ŞEHVETPEREST (TDK)

Şehvete, cinsel isteklerine aşırı derecede düşkün olan.

Şehvetperest kelimesi baş harfi Ş son harfi T olan bir kelime. Başında Ş sonunda T olan kelimenin birinci harfi Ş , ikinci harfi E , üçüncü harfi H , dördüncü harfi V , beşinci harfi E , altıncı harfi T , yedinci harfi P , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi R , onuncu harfi E , onbirinci harfi S , onikinci harfi T . Başı Ş sonu T olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AŞIRI Nedir?


1 . Alışılan veya dayanılabilen dereceden çok daha fazla, taşkın: "Ticaret az gelişmiş toplumlarda aşırı bir gelişme gösterir."- O. Rifat.
2 . Bir şeye gereğinden çok fazla bağlanan, önem veren, müfrit, ekstrem.
3 . Gereğinden fazla, çok.
4 . zarf Ötede, ötesinde: "İki ev aşırı."- .
5 . zarf Gereğinden fazla olarak, çokça: "Çocuk aşırı üzülüyor."- .

CİNSEL Nedir?

Cinsiyetle ilgili, cinsî, eşeysel, seksüel.

DERE Nedir?


1 . Genellikle yazın kuruyan küçük akarsu: "Bu ensiz tahta köprü altında ince dere."- E. B. Koryürek.
2 . coğrafya Bu akarsuyun yatağı.
3 . coğrafya İki dağ arasındaki uzun çukur.
4 . Damlarda yağmur sularını toplayarak oluğa veren çinko veya kiremit yol.

DERECE Nedir?


1 . Bir süreç içindeki durumlardan her biri, basamak, aşama, rütbe, mertebe: "Hukuk tahsilini Paris'te bitirmiş, birinci derece diploma almıştı."- Ö. Seyfettin.
2 . edat Denli, kadar: "Beyoğlu'nda bu derece itibar görmemişti."- E. E. Talu.
3 . fizik Ölçü aletlerinin ölçeğinde belirtilmiş bulunan başlıca bölümlerden her biri: "Sıcakölçerin dereceleri."- .
4 . fizik Sıcaklıkölçer.
5 . kimya Bir çözeltinin yoğunluğunu ölçmede kullanılan birim.
6 . matematik Bir çemberin üç yüz altmışta birine eşit olan açı birimi: "Dik açılar doksan derecedir."- .
7 . spor Başarı gösterme.

DÜŞKÜN Nedir?


1 . Bir şeye kendini aşırı vermiş olan, çok bağlı, meraklı, tutkun: "Onlar kadar birbirine düşkün, birbirine uymuş bir çift daha ömrümde görmedim desem yeri vardır."- H. E. Adıvar.
2 . Geçim sıkıntısına düşmüş: "Eski arkadaşının düşkün bulunduğu hâlinden anlaşılıyordu."- R. H. Karay.
3 . Yoksulluk sebebiyle mutluluk ve refahını yitirmiş: "Zavallı, arabasını satmış, düşkün bir hâldeydi."- Y. K. Beyatlı.
4 . Yaşlılık, hastalık vb. sebeplerle çalışma gücünü yitirmiş.
5 . mecaz Değer ve onurunu yitirmiş.
6 . mecaz Kötü yola düşmüş, ahlaksız: "Emniyet memurları Beyoğlu'nun çalgılı bahçelerinden yüz yirmi düşkün kız derleyip toplamış."- Y. Z. Ortaç.

İSTEK Nedir?


1 . Bir şeye duyulan eğilim, arzu, şevk: "Yanıma yaklaşan gölge, o eski şarkıyı gerçek bir istekle tekrarlıyordu."- Ç. Altan.
2 . Yerine getirilmesi başkasından istenilen şey, talep: "Bu adamın istekleri bitmiyor."- .
3 . dil bilgisi İstek ve niyet kavramı veren isteme kipi: "Göreyim, göresin, göre."- .
4 . ruh bilimi Belirli bir gereksinimi karşılayacağı düşünülen nesne veya duruma karşı duyulan özlem, arzu.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ŞEHVET Nedir?


1 - Cinsel istek, kösnü.
2 - Aşırı istek.

E E E E H P R S T T V Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Şehvetperest,

7 Harfli Kelimeler

Şvester, Testere,

6 Harfli Kelimeler

Perese, Peşrev, Servet, Şehvet, Verese,

5 Harfli Kelimeler

Ester, Estet, Heves, Prese, Seher, Sepet, Seter, Setre, Sever, Teres,

4 Harfli Kelimeler

Eper, Erte, Eser, Esre, Eter, Evet, Evre, Pert, Pest, Pres, Rest, Sere, Sert, Step, Ster, Şerh, Tepe, Tere, Ters, Test, Teşt, Vere,

3 Harfli Kelimeler

Epe, Hep, Her, Pes, Peş, Ret, Ser, Set, Şer, Şet, Şev, Ter,

2 Harfli Kelimeler

Eh, Er, Es, Eş, Et, Ev, He, Pe, Re, Se, Şe, Te, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.