ŞERBETLENMEK (TDK)


1 . Yılan vb. hayvanların sokmaması veya soktuğunda zehrinin etkisiz olması için afsunlanmak.
2 . Tarımda toprağın verimini artırmak için bitkiye gübre suyu verilmek.

Şerbetlenmek kelimesi baş harfi Ş son harfi K olan bir kelime. Başında Ş sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ş , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi B , beşinci harfi E , altıncı harfi T , yedinci harfi L , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi N , onuncu harfi M , onbirinci harfi E , onikinci harfi K . Başı Ş sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AFSUN Nedir?

Büyü.

AFSUNLANMAK Nedir?

Büyülenmek.

ARTIRMAK Nedir?


1 . Artmasını sağlamak, çoğaltmak.
2 . Bir malı başka alıcıların verdiği fiyattan daha yüksek bir fiyatla almak istemek.
3 . Tutumlu davranıp biriktirmek, tasarruf etmek.
4 . mecaz Herhangi bir davranışta ileri gitmek: "Sen edepsizliği adamakıllı artırdın."- .

BİTKİ Nedir?

Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç vb. canlıların genel adı, nebat.

ETKİSİZ Nedir?

Etkisi olmayan, tesirsiz, nötr.

GÜBRE Nedir?

Verimini artırmak için toprağa dökülen her türlü hayvan dışkısı, kimyasal veya bitkisel madde, kemre: "Dünyanın masrafını yapmış, araba araba toprak, gübre taşıtmıştır."- T. Buğra.

HAYVAN Nedir?


1 . Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık: "İnce ruhlu insanlar gibi Atatürk de hayvanları severdi."- F. R. Atay.
2 . sıfat, mecaz Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).
3 . hakaret yollu Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.
4 . halk ağzında At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık: "Zavallı hayvan bir saattir yüz okkadan fazla bir yükü sürüklüyordu."- Ö. Seyfettin.

SOKMA Nedir?

Sokmak işi.

TARIM Nedir?

Gerekli, yararlı bitkileri yetiştirmek amacıyla toprak üzerinde yapılan çalışmaların bütünü, ziraat.

VERİ Nedir?


1 . Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done: "İstatistik veriler."- .
2 . Bir sanat eserine veya bir edebî esere temel olan ana ilkeler: "Bir romanın verileri."- .
3 . Bilgi, data.
4 . matematik Bir problemde bilinen, belirtilmiş anlatımlardan bilinmeyeni bulmaya yarayan şey.
5 . bilişim Olgu, kavram veya komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimli gösterimi.

VERİLME Nedir?

Verilmek işi.

VERİLMEK Nedir?

Verme işine konu olmak: "Geç vakit suarenin verileceği büyük konağa gittik."- F. R. Atay.

VERİM Nedir?


1 . Çalıştırılan, işletilen, bakılan bir şeyin verdiği sonuç veya bu sonucun niceliği, mahsul, randıman: "İşçilerin verimi. Makinenin verimi. Ağacın verimi."- .
2 . Ortaya çıkan, istenilen, beklenilen sonuç, semere: "Yeni çıkan kitaplar, özellikle yerli yazarların verimleri öne geçiyor hep."- S. İleri.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YILAN Nedir?


1 . Sürüngenlerden, ayaksız, ince ve uzun olanların genel adı, yerdegezen: "Ok yılanı. Su yılanı. Çıngıraklı yılan. Gözlüklü yılan."- .
2 . sıfat, mecaz Sinsi ve hain: "Gözlerinde ancak annemin bildiği bir yılan ışıltısıyla gülüyor."- Y. Z. Ortaç.

B E E E E K L M N R T Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Şerbetlenmek,

11 Harfli Kelimeler

Beterleşmek, Neşterlemek, Şerbetlemek, Şerbetlenme,

10 Harfli Kelimeler

Benekleşme, Berelenmek, Betelenmek, Beterleşme, Ertelenmek, Eterleşmek, Neşterleme, Şekerlenme, Şerbetleme, Tekerlenme,

9 Harfli Kelimeler

Belertmek, Berelemek, Berelenme, Betelenme, Ertelemek, Ertelenme, Eşelenmek, Eterlemek, Eterleşme, Kenetleme, Kentleşme, Kerteleme, Neşretmek, Netleşmek, Şekerleme, Şeneltmek, Tekerleme,

8 Harfli Kelimeler

Beklenme, Bekleşme, Bekletme, Belenmek, Belermek, Belertme, Beleşten, Beletmek, Bereleme, Beşlemek, Ebelemek, Erteleme, Eşelemek, Eşelenme, Eşlenmek, Etekleme, Eterleme, Etlenmek, Neşretme, Netleşme, Renkleme, Şebekler, Şenelmek, Şeneltme, Tekleşme, Terlemek,

7 Harfli Kelimeler

Bekleme, Belemek, Belenme, Belerme, Beletme, Bereket, Bertmek, Beşleme, Ebeleme, Eklenme, Ekleşme, Ekletme, Element, Elenmek, Eletmek, Ermenek, Eşeleme, Eşlemek, Eşlenme, Etlenme, Keneler, Keşleme, Menekşe, Menteşe, Mertebe, Şenelme, Tekleme, Terleme,

6 Harfli Kelimeler

Beleme, Bertme, Ekleme, Elemek, Elenme, Eletme, Enemek, Erkete, Eşelek, Eşleme, Kebere, Keleme, Kement, Kemere, Kenter, Kermen, Kertme, Kreten, Leşker, Meleke, Mertek, Neşter, Şebeke, Şebnem, Şeklen, Şerbet, Teleke, Teleme, Tembel, Temren, Teneke, Tereke,

5 Harfli Kelimeler

Belek, Belen, Beleş, Benek, Beşer, Beşme, Beter, Eklem, Ekler, Elbet, Eleme, Elmek, Eneme, Enlem, Entel, Erken, Ermek, Eşlek, Eşlem, Eşmek, Etene, Etken, Etmek, Etmen, Kelem, Keler, Keleş, Kemer, Kemre, Kenet, Kerem, Kerte, Keşen, Keten, Melek, Meleş, Menşe, Merek, Meret, Metre,

4 Harfli Kelimeler

Bent, Bere, Berk, Breş, Ebet, Ekme, Elek, Elem, Emek, Emel, Emen, Emet, Enek, Erek, Eren, Erke, Erme, Erte, Eşek, Eşme, Etek, Eten, Eter, Etme, Kebe, Kele, Keme, Kene, Kent, Kere, Kete, Krem, Kreş, Leke, Meke, Mert, Meşe, Meşk, Nere, Neşe,

3 Harfli Kelimeler

Bek, Bel, Ben, Beş, Bet, Bre, Ebe, Eke, Elk, Erk, Kel, Kem, Ker, Keş, Ket, Leb, Leş, Men, Met, Nem, Net, Ret, Şeb, Şek, Şem, Şen, Şer, Şet, Tek, Tel, Tem, Ten, Ter,

2 Harfli Kelimeler

Be, Ek, El, Em, En, Er, Eş, Et, Ke, Le, Me, Ne, Re, Şe, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.