Sonunda DAR olan 47 kelime var. DAR ile biten kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble, Kelime Tahtası gibi kelime oyunlarında yardımcı olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde DAR olan kelimeler listesine ya da başında DAR olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bu bir hile değil, oyun oynarken yeni kelimeler öğrenebilmeniz için size bir yardımcıdır. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Sermayedar,

9 Harfli Kelimeler

Defterdar, Hazinedar, Mahsuldar, Methaldar, Mihmandar, Tahsildar,

8 Harfli Kelimeler

Alakadar, Berhudar, Haberdar, Haleldar, Hissedar, Hükümdar, Mühürdar, Perdedar, Türbedar, Veznedar, Zimamdar,

7 Harfli Kelimeler

Alemdar, Çuhadar, Havadar, Işıldar, İktidar, Kafadar, Kasadar, Kesedar, Manidar, Payidar, Ziyadar,

6 Harfli Kelimeler

Çavdar, Dindar, Dizdar, Dümdar, Gaddar, Kindar, Mandar, Mundar, Murdar, Namdar, Pişdar, Serdar,

5 Harfli Kelimeler

Didar, Isdar, Kadar, Medar, Radar,

3 Harfli Kelimeler

Dar,


Kelime bulma makinesi

A D R Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

Dar,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ar, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.


Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

MÜHÜRDAR

Devlet büyüklerinin mühürlerini taşımak ve gereken kâğıtları mühürlemekle yükümlü görevli: "Mühürdar, vezirin mührünü muhafaza eden ve gene onun emriyle kullanabilen adamdı."- S. Ayverdi.

MURDAR


1 . Kirli, pis: "Bu murdar kümeste nasıl oturuyorsun bilmem?"- A. Mithat.
2 . Cinsel birleşmeden sonra yıkanmamış (kimse).
3 . Şeriata uygun olarak kesilmemiş olan (hayvan).

DEFTERDAR


1 . Bir ilin para işlerini yöneten en üst düzeydeki görevli.
2 . tarih Osmanlılarda maliye işlerinin en yüksek yetkilisi veya illerde maliye işleriyle uğraşan görevli.

GADDAR

Acıması olmayan, başkalarına haksızlık eden, merhametsiz, katı yürekli, insafsız davranan, kıyıcı (I): "Onu sevenler, farkında olmadan acı, insafsız ve gaddar bir sevginin zindanı içinde eziyor, sıkıyor, boğuyorlardı."- S. Ayverdi.

TÜRBEDAR

Türbede hizmet gören, türbeyi bekleyen kimse, türbe bekçisi: "Uzanırken, gece mehtabı getirsem yanına / Türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem."- M. A. Ersoy.

KASADAR

Ticari kuruluşlarda kasada oturarak para alıp veren kimse: "Sonra daha dolgunca bir maaşla bir tütün şirketine kasadar oldu."- R. N. Güntekin.

HİSSEDAR

Bir ortaklık veya mal üzerinde payı olan kimse, paydaş: "Hanımefendi çoğu günlerini hissedar olduğu şirkette geçiriyormuş."- A. İlhan.

KESEDAR


1 . Zengin kimselerin parasını yöneten ve gerekli harcamaları yapan kimse, vekilharç.
2 . Esnafın gelirlerini toplayıp kimse.

TAHSİLDAR


1 . Bir kimse veya bir kuruluş adına para toplamakla görevli kimse, alımcı.
2 . Vergi toplayan görevli, alımcı, vergici.

MAHSULDAR

Verimli: "İstediğiniz kadar cennet köyler, sevişen insanlar, mahsuldar topraklar tahayyül edebiliriz."- S. F. Abasıyanık.

PİŞDAR


1 . Öncü.
2 . Öncülük eden, önde giden kimse: "Pişdarlarımız son dağların üstünden İzmir'e bakıyor."- F. R. Atay.

PAYİDAR

Kalıcı, sonsuza kadar yaşayacak olan: "Böyle bir siyaset, sabit ve payidar bir membadan çıkar."- M. Ş. Esendal.

ÇAVDAR


1 . Buğdaygillerden, unlu tane veren bir bitki (Secale cereale).
2 . Bu bitkinin esmer ve uzun tanesi.

DİZDAR

Kale muhafızı, kale bekçisi: "'Bunlar şehir subaşısının adamları, dizdarlarıydı."- Ö. Seyfettin.

KİNDAR

Öç almak isteyen, kin tutan, kinci, kinli: "Sert, sivri, kindar bir bakış."- R. H. Karay.

KAFADAR

Görüş ve anlayışları birbirine uyan kimselerden her biri, kafadaş, kafa dengi.

MANİDAR

Anlamlı: "Soruyu soruşum da ses tonum da manidardı."- A. Ümit.

DİNDAR

Din inancı güçlü, din kurallarına bağlı (kimse), mütedeyyin.

ALEMDAR


1 . Bayrağı veya sancağı taşıyan kimse.
2 . mecaz Önder.

RADAR


1 . Radyo dalgalarının yankısını alarak cisimlerin yerini ve uzaklığını bulabilen, genellikle uçak ve gemilerde kullanılan cihaz.
2 . Trafik polisleri tarafından kullanılan, taşıtların hızını saptamaya yarayan aygıt.
3 . mecaz İçgüdü, seziş: "... büyük yurt sevgisinin yüce boyutlarını analık radarı ile pek iyi sezebilmektedir."- H. Taner.