ŞİRRETLİK (TDK)


1 . Şirret olma durumu, yaygaracılık.
2 . Şirretçe davranış: "Annesinin şirretliğinden, mesele çıkarması ihtimalinden ürkerek ona bir şey söylemiyordu."- H. E. Adıvar.

Şirretlik kelimesi baş harfi Ş son harfi K olan bir kelime. Başında Ş sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ş , ikinci harfi İ , üçüncü harfi R , dördüncü harfi R , beşinci harfi E , altıncı harfi T , yedinci harfi L , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi K . Başı Ş sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇIKAR Nedir?

Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat, yarar: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.

ÇIKARMA Nedir?


1 . Çıkarmak işi, emisyon.
2 . askerlik Düşman kıyılarına gemi, bot vb.nden asker indirme, asker çıkarma.
3 . matematik Dört işlemden biri, çıkarmak işlemi, tarh.

DAVRANIŞ Nedir?


1 . Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket: "Düşünceleri, davranışları bana ters gelen biriyle bir arada oturamam elbet!"- N. Cumalı.
2 . felsefe Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.
3 . ruh bilimi Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

İHTİMAL Nedir?


1 - Olasılık, olabilirlik.
2 - Belki, ola ki.

MESELE Nedir?


1 . Sorun: "Nevin meseleyi derhâl anlayarak kapıya geldi, arabacıya seslendi."- P. Safa.
2 . Güç iş: "Bunların Fransızcasını sökmek bir mesele, manalarını sökmek ikinci bir meseledir."- R. N. Güntekin.
3 . eskimiş, matematik Problem.

SÖYLEM Nedir?


1 . Söyleyiş, söyleniş, sesletim, telaffuz.
2 . Kalıplaşmış, klişeleşmiş söz, ifade.
3 . Bir veya birçok cümleden oluşan, başı ve sonu olan bildiri, tez.

ŞİRRET Nedir?

Geçimsiz, huysuz, kavga çıkarmaktan hoşlanan, edepsiz, yaygaracı.

ŞİRRETÇE Nedir?

Şirret bir biçimde: "Niye oturaktan kalktın Allah'ın cezası, diye onu şirretçe payladı."- S. Dölek.

YAYGARA Nedir?


1 . Gereksiz olarak yüksek sesle bağırıp çağırma: "Cıyak cıyak bir dudu yaygarası, herkesi yerinden sıçrattı."- S. M. Alus.
2 . mecaz Şikâyet, sızlanma: "Bizim gazetecilerin bu yaygaraları bence de haklı."- A. Gündüz.

YAYGARACI Nedir?

Gerekli gereksiz çok bağırıp çağıran: "Annesi gibi çatık kaşlı ve yaygaracı değildi."- Halikarnas Balıkçısı.

YAYGARACILIK Nedir?

Yaygaracı olma durumu, şirretlik.

E K L R R T İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Şirretlik,

8 Harfli Kelimeler

Şerirlik,

7 Harfli Kelimeler

Erirlik, Eşitlik, Şeritli,

6 Harfli Kelimeler

Ekşili, Eritiş, Etkili, İkişer, İletiş, İletki, Kirtil, Kriter, Şikeli, Şirket, Şirret, Tekrir, Terlik, Teşkil, Teşrii, Teşrik,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Erkli, Erlik, Eşlik, Etlik, İleri, İleti, İrite, İşkil, İşlek, İşlik, İşret, İtlik, Kerti, Kiler, Kilit, Kiril, Kiriş, Kirli, Kitle, Klişe, Likit, Liret, Lirik, Litre, Reşit, Şekil, Şerik, Şerir, Şerit, Şilte, Tekil, Tekir, Tekli, Terki, Terli, Teşri, Tikel, Tilki, Tirle,

4 Harfli Kelimeler

Ekli, Ekşi, Ekti, Elik, Elit, Elti, Erik, Eril, Eriş, Eşik, Eşit, Eşli, Etik, Etil, Etki, Etli, İlik, İlke, İşli, İşte, İtiş, İtki, Kile, Kişi, Kreş, Liet, Şeri, Şiir, Şike, Şile, Şilt, Şirk, Terk, Tike, Tire,

3 Harfli Kelimeler

Elk, Erk, Eti, İki, İle, İlk, İri, İti, Kel, Ker, Keş, Ket, Kil, Kir, Kit, Leş, Lir, Ret, Şek, Şer, Şet, Şii, Tek, Tel, Ter, Tik,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Er, Eş, Et, İl, İş, İt, Ke, Ki, Le, Re, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.