ŞERBETLİ (TDK)


1 . Şerbeti olan, şerbet katılmış olan.
2 . Yılan vb. hayvanların sokmasından zarar görmeyen: "Anlaşılan sen yılana şerbetli imişsin galiba!"- O. C. Kaygılı.
3 . mecaz Kötü davranmayı, kötü işler yapmayı huy edinmiş olan: "Yalana şerbetli."- .
4 . mecaz Kendisine kötü davranılmasına alışmış olan: "Gülsüm, dayak ve hakarete ezelden şerbetliydi."- R. N. Güntekin.

Şerbetli kelimesi baş harfi Ş son harfi İ olan bir kelime. Başında Ş sonunda İ olan kelimenin birinci harfi Ş , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi B , beşinci harfi E , altıncı harfi T , yedinci harfi L , sekizinci harfi İ . Başı Ş sonu İ olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALIŞ Nedir?

Alma işi.

DAYAK Nedir?

Bir insanı veya bir hayvanı dövme işi, sopa, patak, kötek.

EZEL Nedir?

Başlangıcı belli olmayan zaman, öncesizlik: "Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım, / Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım."- M. A. Ersoy.

GALİ Nedir?


1 . Alçak ve altı düz gemi.
2 . Gemilerin üst güvertelerinde ve palavralarında bulunan mutfak.

GALİBA Nedir?

Görünüşe göre, sanılır ki, anlaşılan: "Benim adımı işitince şöyle bir durdu, galiba beni tanımış olacak."- M. Ş. Esendal.

GÖRME Nedir?

Görmek işi, rüyet.

HAKARET Nedir?

Onur kırma, onura dokunma, küçültücü söz ya da davranış.

HAYVAN Nedir?


1 . Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık: "İnce ruhlu insanlar gibi Atatürk de hayvanları severdi."- F. R. Atay.
2 . sıfat, mecaz Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).
3 . hakaret yollu Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.
4 . halk ağzında At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık: "Zavallı hayvan bir saattir yüz okkadan fazla bir yükü sürüklüyordu."- Ö. Seyfettin.

KATI Nedir?

Taşlık, °konsa.

KAYGI Nedir?

Üzüntü, endişe duyulan düşünce, tasa: "Korku ve kaygıyla vücudunu dinledi."- A. İlhan.

KAYGILI Nedir?

Kaygısı olan, üzüntülü: "Kadın kaygılı bir sesle bağırdı."- H. E. Adıvar.

KENDİ Nedir?


1 . İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat.
2 . Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz: "Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz."- .
3 . Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz: "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar."- B. Felek.
4 . "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz: "Kendileri evde yoklar mı?"- .

KÖTÜ Nedir?


1 . İstenilen, beğenilen nitelikte olmayan, hoşa gitmeyen, fena, iyi karşıtı: "Kötü bir kalem."- .
2 . Zararlı, tehlikeli: "Kötü adam."- .
3 . Korku, endişe veren: "Yabancının bu kötü kasdına yalnız azmimizle karşı koyduk."- R. E. Ünaydın.
4 . Kaba ve kırıcı: "Kızına söylemedik kötü lakırtı bırakmamış."- M. Ş. Esendal.
5 . Kişi veya toplum üzerinde olumsuz etkileri olan.
6 . zarf Aşırı, çok: "Kız, oğlana kötü tutuldu."- .

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

SOKMA Nedir?

Sokmak işi.

ŞERBET Nedir?


1 - Meyve suyu ile şekerli su karıştırılarak yapılan içecek.
2 - Belli olaylar nedeniyle konuklara sunulan şekerli °içecek.
3 - Kimi maddelerin suda eritilmişi.

ŞERBETLİ Nedir?


1 . Şerbeti olan, şerbet katılmış olan.
2 . Yılan vb. hayvanların sokmasından zarar görmeyen: "Anlaşılan sen yılana şerbetli imişsin galiba!"- O. C. Kaygılı.
3 . mecaz Kötü davranmayı, kötü işler yapmayı huy edinmiş olan: "Yalana şerbetli."- .
4 . mecaz Kendisine kötü davranılmasına alışmış olan: "Gülsüm, dayak ve hakarete ezelden şerbetliydi."- R. N. Güntekin.

YAPMA Nedir?


1 . Yapmak işi: "Ham ağaçları evcile çeviririm, aşı yapmayı bilirim, budamayı bilirim."- N. Araz.
2 . sıfat Doğadaki şeylere benzetilerek insan eliyle yapılmış, yapay, suni, sahici karşıtı: "Eliyle bahçenin dökme taştan yapma mağaralarından birini göstererek..."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . sıfat Yapmacık: "Fakat fazla içliliği erkekliğe yakıştıramadığından kendini her zaman yapma bir sertliğin arkasına gizlerdi."- H. Taner.

YILAN Nedir?


1 . Sürüngenlerden, ayaksız, ince ve uzun olanların genel adı, yerdegezen: "Ok yılanı. Su yılanı. Çıngıraklı yılan. Gözlüklü yılan."- .
2 . sıfat, mecaz Sinsi ve hain: "Gözlerinde ancak annemin bildiği bir yılan ışıltısıyla gülüyor."- Y. Z. Ortaç.

ZARAR Nedir?

Bir şeyin, bir olayın yol açtığı çıkar kaybı veya olumsuz, kötü sonuç, dokunca, ziyan, mazarrat: "Aldığı günlerde iyi para getiren oteli zararla kapatmaya başlamışlar."- M. Ş. Esendal.

B E E L R T İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Şerbetli,

7 Harfli Kelimeler

Beşerli, Teberli, Tebeşir,

6 Harfli Kelimeler

Bereli, Bitler, Erişte, Şerbet, Tebşir,

5 Harfli Kelimeler

Beleş, Belit, Beril, Beşer, Beşli, Beter, Bilet, Ebeli, Elbet, İbret, İşret, Libre, Liret, Litre, Reşit, Şerit, Şilte, Teber, Terbi, Terli, Teşri, Tirle, Tirşe,

4 Harfli Kelimeler

Beli, Bere, Beri, Beti, Bile, Breş, Brit, Ebet, Elit, Elti, Eril, Eriş, Erte, Eşit, Eşli, Eter, Etil, Etli, İbre, İşte, Liet, Reel, Şeri, Şile, Şilt, Tere, Tire,

3 Harfli Kelimeler

Bel, Beş, Bet, Bir, Bit, Bre, Ebe, Eti, İle, Leb, Leş, Lir, Ret, Şeb, Şer, Şet, Tel, Ter,

2 Harfli Kelimeler

Be, El, Er, Eş, Et, İl, İş, İt, Le, Re, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.