ŞEKİLDEŞLİK (TDK)

Biçimleri aynı, olma durumu.

Şekildeşlik kelimesi baş harfi Ş son harfi K olan bir kelime. Başında Ş sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ş , ikinci harfi E , üçüncü harfi K , dördüncü harfi İ , beşinci harfi L , altıncı harfi D , yedinci harfi E , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi K . Başı Ş sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AYNI Nedir?


1 - Başkası değil, yine o....
2 - Ayırt edilemeyecek kadar benzeri, özdeşi, tıpkısı.
3 - Bir değerde, eşit, özdeş, tıpkı, °müsavi.
4 - Değişmeyen, aralarında ayrım olmayan, eşit.

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

D E E K K L L İ İ Ş Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Dişleklik,

8 Harfli Kelimeler

İşleklik, Keleşlik, Keşişlik,

7 Harfli Kelimeler

Delikli, Delilik, Dikeliş, Ekşilik, Eleklik, Eşeklik, Şekilli, Şişelik,

6 Harfli Kelimeler

Diklik, Dillek, Dişlek, Dişlik, Ekşili, Eldeli, Kellik, Keşide, Lekeli, Likide, Şikeli, Şişlik,

5 Harfli Kelimeler

Delik, Delil, Deşik, Dikel, Dikiş, Dilek, Diliş, Dilli, Dişil, Dişli, Ekili, Ellik, Eşlek, Eşlik, İlkel, İşkil, İşlek, İşlik, Kelek, Keleş, Kelik, Kelle, Kelli, Keşik, Keşiş, Keşke, Keşki, Killi, Klişe, Şekel, Şekil, Şelek, Şişek, Şişik, Şişli,

4 Harfli Kelimeler

Deli, Delk, Dişi, Edik, Ekli, Ekşi, Elde, Elek, Elik, Elli, Eşek, Eşik, Eşli, İdil, İlik, İlke, İlle, İşli, Kedi, Keke, Kele, Kile, Kişi, Klik, Leke, Şike, Şile, Şişe,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dik, Dil, Diş, Ede, Edi, Eke, Elk, İde, İki, İle, İlk, Kek, Kel, Keş, Kik, Kil, Leş, Şek, Şeş, Şii, Şiş,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, El, Eş, İl, İş, Ke, Ki, Le, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.