardımcı olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde EL olan kelimeler listesine ya da başında EL olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bu bir hile değil, oyun oynarken yeni kelimeler öğrenebilmeniz için size bir yardımcıdır. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

E L Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

El, Le,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.


Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

GELENEKSEL

Geleneğe dayanan, gelenekle ilgili olan, ananevi, tradisyonel: "Varlıklarının en köklü gücünü kendi ülkelerinin yarattığı geleneksel sanatta buluyorlar."- H. Taner.

GİRİŞİMSEL


1 . Girişimle ilgili.
2 . isim, tıp (***) Kapalı olan damarları özellikle kalp damarlarını açmak, sten takmak vb. tedavilerde iğne ile yapılan işlem biçimi.

KUTUPENGEL

Bir pilde elektromotor kuvveti düşüren polarma olayına karşı gelmek ve elektrik akımının durmasını önlemek için kullanılan (kimyasal maddelerden her biri).

DARBIMESEL

Atasözü, atalar sözü: "Diğer ülkelerde Türk gençleri gibi kahraman, Türk kızları gibi ince, Türk gibi hür yollu darbımeseller vardı."- Y. K. Beyatlı.

BARPARALEL

Düşey direkler üzerine paralel olarak tutturulmuş iki tahta çubuktan oluşmuş jimnastik aracı.

GÖRÜNTÜSEL

Görüntüye dayanan: "Her yanının hem görüntüsel hem manevi bir bütünlüğü vardır."- H. Taner.

DOĞAÖTESEL

Duyularla kavranamayan, doğaötesi özelliği bulunan, doğaötesiyle ilgili, °meta- fizik.

VİYOLONSEL

Viyoladan büyük, kontrbastan küçük, dört sürtme telli bir orkestra çalgısı, çello.

İZDÜŞÜMSEL

Bir düzlem üzerine izdüşürülen biçimlerin bozulmasından kalan (özellikler).

DENEYİMSEL

Araştırma sonucu olmayıp uygulamayla kazanılan bilgiye dayanan, °ampirik.

FELSEFESEL

Felsefeyle ilgili olan, felsefeye ilişkin, °felsefi, °filozofik.

BELİRTİSEL


1 - Belirti özelliği taşıyan.
2 - Bir belirtiyle ilgili.

DÜŞÜNGÜSEL

Düşüngü niteliği olan, düşüngüyle ilgili, °ideolojik.

BİREŞİMSEL

Bireşim özelliği taşıyan, bireşimden kaynaklanan.

GÖRENEKSEL

Görenekle ilgili: "Göreneksel bir davranış."- .

EŞGÜDÜMSEL

Eşgüdümle ilgili, eşgüdüm yönünden, °koordine.

POTANSİYEL


1 . Gizil.
2 . isim, fizik Gizil güç.

YÖNETİMSEL

Yönetimle ilgili, yönetsel, idari.

İŞLEYİMSEL

İşleyimle ilgili, °endüstriyel.

İŞBİLİMSEL

İşbilimle ilgili, °ergonomik.