ŞEMSİYECİLİK (TDK)

Şemsiyecinin işi veya mesleği.

Şemsiyecilik kelimesi baş harfi Ş son harfi K olan bir kelime. Başında Ş sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ş , ikinci harfi E , üçüncü harfi M , dördüncü harfi S , beşinci harfi İ , altıncı harfi Y , yedinci harfi E , sekizinci harfi C , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi L , onbirinci harfi İ , onikinci harfi K . Başı Ş sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ŞEMS Nedir?

Güneş.

ŞEMSİYE Nedir?


1 . Bir sapın üzerinde esnek tellere gerilmiş, açılıp kapanabilen, yağmur ve güneşten korunmak için kullanılan, su geçirmez kumaştan yapılmış taşınabilir eşya, güncek: "Camın dışından şemsiyeleriyle geçen insanları seyre daldı."- S. F. Abasıyanık.
2 . Genellikle plajlarda, bahçelerde kullanılan büyük güneşlik: "Plaj şemsiyesi. Bahçe şemsiyesi."- .
3 . bitki bilimi Aynı noktadan çıkan eşit uzunluktaki sapçıkların ucunda bulunan çiçek topluluğu.

ŞEMSİYECİ Nedir?

Şemsiye yapan, satan veya onaran kimse.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

C E E K L M S Y İ İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Şemsiyecilik,

10 Harfli Kelimeler

Şemsiyelik,

9 Harfli Kelimeler

İyileşmek, Şemsiyeci, Yeşilimsi,

8 Harfli Kelimeler

Emicilik, İkileşim, İkileşme, İşlemeci, İyileşme, Seciyeli, Yemcilik, Yemişlik,

7 Harfli Kelimeler

Eksiliş, Eksilme, Ekşimsi, Eşilmek, Eylemci, Eylemsi, İkileme, İlişmek, İsimlik, İskemle, İslemek, İşlemci, İşlemek, İşleyim, Kesiliş, Kesilme, Kesimci, Kesişme, Kilimci, Kişisel, Klişeci, Mesleki, Meşecik, Meşelik, Silecek, Silmece, Silmeci, Şekilci, Şemsiye, Yemekli, Yemişli,

6 Harfli Kelimeler

Cemile, Ekilme, Ekşili, Ekşime, Emekli, Eskice, Eskici, Eskime, Eşeksi, Eşeyli, Eşilme, İkilem, İliksi, İlişik, İlişim, İlişki, İlişme, İlkeci, İlmiye, İsilik, İsimli, İskele, İsleme, İşemek, İşleme, İyelik, İyicil, İyilik, Keleci, Kelime, Keseli, Kesici, Kilise, Kimisi, Lekeci, Meclis, Melike, Meslek, Seciye, Sekili,

5 Harfli Kelimeler

Celse, Cemil, Cesim, Cisim, Ekici, Ekili, Eklem, Elcik, Elmek, Emcek, Emcik, Emici, Emlik, Eskil, Eslek, Esmek, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, Eylem, İkici, İkili, İklim, İlmek, İlmik, İmece, İmlek, İmlik, İslim, İşeme, İşkil, İşlek, İşlem, İşlik, İyice, Kelem, Keles, Keleş, Kesel,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Cemi, Ecel, Ekim, Ekli, Ekme, Eksi, Ekşi, Elci, Elek, Elem, Elik, Elim, Emek, Emel, Emik, Emiş, Esik, Esim, Eski, Esme, Eşek, Eşey, Eşik, Eşli, Eşme, İlik, İlim, İlke, İlme, İsim, İsli, İşli, Kele, Keme, Kese, Kile, Kils, Kimi, Kişi,

3 Harfli Kelimeler

Cem, Cim, Ece, Eke, Elk, İki, İle, İlk, İye, İyi, Kel, Kem, Kes, Keş, Kil, Kim, Leş, Ley, Lim, Mey, Mil, Mis, Sek, Sel, Sem, Sik, Sim, Ski, Şek, Şem, Şey, Şii, Yek, Yel, Yem,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Ek, El, Em, Es, Eş, Ey, İl, İm, İs, İş, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Se, Si, Şe, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.