ŞİKEMPERVER (TDK)

Boğazına düşkün.

Şikemperver kelimesi baş harfi Ş son harfi R olan bir kelime. Başında Ş sonunda R olan kelimenin birinci harfi Ş , ikinci harfi İ , üçüncü harfi K , dördüncü harfi E , beşinci harfi M , altıncı harfi P , yedinci harfi E , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi V , onuncu harfi E , onbirinci harfi R . Başı Ş sonu R olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BOĞA Nedir?

Damızlık erkek sığır.

BOĞAZ Nedir?


1 . Boynun ön bölümü ve bu bölümü oluşturan organlar, imik, kursak: "Ses, ciğerlerde biriken havanın boğaza çarpması demektir."- Ö. Seyfettin.
2 . Şişe, güğüm vb. kaplarda ağza yakın dar bölüm: "Şişenin boğazı. Testinin boğazı."- .
3 . İki dağ arasında dar geçit, derbent: "Yol üzerindeki derbentleri ve boğazları işgal ederek ordunun başında bunları takip ediyordu."- F. F. Tülbentçi.
4 . Yedirip içirme yükümü, iaşe: "İşçilerin boğazı bizden olacak."- .
5 . mecaz Yiyeceği içeceği sağlanan kimse: "Hayat zor anne, kaç boğazız evde, ağabeyim hangi birimize yetişsin."- A. Kulin.
6 . mecaz Yeme içme: "Boğazına düşkün."- .
7 . coğrafya İki kara arasındaki dar deniz.

DÜŞKÜ Nedir?

Uğraşı.

DÜŞKÜN Nedir?


1 . Bir şeye kendini aşırı vermiş olan, çok bağlı, meraklı, tutkun: "Onlar kadar birbirine düşkün, birbirine uymuş bir çift daha ömrümde görmedim desem yeri vardır."- H. E. Adıvar.
2 . Geçim sıkıntısına düşmüş: "Eski arkadaşının düşkün bulunduğu hâlinden anlaşılıyordu."- R. H. Karay.
3 . Yoksulluk sebebiyle mutluluk ve refahını yitirmiş: "Zavallı, arabasını satmış, düşkün bir hâldeydi."- Y. K. Beyatlı.
4 . Yaşlılık, hastalık vb. sebeplerle çalışma gücünü yitirmiş.
5 . mecaz Değer ve onurunu yitirmiş.
6 . mecaz Kötü yola düşmüş, ahlaksız: "Emniyet memurları Beyoğlu'nun çalgılı bahçelerinden yüz yirmi düşkün kız derleyip toplamış."- Y. Z. Ortaç.

E E E K M P R R V İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Şikemperver,

8 Harfli Kelimeler

Epikerem,

7 Harfli Kelimeler

Eprimek, Erişmek, Evermek, Evirmek, Kerempe, Pekişme, Şekerim,

6 Harfli Kelimeler

Ekşime, Eprime, Erimek, Erişme, Everme, Evirme, İşemek, Kemere, Kerime, Merkep, Meşrep, Pereme, Peşkir, Peşrev, Pişmek, Vermek,

5 Harfli Kelimeler

Erime, Ermek, Ermiş, Eşmek, Evrik, Evrim, İrkme, İşeme, İvmek, Kemer, Kemre, Kepir, Kepme, Kerem, Kerim, Kirve, Merek, Mevki, Perki, Permi, Pişek, Pişme, Reşme, Revir, Reviş, Şeker, Şerik, Şerir, Verem, Verim, Veriş, Verme,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekip, Ekme, Ekşi, Emek, Emik, Emir, Emiş, Eper, Epik, Erek, Erik, Erim, Eriş, Erke, Erme, Eşek, Eşik, Eşme, Evre, İpek, İşve, İvme, Keme, Kere, Kipe, Krem, Krep, Kreş, Meke, Meri, Meşe, Meşk, Peki, Peri, Pike, Pire, Prim, Remi, Şeri,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Epe, Erk, Kem, Kep, Ker, Keş, Kim, Kip, Kir, Mir, Pek, Peş, Pik, Pim, Pir, Şek, Şem, Şer, Şev, Şip,

2 Harfli Kelimeler

Ek, Em, Er, Eş, Ev, İm, İp, İş, Ke, Ki, Me, Mi, Pe, Re, Şe, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.