ŞEKERLENMEK (TDK)

Şekerli eriyiklerin içindeki şeker, billur durumuna gelip ayrılmak: "Gözleri eski şekerlenmiş şuruplar kadar donuk, fersiz, katı, suyu çekilmiş."- R. H. Karay.

Şekerlenmek kelimesi baş harfi Ş son harfi K olan bir kelime. Başında Ş sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ş , ikinci harfi E , üçüncü harfi K , dördüncü harfi E , beşinci harfi R , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E , onbirinci harfi K . Başı Ş sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AYRILMA Nedir?


1 . Ayrılmak işi.
2 . fizik Bir biçmeden geçen beyaz ışığın türlü renklerde görünmesi.

AYRILMAK Nedir?


1 . Ayırma işine konu olmak: "Geçen hafta, Akşehir'de Nasrettin Hoca törenine ayrılmıştı."- F. R. Atay.
2 . (-den) Bir yerden, bir kimseden, bir şeyden uzaklaşmak: "... rahat bir tavırla yanındaki adamdan ayrıldı."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . (-den) Boşanmak: "Artık senden saklamaya sebep kalmıyor. Ben, Remzi Bey'den ayrılıyorum."- R. N. Güntekin.

BİLLUR Nedir?


1 . Bazı cisimlerin aldıkları geometrik biçim: "Su buharı billur durumunda donunca kar olur."- .
2 . Kesme cam, kristal: "Dört tarafı kesme billur kapaklı bir eski saat."- R. H. Karay.
3 . sıfat Bu maddeden yapılmış: "Su sesi ve kanat şakırtısından / Billur bir avize Bursa'da zaman."- A. H. Tanpınar.
4 . halk ağzında Koç yumurtası.
5 . sıfat Duru, temiz ve akıcı: "Onu görmek, billur sesini dinlemek, elinden bir şey içmek."- A. İlhan.

ÇEKİ Nedir?


1 . Tartı.
2 . 225,97
8 kg olan, odun, kireç vb. ağır ve kaba şeyleri tartmakta kullanılan ağırlık ölçü birimi.
3 . mecaz Üzüntü, sıkıntı.
4 . halk ağzında Kadınların başlarına bağladıkları örtü.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

ERİYİK Nedir?

İçindeki katı madde erimiş bulunan sıvı, mahlul, solüsyon.

ESKİ Nedir?


1 . Çoktan beri var olan, üzerinden çok zaman geçmiş bulunan, yeni karşıtı: "Ey benim eski duygularım, eski düşüncelerim. Neden böyle uzaksınız benden?"- N. Ataç.
2 . Önceki, sabık: "Anlatışına bakılırsa eski kâtibe, şimdi fevkalade şık giyiniyormuş."- H. Taner.
3 . Geçerli olmayan: "Bugün mekteplerimiz artık o eski mektepler değildir."- R. N. Güntekin.
4 . Herhangi bir meslekte uzun süreden beri çalışmış olan.
5 . Mesleğinde uzmanlaşmış, deneyimi olan: "Eski öğretmen."- .
6 . isim Çok kullanmaktan yıpranmış, harap olmuş şey: "Ben babamın eskilerinden uydurma şeylerle giyiniyordum."- H. Z. Uşaklıgil.
7 . isim, alay yollu Herhangi bir görevden düştüğü veya durumunu yitirdiği için bir kimsenin eski saygınlığının kalmadığı durumlarda kullanılan bir söz: "Mebus eskisi. Müdür eskisi."- .

FERSİZ Nedir?

Donuk, cansız (göz, ışık, yüz): "Eski yalıların birçoklarının görünüşlerinde ihtiyarların o durgun, dalgın, fersiz ve ölgün yüzlerindeki manalar peyda olmuştu."- A. Ş. Hisar.

İÇİNDE Nedir?


1 . Süresince, zarfında: "Bu yarım saat içinde evde neler geçti?"- Y. Z. Ortaç.
2 . Ortamında: "Dünya atom çağında, biz hâlâ medeniyet kavgası içindeyiz."- F. R. Atay.
3 . ... ile dolu bir biçimde: "Yüzü kırışık içinde."- .

KADAR Nedir?


