ŞENLENDİRMEK (TDK)

Şenlenmesini sağlamak, neşelendirmek: "Yüzü, gözleri, yüreği şenlendiren bir neşe ile pırıl pırıldı."- Y. K. Karaosmanoğlu.

Şenlendirmek kelimesi baş harfi Ş son harfi K olan bir kelime. Başında Ş sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ş , ikinci harfi E , üçüncü harfi N , dördüncü harfi L , beşinci harfi E , altıncı harfi N , yedinci harfi D , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi R , onuncu harfi M , onbirinci harfi E , onikinci harfi K . Başı Ş sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

NEŞE Nedir?


1 . Mutlu olmaktan doğan ve dışa vurulan sevinç, şetaret: "Zaferin bütün neşesi bu ihtiyarda idi."- F. R. Atay.
2 . Hafif sarhoşluk, çakırkeyif olma.

NEŞELENDİRME Nedir?

Neşelendirmek işi.

NEŞELENDİRMEK Nedir?

Neşeli duruma getirmek, şenlendirmek, keyiflendirmek.

SAĞLAM Nedir?


1 . Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz, stabil: "En sağlam sütunlar üstünde durduğu sanılan devir, bir karton kale gibi yıkılmıştı."- F. R. Atay.
2 . Zarar görmemiş, bozulmamış: "Bütün eşya sağlam."- .
3 . Sakatlık veya hastalığı bulunmayan, sağlıklı, sıhhatli: "Kendisi uzun boylu, sağlam, orta yaşlı bir adamdır; ama yıprandığını söylüyor."- M. Ş. Esendal.
4 . Güvenilir: "Sağlam iş. Sağlam para."- .
5 . Gerçek, inanılır bir temeli olan: "Böyle sağlam adı nereden bulacaksın."- M. Ş. Esendal.
6 . zarf, halk ağzında (sa'ğlam) Her hâlde, muhakkak: "Sağlam bu gece perilere karıştım gitti."- H. R. Gürpınar.

SAĞLAMA Nedir?


1 . Sağlamak işi: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.
2 . matematik Bir problemin çözümü veya bir hesabın doğruluğunu denetlemek için yapılan kontrol işlemi, mizan.

SAĞLAMAK Nedir?


1 . Bir işin olması için gerekli durumu, şartları hazırlamak, temin etmek: "Biz bu ihtiyara son günlerinde hiç aklından geçirmediği bir saadet sağladık."- H. Taner.
2 . Elde etmek, sahip olmak: "... o sevimli yavru hâliyle sağladığı sempatinin büyük bir kısmını yitirmişti."- Y. N. Nayır.
3 . matematik Bir işlemin doğruluğunu ortaya koymak. sağlamak (II) (nsz) Öndeki aracın sağından ilerleyerek önüne geçmek.

ŞENLENME Nedir?

Şenlenmek işi.

D E E E K L M N N R İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Şenlendirmek,

11 Harfli Kelimeler

Derinleşmek, Neşredilmek, Şenlendirme,

10 Harfli Kelimeler

Derinleşme, Dikenleşme, Direnlemek, Erinleşmek, Kederleniş, Neşredilme,

9 Harfli Kelimeler

Denklenme, Denkleşme, Denşirmek, Derlenmek, Dinlenmek, Direnleme, Dişlenmek, Erinleşme, İrdelemek, Kredileme, Renklenme, Şenlenmek,

8 Harfli Kelimeler

Delinmek, Delirmek, Delişmen, Demleniş, Denenmek, Denilmek, Denkleme, Denşirme, Derilmek, Derişmek, Derlemek, Derleniş, Derlenme, Derneşik, Deşilmek, Diklenme, Dikleşme, Dilenmek, Dinelmek, Dinlemek, Dinlenme, Direnmek, Direşken, Direşmek, Dişlemek, Dişlenme, Enikleme, Erdenlik, Erkenden, Eşlenmek, İnekleme, İrdeleme, İşlenmek, Kinlenme, Kirlenme, Mendirek, Nemleniş, Renkleme, Şenelmek, Şenlenme,

7 Harfli Kelimeler

Delinme, Delirme, Denemek, Denenme, Denilme, Denklem, Derilme, Derişme, Derleme, Deşilme, Dikelme, Dilemek, Dilenme, Dinelme, Dinleme, Diremek, Direnme, Direşme, Dişemek, Dişleme, Edilmek, Edinmek, Eklenme, Ekleşme, Elenmek, Elinden, Endemik, Enenmek, Erdemli, Erinmek, Erişmek, Ermenek, Eşilmek, Eşinmek, Eşlemek, Eşlenik, Eşlenme, İlenmek, İnlemek, İşlemek,

6 Harfli Kelimeler

Delmek, Demkeş, Demlik, Deneme, Denmek, Dereke, Dereli, Derken, Derlem, Dermek, Dernek, Deşmek, Dikmen, Dileme, Dilmek, Dinmek, Direme, Dişeme, Dişlek, Edilme, Edinme, Edirne, Ekilme, Ekleme, Ekşime, Elemek, Elenme, Emekli, Endişe, Enemek, Enenme, Erimek, Erinme, Erişme, Ermeni, Eşelek, Eşilme, Eşinme, Eşleme, İlenme,

5 Harfli Kelimeler

Delik, Delme, Demek, Demin, Demir, Demli, Denek, Denim, Denli, Denme, Derik, Derin, Derme, Deşik, Deşme, Dikel, Diken, Dikme, Dilek, Dilme, Dinek, Dinen, Dinme, Direk, Diren, Eklem, Ekler, Elden, Eleme, Elmek, Emlik, Ender, Eneme, Enlem, Erdek, Erdem, Erden, Erime, Erken, Erkin,

4 Harfli Kelimeler

Deli, Delk, Deme, Deni, Denk, Dere, Deri, Derk, Dine, Dink, Dren, Eder, Edik, Edim, Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Ekşi, Elde, Elek, Elem, Elik, Elim, Emek, Emel, Emen, Emik, Emin, Emir, Emiş, Enek, Enik, Enir, Enli, Erek, Eren, Erik, Eril, Erim,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dem, Dik, Dil, Din, Diş, Ede, Edi, Eke, Elk, Erk, İde, İle, İlk, Kel, Kem, Ker, Keş, Kil, Kim, Kin, Kir, Leş, Lim, Lir, Men, Mil, Mir, Nem, Nim, Niş, Şek, Şem, Şen, Şer,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, El, Em, En, Er, Eş, İl, İm, İn, İş, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Re, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.