ŞEHVANİ (TDK)


1 . Şehvetle ilgili, kösnül, erotik, şehevi.
2 . Şehvete aşırı derecede düşkün olan (kimse), şehvetli.

Şehvani kelimesi baş harfi Ş son harfi İ olan bir kelime. Başında Ş sonunda İ olan kelimenin birinci harfi Ş , ikinci harfi E , üçüncü harfi H , dördüncü harfi V , beşinci harfi A , altıncı harfi N , yedinci harfi İ . Başı Ş sonu İ olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AŞIRI Nedir?


1 . Alışılan veya dayanılabilen dereceden çok daha fazla, taşkın: "Ticaret az gelişmiş toplumlarda aşırı bir gelişme gösterir."- O. Rifat.
2 . Bir şeye gereğinden çok fazla bağlanan, önem veren, müfrit, ekstrem.
3 . Gereğinden fazla, çok.
4 . zarf Ötede, ötesinde: "İki ev aşırı."- .
5 . zarf Gereğinden fazla olarak, çokça: "Çocuk aşırı üzülüyor."- .

DERE Nedir?


1 . Genellikle yazın kuruyan küçük akarsu: "Bu ensiz tahta köprü altında ince dere."- E. B. Koryürek.
2 . coğrafya Bu akarsuyun yatağı.
3 . coğrafya İki dağ arasındaki uzun çukur.
4 . Damlarda yağmur sularını toplayarak oluğa veren çinko veya kiremit yol.

DERECE Nedir?


1 . Bir süreç içindeki durumlardan her biri, basamak, aşama, rütbe, mertebe: "Hukuk tahsilini Paris'te bitirmiş, birinci derece diploma almıştı."- Ö. Seyfettin.
2 . edat Denli, kadar: "Beyoğlu'nda bu derece itibar görmemişti."- E. E. Talu.
3 . fizik Ölçü aletlerinin ölçeğinde belirtilmiş bulunan başlıca bölümlerden her biri: "Sıcakölçerin dereceleri."- .
4 . fizik Sıcaklıkölçer.
5 . kimya Bir çözeltinin yoğunluğunu ölçmede kullanılan birim.
6 . matematik Bir çemberin üç yüz altmışta birine eşit olan açı birimi: "Dik açılar doksan derecedir."- .
7 . spor Başarı gösterme.

DÜŞKÜN Nedir?


1 . Bir şeye kendini aşırı vermiş olan, çok bağlı, meraklı, tutkun: "Onlar kadar birbirine düşkün, birbirine uymuş bir çift daha ömrümde görmedim desem yeri vardır."- H. E. Adıvar.
2 . Geçim sıkıntısına düşmüş: "Eski arkadaşının düşkün bulunduğu hâlinden anlaşılıyordu."- R. H. Karay.
3 . Yoksulluk sebebiyle mutluluk ve refahını yitirmiş: "Zavallı, arabasını satmış, düşkün bir hâldeydi."- Y. K. Beyatlı.
4 . Yaşlılık, hastalık vb. sebeplerle çalışma gücünü yitirmiş.
5 . mecaz Değer ve onurunu yitirmiş.
6 . mecaz Kötü yola düşmüş, ahlaksız: "Emniyet memurları Beyoğlu'nun çalgılı bahçelerinden yüz yirmi düşkün kız derleyip toplamış."- Y. Z. Ortaç.

EROTİK Nedir?


1 . Aşkla ilgili olan, aşkı anlatan, kösnül, erosal, şehevi, şehvani: "Erotik şiir."- .
2 . Cinsel aşkla, cinsiyetle ilişkisi olan, kösnül, erosal.

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

KÖSNÜ Nedir?

Erkek ve dişinin birbirine karşı duydukları cinsel istek, şehvet.

KÖSNÜL Nedir?


1 . Kösnüyle ilgili, şehvani, şehevi, erotik.
2 . Cinsel duyumlar veya onlara bağlı olan duyumların uyandırdığı duygu ve coşkularla ilgili olan, erotik.
3 . Özellikle cinsel isteği işleyen, şehvet uyandıran (resim, heykel), erotik.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ŞEHEVİ Nedir?

Şehvetle ilgili, kösnül, erotik.

ŞEHVET Nedir?


1 - Cinsel istek, kösnü.
2 - Aşırı istek.

ŞEHVETLİ Nedir?


1 . Cinsel isteği olan, kösnül: "Kadını âdeta şehvetli ve anormal bir zevkle, değil erkek hatta kızlar bile seyrediyordu."- H. E. Adıvar.
2 . mecaz Aşırı isteği olan.

A E H N V İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Şehvani,

5 Harfli Kelimeler

Aşevi, Haşin, Haşiv, İhvan, Nahiv, Şahin, Şahne, Vahşi, Vişne,

4 Harfli Kelimeler

Enva, Evin, Hain, Hane, Hani, Havi, İane, İaşe, İnha, İnşa, İşve, Naşi, Neva, Şeni, Şive, Vahi, Vena,

3 Harfli Kelimeler

Ahi, Ani, Han, Hav, Hin, Hiş, Nev, Niş, Şah, Şan, Şen, Şev, Şia, Vah, Van,

2 Harfli Kelimeler

Ah, An, Aş, Av, Eh, En, Eş, Ev, Ha, He, İn, İş, Ne, Şe, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.