ŞERBETSİZ (TDK)


1 . Şerbeti olmayan.
2 . Yılan vb. hayvanların sokmasına karşı şerbeti olmayan.
3 . Şerbet verilmemiş olan.

Şerbetsiz kelimesi baş harfi Ş son harfi Z olan bir kelime. Başında Ş sonunda Z olan kelimenin birinci harfi Ş , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi B , beşinci harfi E , altıncı harfi T , yedinci harfi S , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi Z . Başı Ş sonu Z olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

HAYVAN Nedir?


1 . Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık: "İnce ruhlu insanlar gibi Atatürk de hayvanları severdi."- F. R. Atay.
2 . sıfat, mecaz Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).
3 . hakaret yollu Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.
4 . halk ağzında At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık: "Zavallı hayvan bir saattir yüz okkadan fazla bir yükü sürüklüyordu."- Ö. Seyfettin.

KARŞI Nedir?


1 . Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi: "Karşımdaki kitap rafında eserlerim sırayla duruyor."- H. E. Adıvar.
2 . Yol, deniz, ırmak vb.nin öbür kıyısı veya yanı: "Karşıki kıyıda yün denkleri çıkaran gemiye haykırdık, işaretler ettik."- R. H. Karay.
3 . Ön, kat, huzur: "İkisi birden müdürün karşısına çıkarlar."- Y. Z. Ortaç.
4 . sıfat Bulunan yere göre önde, ileride olan: "Karşı evin kızları. Karşı mahalle."- .
5 . sıfat Karşıt, zıt, muhalif: "Karşı parti. Karşı takım."- .
6 . zarf Yüzünü bir şeye doğru çevirerek: "Bahçeye karşı oturmak."- .
7 . zarf Karşılık olarak, mukabil: "Bir ölüm haberine karşı ben, içimde bin ezinti, bin çöküntü duydum."- A. Ş. Hisar.
8 . zarf İçin, hakkında: "Edebiyata karşı ilk alaka sizde nasıl ve ne zaman başladı?"- S. F. Abasıyanık.
9 . zarf -e doğru: "Bir sabaha karşı yine çakal sesleriyle uyanmıştım."- S. F. Abasıyanık.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

SOKMA Nedir?

Sokmak işi.

ŞERBET Nedir?


1 - Meyve suyu ile şekerli su karıştırılarak yapılan içecek.
2 - Belli olaylar nedeniyle konuklara sunulan şekerli °içecek.
3 - Kimi maddelerin suda eritilmişi.

VERİ Nedir?


1 . Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done: "İstatistik veriler."- .
2 . Bir sanat eserine veya bir edebî esere temel olan ana ilkeler: "Bir romanın verileri."- .
3 . Bilgi, data.
4 . matematik Bir problemde bilinen, belirtilmiş anlatımlardan bilinmeyeni bulmaya yarayan şey.
5 . bilişim Olgu, kavram veya komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimli gösterimi.

VERİLME Nedir?

Verilmek işi.

YILAN Nedir?


1 . Sürüngenlerden, ayaksız, ince ve uzun olanların genel adı, yerdegezen: "Ok yılanı. Su yılanı. Çıngıraklı yılan. Gözlüklü yılan."- .
2 . sıfat, mecaz Sinsi ve hain: "Gözlerinde ancak annemin bildiği bir yılan ışıltısıyla gülüyor."- Y. Z. Ortaç.

B E E R S T Z İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Şerbetsiz,

8 Harfli Kelimeler

Tebersiz,

7 Harfli Kelimeler

Tebeşir,

6 Harfli Kelimeler

Ebesiz, Erişte, Ertesi, Şerbet, Tebşir,

5 Harfli Kelimeler

Beste, Beşer, Beşiz, Beter, Bezir, Beziş, Bezsi, Ersiz, Esire, Ester, Eşsiz, Etsiz, Ezber, İbret, İster, İşret, Reşit, Sebze, Seriş, Seter, Setir, Setre, Seziş, Şerit, Teber, Terbi, Teres, Terzi, Tesir, Tesri, Teşri, Tirşe,

4 Harfli Kelimeler

Beis, Bere, Beri, Besi, Beti, Beze, Breş, Brit, Briz, Ebet, Eriş, Erte, Eser, Esir, Esre, Eşit, Eter, İbre, İşte, İzbe, Reis, Rest, Reze, Rize, Sere, Seri, Sert, Sezi, Site, Ster, Şeri, Şist, Tere, Ters, Tire,

3 Harfli Kelimeler

Beş, Bet, Bez, Bir, Bit, Biz, Bre, Ebe, Eti, İrs, Ret, Ser, Set, Sit, Siz, Şeb, Şer, Şet, Ter, Tez, Tiz, Zer, Zir,

2 Harfli Kelimeler

Be, Er, Es, Eş, Et, İs, İş, İt, İz, Re, Se, Si, Şe, Te, Ti, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.