ŞİRRETLEŞMEK (TDK)

Huysuzlaşmak, edepsizleşmek: "O halim selim, namazında niyazında hatun kişi on dakikanın içinde bir ifritleşsin, bir şirretleşsin."- H. Taner.

Şirretleşmek kelimesi baş harfi Ş son harfi K olan bir kelime. Başında Ş sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ş , ikinci harfi İ , üçüncü harfi R , dördüncü harfi R , beşinci harfi E , altıncı harfi T , yedinci harfi L , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi Ş , onuncu harfi M , onbirinci harfi E , onikinci harfi K . Başı Ş sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DAKİK Nedir?


1 . Düzenli işleyen, aksamayan.
2 . mecaz Zamanı kullanmada çok dikkatli olan, her şeyi zamanında yapmaya özen gösteren.

DAKİKA Nedir?


1 . Bir saatlik zamanın altmışta biri: "On dakika bir mecliste insanların susması korkunç bir şeydir."- S. F. Abasıyanık.
2 . An, zaman: "Bundan sonra sizi her dakika arayacağım."- C. Uçuk.
3 . matematik Bir derecenin altmışta biri.

EDEP Nedir?


1 . Toplum töresine uygun davranma: "Olur şey mi bu, haydi edebinle çık git, çekil karşımdan!"- A. Ş. Hisar.
2 . İyi ahlak, incelik, terbiye.

EDEPSİZ Nedir?


1 . Utanılacak işleri sıkılmadan yapan, utanmaz, sıkılmaz, terbiyesiz (kimse).
2 . Sakınılacak kötü (kimse), şirret: "Sen şimdi yukarı çıkar, bu edepsizi defedersin."- R. N. Güntekin.

EDEPSİZLEŞMEK Nedir?

Terbiyesizleşmek.

HALİM Nedir?

Yumuşak huylu (kimse).

HATUN Nedir?


1 . Kadın.
2 . Bayan, hanım: "Emine hatun."- .
3 . Eş, zevce.
4 . tarih Yüksek makamdaki kadınlara ve hakan eşlerine verilen unvan: "Bağdat hatun."- .

HUYSUZ Nedir?

Huyu iyi olmayan, geçimsiz, şirret: "Yeni edindiği bu huysuz ve kavgacı tabiatı, küçükken masum hâllerinin ona sağlamış olduğu hoşgörüyü çabucak yok etti."- Y. N. Nayır.

HUYSUZLAŞMA Nedir?

Huysuzlaşmak işi.

HUYSUZLAŞMAK Nedir?

Huysuz bir duruma gelmek: "Fakat bilmem neden, o anda birdenbire tepem atmıştı, huysuzlaşıvermiştim."- Y. K. Karaosmanoğlu.

İÇİNDE Nedir?


1 . Süresince, zarfında: "Bu yarım saat içinde evde neler geçti?"- Y. Z. Ortaç.
2 . Ortamında: "Dünya atom çağında, biz hâlâ medeniyet kavgası içindeyiz."- F. R. Atay.
3 . ... ile dolu bir biçimde: "Yüzü kırışık içinde."- .

İFRİT Nedir?


1 - (Doğu söylencelerinde) Kötü ve korkunç cin.
2 - Öfkeli, ortalığı birbirine katan kimse.

KİŞİ Nedir?


1 . İnsan, şahıs, zat, nefer: "Dilenciler de sayıda olduğu hâlde, yirmi otuz kişi kadardık."- M. Ş. Esendal.
2 . dil bilgisi Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs: "Ben (tekil kişi), sen (tekil kişi), o (tekil kişi); biz (çoğul kişi.) siz (çoğul kişi), onlar (çoğul kişi)."- .
3 . edebiyat Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse.
4 . halk ağzında Eş, koca.
5 . eskimiş Erkek.

NAMA Nedir?

adına, kendine, kendisine.

NAMAZ Nedir?

