ŞERİF (TDK)


1 . Kutsal, şerefli.
2 . Soylu, temiz.

Şerif kelimesi baş harfi Ş son harfi F olan bir kelime. Başında Ş sonunda F olan kelimenin birinci harfi Ş , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi İ , beşinci harfi F . Başı Ş sonu F olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KUTSAL Nedir?


1 . Güçlü bir dinî saygı uyandıran veya uyandırması gereken, kutsi, mukaddes.
2 . Tapınılacak veya yolunda can verilecek derecede sevilen, kutsi, mukaddes, lahut: "Aşkın kutsal tarafına inanmamı sarhoşluk belirtisi diye yorumladım."- H. E. Adıvar.
3 . Bozulmaması, dokunulmaması, karşı çıkılmaması gereken, üstüne titrenilen: "Demokraside, insanın en doğal, en kutsal hakları bir pazarlık konusu olur."- N. Cumalı.
4 . felsefe Tanrı'ya adanmış olan, tanrısal olan.

SOYLU Nedir?


1 . Doğuştan veya hükümdar buyruğuyla, bazı ayrıcalıklara sahip olan ve özel unvanlar taşıyan (kimse), asaletli, asil: "Soylu kişidir, iyi bir öğrenim görmüştür, zekidir, yeteneklidir."- N. Cumalı.
2 . İyi tanınmış, köklü bir aileden gelen (kimse), necip, kişizade, asil: "İzmir'in varlıklı ve soylu ailelerinden birinin tek erkek çocuğu."- T. Buğra.
3 . Saygı uyandıran, yücelik taşıyan: "Japonların soylu ve çetin savaşçılık gururuna, bu eğiliş ağır geldi."- F. R. Atay.
4 . Soyu iyi nitelikli olan, iyi cins soydan gelen (at vb.).

ŞEREF Nedir?


1 . Başkalarının gösterdiği saygının dayandığı kişisel değer, onur: "İnsanın şerefi. Yurdun şerefi."- .
2 . Erdem, gözü peklik ve yetenekle kazanılmış iyi şöhret: "Kolay şöhret, güç sanatın şerefini daima kıskanmıştır."- F. R. Atay.

ŞEREFLİ Nedir?


1 . Onurlu.
2 . Onur veren, şeref veren: "O kadar tatlı ve şerefli hatıralarla dolu olan Çankaya..."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . Şenlikli: "Şerefli yer."- .

TEMİZ Nedir?


1 . Kirli, lekeli, pis, bulaşık olmayan, arı, pak, hijyen, hijyenik: "İçki yerine soğuk su, temiz ayran... var."- F. R. Atay.
2 . Özenle yapılmış: "Temiz iş. Temiz dayak."- .
3 . Çok az kullanılmış veya hiç kullanılmamış olan, özrü olmayan: "Temiz araba."- .
4 . Ahlakça lekesiz, necip, nezih: "Biraz fazla saf olmakla beraber çok temiz ve nazik bir çocuk..."- R. N. Güntekin.
5 . zarf Kirli, lekeli, bulaşık olmayan bir biçimde: "Temiz giyinmek."- .

E F R İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Şerif, Şifre,

4 Harfli Kelimeler

Eriş, Fire, Fişe, Şeri,

3 Harfli Kelimeler

Fer, Fiş, Şef, Şer, Şif,

2 Harfli Kelimeler

Er, Eş, Fe, İş, Re, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.