ŞEREFLENDİRMEK (TDK)

Kendisine saygı duyulan bir kimse, bir yere gelerek oradakileri mutlu etmek, onurlandırmak.

Şereflendirmek kelimesi baş harfi Ş son harfi K olan bir kelime. Başında Ş sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ş , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi E , beşinci harfi F , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi D , onuncu harfi İ , onbirinci harfi R , onikinci harfi M , onüçüncü harfi E , ondördüncü harfi K . Başı Ş sonu K olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DUYU Nedir?

İnsanların ve hayvanların, dış dünyanın uyaranlarını görme, işitme, koklama, dokunma ve tatma organlarıyla algılama yeteneği, duyum, hasse: "Tüm duyularım uyanık olarak trenimin rengini ve numarasını bulmaya çalışırdım."- N. Eray.

ETME Nedir?

Etmek işi.

ETMEK Nedir?


1 . Bir işi yapmak: "Şemsi, sıra düştükçe emlak komisyonculuğu ediyordu."- H. Taner.
2 . "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak: "İyi ettiniz de geldiniz."- .
3 . (-i) Bulmak, erişmek: "Hemşerileri gelir, kemençe gibi bir çalgıyla sabahı ederlerdi."- R. H. Karay.
4 . (-i, -den) Birini bir şeyden yoksun bırakmak.
5 . Eşit değer kazanmak: "İki iki daha dört eder."- .
6 . Herhangi bir değerde olmak: "Kira dâhil olduğu hâlde aylık masrafımız tam beş lira ediyordu."- Ö. Seyfettin.
7 . Kötülükte bulunmak: "Ah, iki bardak süt sen bana neler ettin?"- S. F. Abasıyanık.
8 . (-e) Küçük veya büyük abdestini yapmak: "Çocuk altına etti."- .

GELE Nedir?

Tavla oyununda elinde kırık taşı bulunan oyuncunun attığı, uygun olmayan zar: "Yine gele attın."- .

KENDİ Nedir?


1 . İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat.
2 . Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz: "Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz."- .
3 . Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz: "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar."- B. Felek.
4 . "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz: "Kendileri evde yoklar mı?"- .

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

MUTLU Nedir?


1 . Mutluluğa erişmiş olan, ongun, mesut, bahtiyar, berhudar: "Bu yüz neşeli değil, taşkın denecek kadar mutlu idi."- T. Buğra.
2 . Mutluluk veren: "Mutlu bir olay."- .

ONUR Nedir?


1 . İnsanın kendine karşı duyduğu saygı, şeref, öz saygı, haysiyet, izzetinefis.
2 . Başkalarının gösterdiği saygının dayandığı kişisel değer, şeref, itibar: "Çokbilmiş görünmek, onuruna toz kondurmak istemez."- T. Buğra.

ONURLANDIRMA Nedir?

Onurlandırmak işi.

ONURLANDIRMAK Nedir?

Kendisine saygı duyulan bir kimse, bir yere gelerek oradakileri mutlu etmek, onur kazandırmak, onurunu artırmak, şereflendirmek, şeref vermek: "Ortaklaşa bir oyun yazmamızı önerecek kadar beni onurlandırdı idi."- H. Taner.

SAYGI Nedir?


1 . Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu, hürmet, ihtiram: "İnsanlara saygıyı yitirdin mi yandın bittin, on paralık oldun demektir."- Y. Kemal.
2 . Başkalarını rahatsız etmekten çekinme duygusu.

D E E E E F K L M N R R İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Şereflendirmek,

13 Harfli Kelimeler

Şereflendirme,

11 Harfli Kelimeler

Derinleşmek, Dernekleşme, Neşredilmek, Şereflenmek,

10 Harfli Kelimeler

Derinleşme, Dikenleşme, Direnlemek, Erinleşmek, Frenkleşme, Kederleniş, Kederlenme, Keşfedilme, Neşredilme, Rendelemek, Şekerlenme, Şereflenme, Şifrelemek,

9 Harfli Kelimeler

Denkleşme, Denşirmek, Derlenmek, Deşelemek, Direnleme, Dişlenmek, Efelenmek, Efeleşmek, Efildemek, Erinleşme, Eşelenmek, Fermeneli, Fidelemek, Fişlenmek, Frenlemek, İrdelemek, Kefenleme, Kredileme, Rendeleme, Şekerleme, Şifreleme,

8 Harfli Kelimeler

Deflemek, Delinmek, Delirmek, Delişmen, Demleniş, Denilmek, Denkleme, Denşirme, Derilmek, Derişmek, Derlemek, Derleniş, Derlenme, Derneşik, Deşeleme, Deşilmek, Diklenme, Dikleşme, Dilenmek, Dinelmek, Dinlemek, Direnmek, Direşken, Direşmek, Dişlemek, Dişlenme, Efeleniş, Efelenme, Efeleşme, Efildeme, Efilemek, Enikleme, Erdenlik, Erdirmek, Eşelemek, Eşelenme, Eşlenmek, Felemenk, Fideleme, Fişlemek,

7 Harfli Kelimeler

Defleme, Delinme, Delirme, Denemek, Denilme, Denklem, Derilme, Derişme, Derleme, Deşifre, Deşilme, Dikelme, Dilemek, Dilenme, Dinelme, Dinleme, Diremek, Direnme, Direşme, Dişemek, Dişleme, Edilmek, Edinmek, Efemine, Efendim, Efileme, Eklenme, Ekleşme, Elenmek, Endemik, Erdemli, Erdirme, Erfelek, Erinmek, Erişmek, Ermenek, Eşeleme, Eşilmek, Eşinmek, Eşlemek,

6 Harfli Kelimeler

Defile, Define, Delmek, Demkeş, Demlik, Deneme, Denmek, Dereke, Dereli, Derken, Derlem, Dermek, Dernek, Deşmek, Dikmen, Dileme, Dilmek, Dinmek, Direme, Dişeme, Dişlek, Edilme, Edinme, Edirne, Efelek, Efelik, Efendi, Ekilme, Ekleme, Ekşime, Elemek, Elenme, Emekli, Endişe, Enemek, Erimek, Erinme, Erişme, Ermeni, Eşelek,

5 Harfli Kelimeler

Defin, Defne, Delik, Delme, Demek, Demin, Demir, Demli, Denek, Denim, Denli, Denme, Derik, Derin, Derme, Deşik, Deşme, Dikel, Diken, Dikme, Dilek, Dilme, Dinek, Dinme, Direk, Diren, Eklem, Ekler, Elden, Eleme, Elmek, Emlik, Ender, Eneme, Enlem, Erdek, Erdem, Erden, Erime, Erken,

4 Harfli Kelimeler

Defi, Deli, Delk, Deme, Deni, Denk, Dere, Deri, Derk, Dine, Dink, Dren, Eder, Edik, Edim, Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Ekşi, Elde, Elek, Elem, Elif, Elik, Elim, Emek, Emel, Emen, Emik, Emin, Emir, Emiş, Enek, Enik, Enir, Enli, Erek, Eren, Erik,

3 Harfli Kelimeler

Def, Dek, Dem, Dik, Dil, Din, Diş, Ede, Edi, Efe, Eke, Elk, Erk, Fek, Fel, Fen, Fer, Fil, Fin, Fiş, İde, İle, İlk, Kel, Kem, Ker, Keş, Kil, Kim, Kin, Kir, Lef, Leş, Lif, Lim, Lir, Men, Mil, Mir, Nem,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, El, Em, En, Er, Eş, Fe, İl, İm, İn, İş, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Re, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.