ŞİŞLEME (TDK)

Şişlemek işi: "Ondan sonra kâh baldırından, kâh omuzundan adam şişleme devam etmişti."- S. F. Abasıyanık.

Şişleme kelimesi baş harfi Ş son harfi E olan bir kelime. Başında Ş sonunda E olan kelimenin birinci harfi Ş , ikinci harfi İ , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi L , beşinci harfi E , altıncı harfi M , yedinci harfi E . Başı Ş sonu E olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ADAM Nedir?


1 . İnsan.
2 . Erkek kişi, kadın karşıtı: "İyi bir adam isterse, babası da verirse varacak."- M. Ş. Esendal.
3 . Birinin yanında ve işinde bulunan kimse: "Kendisi gayet kibirli, öfkeli olduğu için hizmetçileri ve adamları korkarlar."- K. Tahir.
4 . Birinin yararlandığı, kullandığı kimse: "Hemen hepsi para çevrelerinin adamlarıydı."- C. Meriç.
5 . Birinin sözünü dinleyen, nazını çeken kimse, kayırıcı: "O benim adamımdır, hiçbir ricamı geri çevirmez."- .
6 . Görevli kimse: "Artık şunları toplatsak, dedi, kavasa söyleseniz de bir adam buluverse."- R. H. Karay.
7 . İyi huylu, güvenilir kimse: "Amcam, güngörmüş bir adamdı."- R. N. Güntekin.
8 . Bir alanda derin bilgisi olan kimse: "Bir sanatçının, bilim adamının düşünmek için bol zamana ihtiyacı vardır."- H. Taner.
9 . Bir alanı benimseyen kimse.
10 . ünlem Bir şeyin önemsenmediği anlatılmak istendiğinde kullanılan söz: "Adam, vazgeç!"- . 1
1 . halk ağzında Eş, koca.

BALDIR Nedir?


1 . Bacağın dizden ayak bileğine kadar olan bölümü, incik: "Dizlerinde, baldırlarında sızı kalmadı."- Ö. Seyfettin.
2 . Bu bölümün yumuşak ve şişkin olan arka tarafı.

DEVAM Nedir?


1 . Sürme, sürüp gitme, kesilmeme, bitmeme.
2 . Bir yere belli bir amaçla, gereken zamanlarda gitme: "Devam zorunludur."- .
3 . Ek, parça.
4 . ünlem "Kesme, sürdür" anlamında kullanılan bir söz.

OMUZ Nedir?

Boynun iki yanında, kolların gövdeye bağlandığı bölüm.

SONRA Nedir?


1 . Daha ileri bir zamanda, müteakiben, önce karşıtı: "Hadi sen git yağmur bastırmadan ben sonra gelirim."- A. İlhan.
2 . Daha uzak ve ileri bir yerde: "Bahçeden sonra geriye dönerek biraz da sokaklarda dolaştık."- R. N. Güntekin.
3 . Makam, sıra, değer ve önemde arkada oluşu bildiren bir söz: "Evvela arabada, sonra sundurmada uyuyup dinlendiğime fena etmiştim."- R. N. Güntekin.
4 . Yoksa, aksi hâlde: "Tembellik etmesin, sonra sınıfta kalır."- .
5 . isim Arkadan gelen bölüm veya zaman: "Bunun sonrası yok. Bu işi sonraya bırakmamalı."- .

ŞİŞLEME Nedir?

Şişlemek işi: "Ondan sonra kâh baldırından, kâh omuzundan adam şişleme devam etmişti."- S. F. Abasıyanık.

ŞİŞLEMEK Nedir?


1 . Birine veya bir şeye şiş saplamak, şiş batırmak.
2 . argo Kama, çakı vb. bir araçla yaralamak.

E E L M İ Ş Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Şişleme,

6 Harfli Kelimeler

Eşilme, İşleme,

5 Harfli Kelimeler

Eşlem, İşeme, İşlem, Meleş, Şilem, Şişme,

4 Harfli Kelimeler

Elem, Elim, Emel, Emiş, Eşli, Eşme, İlme, Lime, Meşe, Şile, Şişe,

3 Harfli Kelimeler

İle, Leş, Lim, Mil, Şem, Şeş, Şiş,

2 Harfli Kelimeler

El, Em, Eş, İl, İm, İş, Le, Me, Mi, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.