İslamın beş şartından biri olan ve Müslümanların günde beş vakit, dinî kurallara göre yapmak zorunda oldukları ibadet, salat: "İki rekât namazı nerede olsa kılarız."- P. Safa.

NİYAZ Nedir?

Yalvarma, yakarma: "Şeyh, sonu gelmez bir ibadet ve niyaz hâlinde, gözleri kapalı, okuyor, üflüyordu."- R. H. Karay.

SELİM Nedir?


1 . Doğru, dürüst, kusursuz.
2 . Sonu iyi, tehlikesiz, kötücül olmayan, iyicil (ur veya hastalık).

ŞİRRET Nedir?

Geçimsiz, huysuz, kavga çıkarmaktan hoşlanan, edepsiz, yaygaracı.

TANE Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda olan, adet.
2 . Bazı bitkilerin tohumu: "Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum."- M. Ş. Esendal.
3 . bitki bilimi Çekirdekli küçük meyve: "Üzüm tanesi. Nar tanesi."- .

E E E K L M R R T İ Ş Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Şirretleşmek,

11 Harfli Kelimeler

Eşleştirmek, Şirketleşme, Şirretleşme, Tirşeleşmek,

10 Harfli Kelimeler

Ekleştirme, Eleştirmek, Eşitleşmek, Eşleştirme, Şeritlemek, Tirşeleşme,

9 Harfli Kelimeler

Eleştirme, Eşitlemek, Eşitleşme, Etkileşme, Keşişleme, Şeritleme, Şişelemek, Şişletmek, Tirelemek,

8 Harfli Kelimeler

Eleşkirt, Eşitleme, Eşleşmek, Eştirmek, Etkileme, İşletmek, İtekleme, İtelemek, İtleşmek, Kertilme, Kirletme, Metrelik, Şeritler, Şişeleme, Şişlemek, Şişletme, Tekleşme, Terlemek, Tireleme,

7 Harfli Kelimeler

Ekleşme, Ekletme, Ekşitme, Ektirme, Eletmek, Erişmek, Eritmek, Eşilmek, Eşlemek, Eşleşme, Eştirme, İletmek, İşetmek, İşlemek, İşletme, İteleme, İtleşme, Kemerli, Keşleme, Mertlik, Meşelik, Metelik, Şekerim, Şekerli, Şişleme, Tekerli, Tekleme, Terleme,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Ekleme, Ekşime, Elemek, Eletme, Emekli, Erimek, Erişme, Erişte, Eritme, Erkete, Eşelek, Eşilme, Eşleme, Etkime, İletme, İşemek, İşetme, İşleme, Keleme, Kelime, Kemere, Kerime, Kertme, Kriter, Leşker, Meleke, Melike, Mertek, Metrik, Şimşek, Şirket, Şirret, Şişmek, Tekmil, Tekrir, Teleke, Teleme, Temlik, Tereke,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Ekler, Eleme, Elmek, Emlik, Erime, Erkli, Erlik, Ermek, Ermiş, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, Etlik, Etmek, İlmek, İmlek, İrkme, İşeme, İşlek, İşlem, İşret, İşteş, İtmek, Kelem, Keler, Keleş, Kemer, Kemre, Kerem, Kerim, Kerte, Kerti, Keşiş, Kiler, Kitle, Klişe, Liret, Litre,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekli, Ekme, Ekşi, Ekti, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elti, Emek, Emel, Emet, Emik, Emir, Emiş, Erek, Erik, Eril, Erim, Eriş, Erke, Erme, Erte, Eşek, Eşik, Eşit, Eşli, Eşme, Etek, Eter, Etik, Etil, Etki, Etli, Etme, İlke, İlme, İşte,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Erk, Eti, İle, İlk, Kel, Kem, Ker, Keş, Ket, Kil, Kim, Kir, Kit, Leş, Lim, Lir, Met, Mil, Mir, Mit, Ret, Şek, Şem, Şer, Şeş, Şet, Şiş, Tek, Tel, Tem, Ter, Tik, Tim,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Er, Eş, Et, İl, İm, İş, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Re, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.