1 . Ölçüsünde, derecesinde: "Balıkçılıkta para vardır ama dalgıçlık kadar da genç işidir."- S. F. Abasıyanık.
2 . Büyüklüğünde, genişliğinde: "Bacak kadar çocuk."- . "Avuç içi kadar yer."- .
3 . Dek: "Saat ona kadar sokaklarda gezdi."- P. Safa.
4 . Gibi: "İstanbul'un balıkları kadar balıkçıları da hoştur."- S. F. Abasıyanık.
5 . Denli: "Bu merdivenleri, yapıldığı günden beri bu kadar telaşla çıkmamışımdır."- Y. Z. Ortaç.
6 . Süre belirten bir söz: "Bu minval üzere yedi ay kadar geçti, geçmedi."- R. H. Karay.
7 . zarf Miktarda, derecede: "İçinde biriken hayat bazen taşacak kadar çok oluyor."- H. E. Adıvar.
8 . Gösterme sıfatlarından biriyle bir sayıdan sonra geldiğinde kesinlikle belli olmayan bir niceliği belirten söz: "Kantara'nın önünde yüz kadar düşman çadırı kurulmuştu."- F. R. Atay.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

KATI Nedir?

Taşlık, °konsa.

ŞEKER Nedir?


1 . Şeker kamışı, şeker pancarı, patates, havuç, mısır, buğday vb. bitkilerin sap ve köklerinin öz suyundan veya nişastasından çıkarılan, birleşiminde karbon, oksijen ve hidrojen bulunan, beyaz, suda eriyen, mayalanabilen ve çoğu tatlı olan maddelerin genel adı.
2 . Bu madde katılarak yapılmış lokum, akide, çikolata vb. tatlı yiyeceklerin genel adı: "Kolonya dökmekten, şeker tutmaktan, iyi gözükeceğim diye ağız etmekten yoruldu."- L. Tekin.
3 . tıp (***) Şeker hastalığı: "Yirmi gün evvel ameliyat edildiği hâlde biraz şekeri görüldüğü için henüz taburcu edilememişti."- H. Taner.
4 . sıfat, mecaz Sevimli, cana yakın ve güzel: "Hele bak, ne şeker şey!"- .

ŞEKERLİ Nedir?

İçinde şeker bulunan: "Elmalar, ferik elmaları gibi kokulu, şekerli, tatlıdır."- S. F. Abasıyanık.

ŞURUP Nedir?


1 . Çok kaynatılarak koyulaştırılmış şerbet: "Sen hele şu kadayıfın şurubuna bir göz atıver."- A. İlhan.
2 . Çeşitli meyve özleri ve şekerin kaynatılmasıyla elde edilen içecek: "Vişne şurubu."- .
3 . İçinde çok miktarda şeker bulunan koyu sıvı kıvamda olan ilaç: "Kuvvet şurubu."- .

E E E E K K L M N R Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Şekerlenmek,

10 Harfli Kelimeler

Erkeklenme, Erkekleşme, Şekerlemek, Şekerlenme,

9 Harfli Kelimeler

Eşelenmek, Renklemek, Şekerleme,

8 Harfli Kelimeler

Eklenmek, Ekleşmek, Eşelemek, Eşelenme, Eşlenmek, Kekeleme, Keşlemek, Renkleme, Şenelmek,

7 Harfli Kelimeler

Eklemek, Eklenme, Ekleşme, Elenmek, Ermenek, Eşeleme, Eşlemek, Eşlenme, Kekleme, Keneler, Keşleme, Menekşe, Şenelme,

6 Harfli Kelimeler

Ekenek, Ekleme, Elemek, Elenme, Enemek, Eşelek, Eşleme, Kekeme, Keleme, Kemere, Kermen, Leşker, Meleke, Şeklen,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Ekler, Ekmek, Eleme, Elmek, Eneme, Enlem, Erkek, Erken, Ermek, Eşlek, Eşlem, Eşmek, Kekre, Kelek, Kelem, Keler, Keleş, Kemer, Kemre, Kerem, Keşen, Keşke, Melek, Meleş, Menşe, Merek, Nekre, Neler, Remel, Reşme, Şekel, Şeker, Şelek,

4 Harfli Kelimeler

Ekme, Elek, Elem, Emek, Emel, Emen, Enek, Erek, Eren, Erke, Erme, Eşek, Eşme, Keke, Kele, Keme, Kene, Kere, Krem, Kreş, Leke, Meke, Meşe, Meşk, Nere, Neşe, Reel, Renk,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Erk, Kek, Kel, Kem, Ker, Keş, Leş, Men, Nem, Şek, Şem, Şen, Şer,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, En, Er, Eş, Ke, Le, Me, Ne, Re, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.