ŞERİATÇILIK (TDK)

Şeriatçı olma durumu: "3
1 Mart 1909'da İstanbul'da bir şeriatçılık ayaklanması olmuştu."- F. R. Atay.

Şeriatçılık kelimesi baş harfi Ş son harfi K olan bir kelime. Başında Ş sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ş , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi İ , beşinci harfi A , altıncı harfi T , yedinci harfi Ç , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi I , onbirinci harfi K . Başı Ş sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AYAK Nedir?


1 . Bacakların bilekten aşağıda bulunan ve yere basan bölümü.
2 . Bacak.
3 . Birtakım şeylerin yerden yüksekçe durmasını sağlayan dayak, destek veya bunlardan her biri: "İskemlenin bir ayağı kırık. Bu köprünün dört ayağı var."- .
4 . Vücudun belden aşağı bölümü: "Ayağına bir pantolon çekti."- .
5 . Yürüyüşün ağırlık veya çabukluk derecesi: "Senin ayağınla köye akşama kadar varamayız."- .
6 . Basamak.
7 . Fut.
8 . Futun küpü alınarak hesaplanan değer.
9 . halk ağzında Mayalardan önce, makama uygun olarak çalınan veya söylenen beste.
10 . eskimiş Yarım arşın veya 30,
5 cm uzunluğundaki ölçü birimi, kadem. 1
1 . coğrafya Göl ayağı. 1
2 . edebiyat Halk edebiyatında koşuklarda kısa yedekli dizeler. 1
3 . edebiyat Halk edebiyatında uyak: "Mânicilerin kafa yormadan buldukları ayaklar Cenap'ı şaşkınlıktan şaşkınlığa sürükler."- S. Birsel. 1
4 . matematik Bir doğrunun başka bir doğruyu veya bir düzlemi kestiği nokta: "Dikme ayağı."- . 1
5 . spor Karakucak ve yağlı güreşte pehlivanların ayrıldıkları beş dereceden biri. 1
6 . spor Altılı ganyanda yer alan her bir koşu.

AYAKLANMA Nedir?


1 . Ayaklanmak işi.
2 . Başkaldırı.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

MART Nedir?

Yılın otuz bir gün süren üçüncü ayı.

OLMUŞ Nedir?


1 - Olgunlaşmış, ergin.
2 - Oluşmuş.

ŞERİATÇI Nedir?

Dinin esaslarını sadece dinî hayatta değil, hukuksal, ekonomik ve siyasal düzenlemelerde de geçerli kılmak isteyen, şeriat yanlısı kimse.

ŞERİATÇILIK Nedir?

Şeriatçı olma durumu: "3
1 Mart 1909'da İstanbul'da bir şeriatçılık ayaklanması olmuştu."- F. R. Atay.

A E I I K L R T Ç İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Şeriatçılık,

8 Harfli Kelimeler

Artçılık, Çakşırlı, Çaktırış, Çaşıtlık, Karşıtçı, Karşıtlı, Şeriatçı, Taşçılık,

7 Harfli Kelimeler

Açtırış, Alkışçı, Aşçılık, Atçılık, Ateşlik, Çakılış, Çakıltı, Çarıklı, Çarşılı, Çatılış, Çatışık, Çatışkı, Çatkılı, Çıkarış, Çıkartı, Çıralık, Kaçırış, Kalıtçı, Katılış, Kraliçe, Lakırtı, Şakırtı, Şarıltı, Şıralık, Takılış, Telkari, Tıkaçlı, Tıraşçı, Tıraşlı,

6 Harfli Kelimeler

Açılış, Açkılı, Akçeli, Akışlı, Akıtış, Alışık, Alışkı, Arıkçı, Arılık, Arıtış, Aşıklı, Aşırtı, Aşiret, Ateşçi, Ateşli, Atılış, Atkılı, Çakılı, Çakşır, Çarkıt, Çarklı, Çarlık, Çatılı, Çeltik, Çıralı, Çıtlık, Ilıkça, Iraklı, Irktaş, Işılak, İşaret, Kalite, Kareli, Karılı, Karşıt, Kartel, Kartlı, Kaşeli, Kırçıl, Kiralı,

5 Harfli Kelimeler

Açlık, Akçıl, Alkış, Altık, Arkıt, Artçı, Artık, Artış, Aşılı, Aşırı, Aşlık, Atılı, Çaker, Çakıl, Çakır, Çakış, Çalık, Çalış, Çalkı, Çaltı, Çarık, Çarşı, Çaşıt, Çatık, Çatış, Çatkı, Çekiş, Çelik, Çeşit, Çıkar, Çıkış, Çıkıt, Çıkra, Çıktı, Çırak, Çıtak, Çilek, Çitar, Erika, Erkli,

4 Harfli Kelimeler

Açık, Açış, Açıt, Açkı, Aile, Akçe, Akıl, Akış, Akil, Akit, Aklı, Akli, Alçı, Alet, Alıç, Alık, Alış, Altı, Arık, Arış, Arlı, Arşe, Artı, Aşçı, Aşık, Aşıt, Aşir, Atçı, Atel, Ateş, Atık, Atıl, Atış, Atik, Atkı, Atlı, Çakı, Çalı, Çare, Çark,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Ait, Akı, Ali, Alt, Arı, Ari, Ark, Arş, Art, Aşı, Aşk, Ate, Ati, Çak, Çal, Çar, Çat, Çek, Çıt, Çil, Çir, Çiş, Çit, Ela, Elk, Erk, Eti, Ira, Irk, İka, İla, İle, İlk, İta, Kaç, Kal, Kar, Kaş, Kat,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Al, Ar, Aş, At, Çe, Ek, El, Er, Eş, Et, İç, İl, İş, İt, Ke, Ki, La, Le, Ra, Re, Şe, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.