ŞİMŞİRGİLLER (TDK)

İki çeneklilerden, örnek bitkisi şimşir olan ve şimşir türlerini içine alan bir bitki familyası.

Şimşirgiller kelimesi baş harfi Ş son harfi R olan bir kelime. Başında Ş sonunda R olan kelimenin birinci harfi Ş , ikinci harfi İ , üçüncü harfi M , dördüncü harfi Ş , beşinci harfi İ , altıncı harfi R , yedinci harfi G , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi L , onbirinci harfi E , onikinci harfi R . Başı Ş sonu R olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALAN Nedir?


1 . Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha.
2 . Orman içinde düz ve ağaçsız yer, düzlük, kayran.
3 . Yüz ölçümü.
4 . Eski Roma'da açık hava gösterisi yapılan geniş yer.
5 . mecaz Bir çalışma çevresi: "Sanat kapalı bir alan değildir; sanat eseri herkes için, bütün toplum için yaratılır."- N. Ataç.
6 . fizik İçinde birtakım kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu varsayılan uzay parçası: "Yer çekimi alanı. Mıknatıs alanı. Elektrik alanı."- .
7 . sinema, TV (***) Bir alıcı merceğinin net bir görüntü sağlayabildiği derinlik ve genişliğin bütünü.
8 . spor Yarışmaların, karşılaşmaların ve oyunların yapıldığı yer, saha.

BİTKİ Nedir?

Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç vb. canlıların genel adı, nebat.

ÇENE Nedir?


1 . Canlılarda baş bölümünde yer alan, kemik veya kıkırdak ile desteklenen, altlı üstlü dişleri taşıyan ve ağzın kapanıp açılmasını saplayan kasları üzerinde barındıran iki parçaya verilen ad: "Çenesinin, başının bütün iskeleti peksimeti çiğnedikçe daha açık olarak meydana çıkıyordu."- H. E. Adıvar.
2 . Mengene, kerpeten vb. araçların eşyayı sıkıştıran karşılıklı iki parçasından her biri.
3 . denizcilik Baş bodoslamasının omurga ile birleştiği yer, çarık.
4 . mecaz Çok konuşma huyu, gevezelik: "Sende de çene var ha!"- .
5 . halk ağzında Köşe.

ÇENEK Nedir?


1 . Tohumda embriyoyu kaplayan etli bölüm: "Bakla, fasulye gibi bitkilerin tohumlarında ikişer çenek bulunur."- .
2 . hayvan bilimi Kuşların gagasını oluşturan alt ve üst bölümlerden her biri.
3 . hayvan bilimi Böceklerde ağzın iki yanında bulunan parçalayıcı sert organ.

ÇENEKLİ Nedir?

Çeneği olan.

FAMİLYA Nedir?


1 . Aile: "Halep'in esas familyalarının asılları Türklerdi."- F. R. Atay.
2 . biyoloji Birçok ortak özelliği sebebiyle bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile: "Karabuğdaygiller. İzmaritgiller. Gelincikgiller."- .
3 . halk ağzında Karı, eş.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ÖRNEK Nedir?


1 . Benzeri yapılacak olan, benzetilmek istenen şey, model: "Cemal Paşa ecnebi mütehassısların yardımı ile örnek çiftlikler de yapmıştır."- F. R. Atay.
2 . İncelemek üzere insan ve hayvan vücudunun, bitkinin veya nesnenin herhangi bir yerinden alınan doku parçası, numune: "Vali, burada yapılmış olan peynirlerden bir örnek görmek istedi."- M. Ş. Esendal.
3 . Bir şeyin benzeri, tıpkısı, misil: "Bu yapının bir örneği daha yoktur."- .
4 . Bir düşünceyi, kuralı, gözlemi veya savı desteklemek ve açıklamak amacıyla ileri sürülen söz, yapılan davranış, misal.
5 . Durum ve niteliği benimsenmeye değer kimse veya şey, model, paradigma: "Örnek aransa öyle sanıyorum ki bizimkinden âlâsı bulunmaz."- H. Taner.
6 . sıfat En iyi biçimde olan: "Bir dâhinin, olağanüstü bir adamın, örnek bir hoca olmamasını doğal karşılamalı."- H. Taner.

ŞİMŞİR Nedir?


1 . Şimşirgillerden, yaprakları her mevsimde yeşil kalan, taşlık, çorak bölgelerde kendiliğinden yetişen veya bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilen, odunu sarımsı renkli ve çok sert olan bir ağaççık (Buxus sempervirens).
2 . Bu ağaççığın sert, düzgün sarı renkte kerestesi.
3 . sıfat Bu keresteden yapılan: "İçi çiçekli şimşir kaşıkla salatayı âdeta pilav yer gibi tıkınıyordu."- O. C. Kaygılı.

E G L L M R R İ İ İ Ş Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Şimşirgiller,

9 Harfli Kelimeler

Gerilimli, Girişilme, Şişirilme,

8 Harfli Kelimeler

Gelişmiş, İlişilme,

7 Harfli Kelimeler

Gelirli, Gelişim, Gerilim, Geriliş, Giriliş, Girilme, Girişim, Girişme, Rimelli, Şişirme,

6 Harfli Kelimeler

Erişim, Gerili, İlgili, İlişim, İlişme, İmgeli, Şergil, Şiirli, Şimşir,

5 Harfli Kelimeler

Ermiş, Gelir, Geliş, Gerim, Geriş, Girim, Giriş, Girme, İleri, İşlem, Milel, Milli, Milli, Remil, Rimel, Şerir, Şilem, Şişli, Şişme,

4 Harfli Kelimeler

Elim, Elli, Emir, Emiş, Ergi, Eril, Erim, Eriş, Eşli, Gemi, Geri, Gişe, Gril, İlgi, İlim, İlle, İlme, İmge, İşli, Lime, Meri, Remi, Şeri, Şiir, Şile, Şişe,

3 Harfli Kelimeler

Erg, Gem, Gri, İle, İri, Leş, Lig, Lim, Lir, Mil, Mir, Şem, Şer, Şeş, Şii, Şiş,

2 Harfli Kelimeler

El, Em, Er, Eş, Ge, İl, İm, İş, Le, Me, Mi, Re, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.