ŞEKİLLİ (TDK)

Şekli olan: "Tarihten evvelki acayip şekilli mahluklara benzeyen bazı yelkenliler..."- A. Ş. Hisar.

Şekilli kelimesi baş harfi Ş son harfi İ olan bir kelime. Başında Ş sonunda İ olan kelimenin birinci harfi Ş , ikinci harfi E , üçüncü harfi K , dördüncü harfi İ , beşinci harfi L , altıncı harfi L , yedinci harfi İ . Başı Ş sonu İ olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ACAYİP Nedir?


1 . Sağduyuya, göreneğe, olağana aykırı, garip, tuhaf, yadırganan, yabansı: "Dişlerinin arasından ıslık gibi acayip sesler çıkarmaya başladılar."- R. N. Güntekin.
2 . ünlem Şaşma anlatan bir söz: "Öyle dedi ha?"- . "Acayip!"- .

BAZI Nedir?


1 . Birtakım, kimi: "Bazı Türkler oraya eğlenmeye giderler."- Ö. Seyfettin.
2 . zarf Bazen: "Bazı, mağazadan içeriye girinceye kadar kendimden geçerdim."- Y. K. Karaosmanoğlu.

BENZEYEN Nedir?

Bir benzetmede niteliğini benzetmeden alan, nitelikçe zayıf olan.

EVVELKİ Nedir?


1 . Önce olan, önceki: "Feyziye'nin en parlak devri hürriyetten evvelki devre tesadüf eder."- R. H. Karay.
2 . İki önceki: "Evvelki günkü at hadisesinden hiçbirine bahsetmemişti."- H. Taner.

HİSAR Nedir?

Bir şehrin veya önemli bir yerin korunması için taştan yapılmış, yüksek duvarlı ve kuleli, çevresinde hendekler bulunan küçük kale, kermen, germen. hisar (II) isim, eskimiş, müzik Arapça §i¹¥r
1 . Klasik Türk müziğinde bir birleşik makam.
2 . Klasik Türk müziğinde re diyez notası.

MAHLUK Nedir?

Yaratık.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ŞEKİLLİ Nedir?

Şekli olan: "Tarihten evvelki acayip şekilli mahluklara benzeyen bazı yelkenliler..."- A. Ş. Hisar.

ŞEKLİ Nedir?

Biçimle ilgili, biçimsel.

YELKEN Nedir?


1 . Rüzgâr gücünden yararlanarak geniş bir yüzey oluşturacak biçimde yan yana dikilen ve teknenin direğine uygun bir biçimde takılarak onu hareket ettiren kumaş veya şeritlerin tümü: "Rıhtıma kurumak üzere yelkenler serilmişti."- S. F. Abasıyanık.
2 . Yelkenli: "Yelken yarışları."- .

YELKENLİ Nedir?

Yelkeni olan, yelkenle giden deniz veya göl taşıtı, yelken: "... bazı yelkenliler kahraman edalarıyla gelir, yalıların rıhtımlarına yanaşarak..."- A. Ş. Hisar.

E K L L İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Şekilli,

6 Harfli Kelimeler

Ekşili, Şikeli,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Ellik, Eşlik, İlkel, İşkil, İşlek, İşlik, Kelli, Killi, Klişe, Şekil,

4 Harfli Kelimeler

Ekli, Ekşi, Elik, Elli, Eşik, Eşli, İlik, İlke, İlle, İşli, Kile, Kişi, Şike, Şile,

3 Harfli Kelimeler

Elk, İki, İle, İlk, Kel, Keş, Kil, Leş, Şek, Şii,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Eş, İl, İş, Ke, Ki, Le, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.