ŞEREFLENMEK (TDK)

Onurlanmak, teşerrüf etmek.

Şereflenmek kelimesi baş harfi Ş son harfi K olan bir kelime. Başında Ş sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ş , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi E , beşinci harfi F , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E , onbirinci harfi K . Başı Ş sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ETME Nedir?

Etmek işi.

ETMEK Nedir?


1 . Bir işi yapmak: "Şemsi, sıra düştükçe emlak komisyonculuğu ediyordu."- H. Taner.
2 . "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak: "İyi ettiniz de geldiniz."- .
3 . (-i) Bulmak, erişmek: "Hemşerileri gelir, kemençe gibi bir çalgıyla sabahı ederlerdi."- R. H. Karay.
4 . (-i, -den) Birini bir şeyden yoksun bırakmak.
5 . Eşit değer kazanmak: "İki iki daha dört eder."- .
6 . Herhangi bir değerde olmak: "Kira dâhil olduğu hâlde aylık masrafımız tam beş lira ediyordu."- Ö. Seyfettin.
7 . Kötülükte bulunmak: "Ah, iki bardak süt sen bana neler ettin?"- S. F. Abasıyanık.
8 . (-e) Küçük veya büyük abdestini yapmak: "Çocuk altına etti."- .

ONUR Nedir?


1 . İnsanın kendine karşı duyduğu saygı, şeref, öz saygı, haysiyet, izzetinefis.
2 . Başkalarının gösterdiği saygının dayandığı kişisel değer, şeref, itibar: "Çokbilmiş görünmek, onuruna toz kondurmak istemez."- T. Buğra.

ONURLANMA Nedir?

Onurlanmak işi, şereflenme, teşerrüf.

ONURLANMAK Nedir?

Onur duymak, şereflenmek, teşerrüf etmek.

TEŞERRÜF Nedir?

Bir kimse ile tanışmaktan onurlanma, şereflenme, şeref duyma.

E E E E F K L M N R Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Şereflenmek,

10 Harfli Kelimeler

Frenkleşme, Şekerlenme, Şereflenme,

9 Harfli Kelimeler

Efelenmek, Efeleşmek, Eşelenmek, Frenlemek, Kefenleme, Şekerleme,

8 Harfli Kelimeler

Efelenme, Efeleşme, Eşelemek, Eşelenme, Eşlenmek, Felemenk, Frenleme, Kefeleme, Renkleme, Şenelmek,

7 Harfli Kelimeler

Eklenme, Ekleşme, Elenmek, Erfelek, Ermenek, Eşeleme, Eşlemek, Eşlenme, Fermene, Keneler, Keşleme, Menekşe, Şenelme,

6 Harfli Kelimeler

Efelek, Ekleme, Elemek, Elenme, Enemek, Eşelek, Eşleme, Kefere, Keleme, Kemere, Kermen, Leşker, Meleke, Şeklen, Şerefe,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Ekler, Eleme, Elmek, Eneme, Enlem, Erken, Ermek, Eşlek, Eşlem, Eşmek, Eşref, Felek, Fener, Frenk, Kefen, Kefne, Kelem, Keler, Keleş, Kemer, Kemre, Kenef, Kerem, Keşen, Melek, Meleş, Menşe, Merek, Nefer, Nekre, Neler, Remel, Reşme, Şekel, Şeker, Şelek, Şeref,

4 Harfli Kelimeler

Ekme, Elek, Elem, Emek, Emel, Emen, Enek, Erek, Eren, Erke, Erme, Eşek, Eşme, Feke, Fren, Kefe, Kele, Keme, Kene, Kere, Krem, Kreş, Leke, Lenf, Meke, Meşe, Meşk, Nemf, Nere, Neşe, Reel, Renk, Şelf,

3 Harfli Kelimeler

Efe, Eke, Elk, Erk, Fek, Fel, Fen, Fer, Kel, Kem, Ker, Keş, Lef, Leş, Men, Nem, Şef, Şek, Şem, Şen, Şer,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, En, Er, Eş, Fe, Ke, Le, Me, Ne, Re, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.