ŞİMŞEKLENMEK (TDK)

Şimşek çakmak.

Şimşeklenmek kelimesi baş harfi Ş son harfi K olan bir kelime. Başında Ş sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ş , ikinci harfi İ , üçüncü harfi M , dördüncü harfi Ş , beşinci harfi E , altıncı harfi K , yedinci harfi L , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi N , onuncu harfi M , onbirinci harfi E , onikinci harfi K . Başı Ş sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇAKMA Nedir?


1 . Çakmak işi.
2 . Vurulup çakılarak yapılmış kuyumcu işi.
3 . Bu işte kullanılan kuyumcu kalıbı.
4 . halk ağzında Deri hastalığı, yara, çıban.

ÇAKMAK Nedir?


1 . Taşa vurulup kıvılcım çıkarılan çelik parçası: "Nasıl oldu bilmem, eğilip yakarken çakaralmaz çakmak kıvılcım çıkardı."- B. Felek.
2 . Çelik, taş, cam, plastik vb. maddeden yapılmış gaz veya benzinle dolu tutuşturma aleti.
3 . eskimiş Tabanca veya tüfeklerde bulunan tetik düzeni.

ÇAKMAK Nedir?


1 - Vurarak sokup yerleştirmek.
2 - Çiviyle tutturmak.
3 - Kazık çakıp hayvan bağlamak.
4 - Kabul edilmeyecek bir şeyi kurnazlıkla kabul ettirmek.
5 - Vurmak.
6 - Bir şeyi başka bir şeye sürtmek, vurmak ya da çarpmak.
7 - Sezinlemek, anlamak, farkına varmak.
10 - İçki içmek. 1
1 - Parıldamak, ışık vermek.

ŞİMŞEK Nedir?


1 . Bir bulutun tabanı ile yer arasında, iki bulut arasında veya bir bulut içinde elektrik boşalırken oluşan kırık çizgi biçimindeki geçici ışık, balkır, çakım, çakın, yalabık, yıldırak.
2 . mecaz Parıltı.

E E E K K L M M N İ Ş Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Şimşeklenmek,

11 Harfli Kelimeler

Şimşeklenme,

10 Harfli Kelimeler

Kemikleşme, Keşikleşme, Şişelenmek,

9 Harfli Kelimeler

Eniklemek, İneklemek, Keşikleme, Keşişleme, Minelemek, Şişelemek, Şişelenme, Şişlenmek,

8 Harfli Kelimeler

Eklenmek, Ekleşmek, Enikleme, Eşlenmek, Eşleşmek, İnekleme, İşlenmek, Keşlemek, Keşmekeş, Kişnemek, Meleşmek, Mineleme, Şenelmek, Şişeleme, Şişlemek, Şişlenme,

7 Harfli Kelimeler

Ekilmek, Eklemek, Eklenme, Ekleşme, Ekşimek, Elenmek, Emilmek, Emişmek, Emlemek, Eşeklik, Eşilmek, Eşinmek, Eşlemek, Eşlenik, Eşlenme, Eşleşme, İlenmek, İmlemek, İnlemek, İşlemek, İşlenme, Kekleme, Keşleme, Kişneme, Melemek, Meleşme, Menekşe, Menşeli, Meşelik, Şenelme, Şişleme,

6 Harfli Kelimeler

Ekenek, Ekilme, Ekleme, Ekşime, Elemek, Elenme, Emekli, Emilme, Emişme, Emleme, Enemek, Eşelek, Eşilme, Eşinme, Eşleme, İlenme, İmleme, İnleme, İşemek, İşleme, Kekeme, Keleme, Kelime, Kemlik, Meleke, Meleme, Melike, Memeli, Meşime, Neşeli, Şeklen, Şenlik, Şimşek, Şişmek,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Ekmek, Eleme, Elmek, Emlik, Emmek, Eneme, Enlem, Eşkin, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, İlmek, İmlek, İnmek, İşeme, İşlek, İşlem, Kelek, Kelem, Keleş, Kelik, Kemik, Keşen, Keşik, Keşiş, Keşke, Keşki, Klişe, Liken, Mekik, Melek, Meleş, Melik, Menşe, Meşin, Nemli, Nikel, Şekel,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Ekşi, Elek, Elem, Elik, Elim, Emek, Emel, Emen, Emik, Emin, Emiş, Emme, Emmi, Enek, Enik, Enli, Eşek, Eşik, Eşli, Eşme, İken, İlke, İlme, İnek, İnme, Keke, Kele, Keme, Kene, Kile, Klik, Leke, Lime, Link, Meke, Meme,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, İle, İlk, Kek, Kel, Kem, Keş, Kik, Kil, Kim, Kin, Leş, Lim, Men, Mil, Mim, Nem, Nim, Niş, Şek, Şem, Şen, Şeş, Şiş,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, En, Eş, İl, İm, İn, İş, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.