ŞEKİLCİLİK (TDK)

Biçimcilik.

Şekilcilik kelimesi baş harfi Ş son harfi K olan bir kelime. Başında Ş sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ş , ikinci harfi E , üçüncü harfi K , dördüncü harfi İ , beşinci harfi L , altıncı harfi C , yedinci harfi İ , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi K . Başı Ş sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

BİÇİMCİ Nedir?


1 . Biçimcilik yanlısı olan.
2 . Alışılmış kural, tutum, davranış veya belli biçimin dışına çıkmayan, şekilci, şekilperest, formaliteci, formalist.

BİÇİMCİLİK Nedir?


1 . Biçime sıkı sıkıya bağlılık, formalizm.
2 . felsefe Özü, içeriği yeterince önemsemeden yalnız biçim üzerinde duran, biçime ağırlık veren görüş, formalizm.

C E K K L L İ İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Klişecilik, Şekilcilik,

9 Harfli Kelimeler

İlkecilik,

8 Harfli Kelimeler

Ekicilik, İkileşik, İşleklik,

7 Harfli Kelimeler

Ekşilik, İşkilli, Kişilik, Klişeci, Şekilci, Şekilli,

6 Harfli Kelimeler

Ekşili, İkilik, İlikli, İlişik, İlişki, İlkeci, Kellik, Şiilik, Şikeli,

5 Harfli Kelimeler

Celil, Ekici, Ekili, Elcik, Ellik, Eşlik, İkici, İkili, İlkel, İşkil, İşlek, İşlik, Kelik, Kelli, Keşik, Keşki, Killi, Klişe, Şekil,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Ekli, Ekşi, Elci, Elik, Elli, Eşik, Eşli, İlik, İlke, İlle, İşli, Kile, Kişi, Klik, Lice, Şeci, Şike, Şile,

3 Harfli Kelimeler

Elk, İki, İle, İlk, Kek, Kel, Keş, Kik, Kil, Leş, Şek, Şii,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Ek, El, Eş, İl, İş, Ke, Ki, Le, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.