ŞEHBENDERLİK (TDK)


1 . Konsolosun yaptığı iş, konsolosluk.
2 . Bu işin görüldüğü daire, konsolosluk.

Şehbenderlik kelimesi baş harfi Ş son harfi K olan bir kelime. Başında Ş sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ş , ikinci harfi E , üçüncü harfi H , dördüncü harfi B , beşinci harfi E , altıncı harfi N , yedinci harfi D , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi R , onuncu harfi L , onbirinci harfi İ , onikinci harfi K . Başı Ş sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DAİR Nedir?

Bir konu üzerine olan, üzerine, konusunda, ... ile ilgili, üstüne: "Yarına kadar sarhoşluğu geçer, ben de sarhoş olmadığına dair rapor veririm."- A. Gündüz.

DAİRE Nedir?


1 . Bir yapının konut olarak kullanılan bölümlerinden her biri, kat: "Bu koskoca binanın, pasajın arka tarafında bir kısım daireleri ayrıca kiraya verilmiş."- H. F. Ozansoy.
2 . Belirli devlet işlerini çevirmekle görevli kuruluşlardan her biri: "Eskiden hem bir dairede beraber bulunmuşlar hem de silah arkadaşlığı etmişlerdi."- R. H. Karay.
3 . Bu kuruluşların içinde çalıştıkları yapı.
4 . Bir yapı veya gemide belli bir işe ayrılmış bölüm: "Yemeği, selamlık dairesinin üst katındaki yemek salonunda yediler."- M. Ş. Esendal.
5 . mecaz Soyut kavramlarda belli sınır, ölçü: "Mantık dairesinde konuşmak."- .
6 . matematik Bir çemberin içinde kalan düzlem parçası.
7 . müzik Saz takımında usul vurmaya yarayan tef.

GÖRÜ Nedir?


1 . Görme yetisi.
2 . Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret: "Buranın görüsü geniş."- .
3 . felsefe Dolaysız kavrama, birden kavrama.

KONSOL Nedir?


1 . Duvar kenarına yerleştirilen, üstüne ayna ve başka süs eşyası konulan, çekmeceli, dolaplı mobilya: "Mektupları götürmüş konsolun üzerine koyuyordu."- T. Buğra.
2 . mimarlık Yalnız bir yanındaki dayanak tarafından taşınan, diğer bölümleri boşlukta olan yatay yapı ögesi: "Konsol kiriş."- .

KONSOLOS Nedir?

Yabancı ülkelerde, orada bulunan yurttaşlarının haklarını koruyan, bağlı bulunduğu hükûmete siyasal ve ticari bilgileri veren dış işleri görevlisi, şehbender: "Konsolosların her biri bağımsız bir vali gibi davranırdı."- N. Cumalı.

KONSOLOSLUK Nedir?


1 . Konsolos olma durumu.
2 . Konsolosun makamı veya görevi, şehbenderlik: "Bir konsolosluk demek bir millet temsilciliği demektir."- S. F. Abasıyanık.
3 . Bu işin görüldüğü daire, konsoloshane: "Bu Şadi ne yapar yapar, İstanbul'daki bütün yabancı konsoloslukların kokteyline, yemeğine kendini davet ettirmenin bir kolayını bulur."- H. Taner.

B D E E E H K L N R İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Şehbenderlik,

10 Harfli Kelimeler

Kederleniş,

9 Harfli Kelimeler

Debeleniş, Şehbender,

8 Harfli Kelimeler

Birleşen, Derleniş, Derneşik, Direşken, Erdenlik, Şebekler,

7 Harfli Kelimeler

Benekli, Beşerli, Bilerek, Bileşen, Bileşke, Blender, Eşlenik, Kederli, Keneler, Rendeli, Şekerli, Şendere,

6 Harfli Kelimeler

Beledi, Bendir, Benlik, Berdel, Bereli, Beşlik, Birden, Dereke, Dereli, Derken, Dernek, Dilber, Dişlek, Ebelik, Edirne, Enberi, Endişe, Eşelek, Hendek, Kebere, Kendir, Kerhen, Keşide, Leşker, Lineer, Nerede, Nereli, Neşeli, Neşide, Rehine, Renkli, Şebeke, Şeklen, Şenlik, Şirden,

5 Harfli Kelimeler

Bedel, Beden, Bedik, Bedir, Beher, Behre, Bekri, Belde, Belek, Belen, Beleş, Belik, Belki, Bende, Benek, Benli, Beril, Beşer, Beşik, Beşli, Bilek, Binek, Biner, Bişek, Debil, Delik, Denek, Denli, Derbi, Derik, Derin, Deşik, Dibek, Dikel, Diken, Dilek, Dinek, Direk, Diren, Ebeli,

4 Harfli Kelimeler

Beli, Bere, Beri, Berk, Bide, Bile, Breş, Brik, Debi, Deli, Delk, Deni, Denk, Dere, Deri, Derk, Dine, Dink, Dren, Eder, Edik, Ehil, Ekin, Ekli, Ekşi, Elde, Elek, Elik, Enek, Enik, Enir, Enli, Erek, Eren, Erik, Eril, Erin, Eriş, Erke, Eşek,

3 Harfli Kelimeler

Bed, Bek, Bel, Ben, Beş, Bin, Bir, Bre, Deh, Dek, Dik, Dil, Din, Diş, Ebe, Ede, Edi, Eke, Elk, Erk, Her, Hin, Hiş, İde, İle, İlk, Kel, Ker, Keş, Kil, Kin, Kir, Leb, Leh, Leş, Lir, Niş, Şeb, Şek, Şen,

2 Harfli Kelimeler

Be, De, Eh, Ek, El, En, Er, Eş, He, İl, İn, İş, Ke, Ki, Le, Ne, Re, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.