ŞEKERLEŞTİRİCİ (TDK)

Biracılık v.b. de nişastayı glukoza dönüştüren aygıt.

Şekerleştirici kelimesi baş harfi Ş son harfi İ olan bir kelime. Başında Ş sonunda İ olan kelimenin birinci harfi Ş , ikinci harfi E , üçüncü harfi K , dördüncü harfi E , beşinci harfi R , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi T , onuncu harfi İ , onbirinci harfi R , onikinci harfi İ , onüçüncü harfi C , ondördüncü harfi İ . Başı Ş sonu İ olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AYGIT Nedir?


1 - Birçok parçadan yapılmış alet, gereç, °cihaz.
2 - Vücutta belirli bir görevin sağlanmasına yarayan organların tümü, °cihaz, °organ.
3 - Birkaç aletin uygun biçimde eklenmesinden oluşturulan ve kimi belli deneylerin yapılmasına yarayan takım.

BİRACILIK Nedir?

Bira yapma ve satma işi.

DÖNÜ Nedir?

Dönme, dönüş, °devir.

DÖNÜŞ Nedir?


1 . Dönme işi: "Artık serbestim, koynumda terhis kâğıdımla dönüş yolundayım."- R. N. Güntekin.
2 . spor Oyuncunun bir ayağını yerden kesmeden yaptığı dönme hareketi.

NİŞASTA Nedir?

Tahıl tanelerinden, mercimek, bezelye vb. bakla türleri veya patates gibi birtakım yumrulardan özel yöntemlerle çıkarılan una benzer bir madde: "Buğday nişastası. Mısır nişastası. Patates nişastası. Pirinç nişastası."- .

C E E E K L R R T İ İ İ Ş Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Eleştirici,

9 Harfli Kelimeler

Eriştelik, Şirretlik,

8 Harfli Kelimeler

Eleşkirt, Eleştiri, Erketeci, İşteşlik, Şecereli, Şerirlik, Şeritler,

7 Harfli Kelimeler

Ceketli, Erirlik, Eritici, Eşitlik, İkircil, İlerici, İletici, İrkiliş, İşletiş, Kilerci, Kirişli, Klişeci, Şekerci, Şekerli, Şekilci, Şeritli, Şişelik, Tekelci, Tekerli,

6 Harfli Kelimeler

Ciklet, Ekşili, Erişte, Eritiş, Erkete, Eşelek, Etkili, İkişer, İletiş, İletki, İlişik, İlişki, İlkeci, İrilik, İşitiş, İtiliş, Keleci, Kirtil, Kriter, Lekeci, Leşker, Şecere, Şiilik, Şiirce, Şiirli, Şikeli, Şirket, Şirret, Şişeci, Şişlik, Tekrir, Telcik, Teleke, Tereci, Tereke, Terlik, Teşkil, Teşrii, Teşrik,

5 Harfli Kelimeler

Ceket, Cirit, Ekici, Ekili, Ekler, Elcik, Ercik, Erciş, Erkli, Erlik, Eşlek, Eşlik, Etlik, İkici, İkili, İleri, İleti, İrice, İrite, İşkil, İşlek, İşlik, İşret, İşteş, İtici, İtlik, Keler, Keleş, Kerte, Kerti, Keşiş, Kiler, Kilit, Kiril, Kiriş, Kirli, Kitle, Klişe, Likit, Liret,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Cilt, Ecel, Ecir, Ekli, Ekşi, Ekti, Elci, Elek, Elik, Elit, Elti, Erce, Erek, Erik, Eril, Eriş, Erke, Erte, Eşek, Eşik, Eşit, Eşli, Etek, Eter, Etik, Etil, Etki, Etli, İlik, İlke, İşli, İşte, İtiş, İtki, Kele, Kere, Kete, Kile, Kişi,

3 Harfli Kelimeler

Cer, Cet, Ece, Eke, Elk, Erk, Eti, İki, İle, İlk, İri, İti, Kel, Ker, Keş, Ket, Kil, Kir, Kit, Leş, Lir, Ret, Şek, Şer, Şeş, Şet, Şii, Şiş, Tek, Tel, Ter, Tik,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Ek, El, Er, Eş, Et, İl, İş, İt, Ke, Ki, Le, Re, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.