Başında ANA olan 7 harfli 14 kelime var. ANA ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde ANA olan kelimeler listesine ya da sonu ANA ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

A A N Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

ANA

2 Harfli Kelimeler

AN

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ANARŞİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Kargaşalı
  • "Anarşik olaylar."

ANAYASA

 1. [isim] Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların kamu haklarını bildiren temel yasa, kanunuesasi

ANANEVİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Geleneğe dayanan, geleneksel

ANAMNEZ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Hastanın, hastalığı ve çevresi hakkında verdiği bilgi, anamnezi

ANALİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Tahlil, analiz yapan kimse, çözümleyici

ANAGRAM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir kelimedeki harflerin yerleri değiştirilerek elde edilen kelime
  • "Bakla kelimesinin anagramı ablaktır."

ANALOJİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Benzeşim, benzeşme
 2. Örnekseme
 3. Andırış

ANADOLU
...
ANAÇLIK

 1. [isim] Anaç olma durumu

ANANECİ

 1. [isim] Ananeye bağlı olan kimse, gelenekçi

ANAPARA

 1. [isim] İşletilen paranın faiz katılmamış bütünü

ANAHTAR

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Kilidi açıp kapamak için kullanılan araç, açar, açkı
 2. Bir şeyin zembereğini kurmak için kullanılan araç, kurgu
 3. Şifre yazmak ve çözmek için kararlaştırılmış olan yol
 4. Somunları veya vidaları çevirerek sıkıştırıp gevşetmek için kullanılan çelik saplı araç
 5. Konserve kutularının kapağını keserek açmaya yarayan alet, açacak
  • "Sardalya kutusunu açmaya yarayan anahtarı çarçabuk temin ederdi."
 6. Vesile, araç, vasıta
  • "Biliyordu ki sabır, cennetin anahtarıdır." (Peyami Safa)
 7. İstenilen yere veya aygıta, isteğe göre elektrik akımının geçmesini sağlamak için kullanılan düzen, çevirici, çevirgeç, şalter, komütatör
 8. Notaların müzik merdivenindeki yükseklik derecelerini göstermek ve buna göre okunmasını sağlamak için portenin başına konulan işaret
  • "Sol, do ve fa olmak üzere üç anahtar vardır."

ANATOMİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] İnsan, hayvan ve bitkilerin yapısını ve organlarının birbiriyle olan ilgilerini inceleyen bilim, teşrih
 2. Beden yapısı, gövde yapısı
 3. Bir şeyin oluşumunda göze çarpan özel yapı
  • "Toplumun anatomisi."

ANARTRİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Dil tutukluğu

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü