ŞEREFSİZ (TDK)

Şereften yoksun olan, onursuz.

Şerefsiz kelimesi baş harfi Ş son harfi Z olan bir kelime. Başında Ş sonunda Z olan kelimenin birinci harfi Ş , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi E , beşinci harfi F , altıncı harfi S , yedinci harfi İ , sekizinci harfi Z . Başı Ş sonu Z olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ONUR Nedir?


1 . İnsanın kendine karşı duyduğu saygı, şeref, öz saygı, haysiyet, izzetinefis.
2 . Başkalarının gösterdiği saygının dayandığı kişisel değer, şeref, itibar: "Çokbilmiş görünmek, onuruna toz kondurmak istemez."- T. Buğra.

ONURSUZ Nedir?

Onuru olmayan veya onura aykırı davranışlarda bulunan, şerefsiz, haysiyetsiz.

ŞEREF Nedir?


1 . Başkalarının gösterdiği saygının dayandığı kişisel değer, onur: "İnsanın şerefi. Yurdun şerefi."- .
2 . Erdem, gözü peklik ve yetenekle kazanılmış iyi şöhret: "Kolay şöhret, güç sanatın şerefini daima kıskanmıştır."- F. R. Atay.

YOKSUN Nedir?

Belli bir şeyden kendisinde olmayan, belli bir şeyin yokluğunu çeken, mahrum.

E E F R S Z İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Şerefsiz,

6 Harfli Kelimeler

Fersiz, Sefire,

5 Harfli Kelimeler

Efriz, Ersiz, Esire, Eşref, Eşsiz, Firez, Freze, Resif, Sefer, Sefir, Seriş, Seziş, Şeref, Şerif, Şifre, Zefir,

4 Harfli Kelimeler

Eriş, Esef, Eser, Esir, Esre, Ferz, Fire, Fişe, Friz, Reis, Reze, Rize, Sere, Serf, Seri, Sezi, Şeri,

3 Harfli Kelimeler

Efe, Fer, Fes, Fiş, İrs, Ser, Sif, Siz, Şef, Şer, Şif, Zer, Zir,

2 Harfli Kelimeler

Er, Es, Eş, Fe, İs, İş, İz, Re, Se, Si, Şe, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.