ŞİMŞEKLENME (TDK)

Şimşeklenmek işi veya durumu.

Şimşeklenme kelimesi baş harfi Ş son harfi E olan bir kelime. Başında Ş sonunda E olan kelimenin birinci harfi Ş , ikinci harfi İ , üçüncü harfi M , dördüncü harfi Ş , beşinci harfi E , altıncı harfi K , yedinci harfi L , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi N , onuncu harfi M , onbirinci harfi E . Başı Ş sonu E olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

ŞİMŞEKLENMEK Nedir?

Şimşek çakmak.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

E E E K L M M N İ Ş Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Şimşeklenme,

10 Harfli Kelimeler

Şişelenmek,

9 Harfli Kelimeler

Keşişleme, Minelemek, Şişelemek, Şişelenme, Şişlenmek,

8 Harfli Kelimeler

Enikleme, Eşlenmek, Eşleşmek, İnekleme, İşlenmek, Meleşmek, Mineleme, Şenelmek, Şişeleme, Şişlemek, Şişlenme,

7 Harfli Kelimeler

Eklenme, Ekleşme, Elenmek, Emilmek, Emişmek, Emlemek, Eşilmek, Eşinmek, Eşlemek, Eşlenik, Eşlenme, Eşleşme, İlenmek, İmlemek, İnlemek, İşlemek, İşlenme, Keşleme, Kişneme, Melemek, Meleşme, Menekşe, Menşeli, Meşelik, Şenelme, Şişleme,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Ekleme, Ekşime, Elemek, Elenme, Emekli, Emilme, Emişme, Emleme, Enemek, Eşelek, Eşilme, Eşinme, Eşleme, İlenme, İmleme, İnleme, İşemek, İşleme, Keleme, Kelime, Meleke, Meleme, Melike, Memeli, Meşime, Neşeli, Şeklen, Şenlik, Şimşek, Şişmek,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Eleme, Elmek, Emlik, Emmek, Eneme, Enlem, Eşkin, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, İlmek, İmlek, İnmek, İşeme, İşlek, İşlem, Kelem, Keleş, Keşen, Keşiş, Klişe, Liken, Melek, Meleş, Melik, Menşe, Meşin, Nemli, Nikel, Şekel, Şekil, Şelek, Şilem, Şişek, Şişme,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Ekşi, Elek, Elem, Elik, Elim, Emek, Emel, Emen, Emik, Emin, Emiş, Emme, Emmi, Enek, Enik, Enli, Eşek, Eşik, Eşli, Eşme, İken, İlke, İlme, İnek, İnme, Kele, Keme, Kene, Kile, Leke, Lime, Link, Meke, Meme, Meni, Meşe,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, İle, İlk, Kel, Kem, Keş, Kil, Kim, Kin, Leş, Lim, Men, Mil, Mim, Nem, Nim, Niş, Şek, Şem, Şen, Şeş, Şiş,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, En, Eş, İl, İm, İn, İş, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.