ŞEDARABAN (TDK)

Klasik Türk müziğinde bir şet makam.

Şedaraban kelimesi baş harfi Ş son harfi N olan bir kelime. Başında Ş sonunda N olan kelimenin birinci harfi Ş , ikinci harfi E , üçüncü harfi D , dördüncü harfi A , beşinci harfi R , altıncı harfi A , yedinci harfi B , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi N . Başı Ş sonu N olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KLASİK Nedir?


1 . Eski Yunan, Roma ve XVII. yüzyıl Fransız sanatıyla ilgili sanatçı veya eser: "Yunan klasikleri. Fransız klasikleri."- .
2 . sıfat Eski Yunan ve Roma çağı dili ve sanatı ile ilgili olan: "Klasik eserlerin oynandığı bir millî tiyatroları yok."- H. Taner.
3 . sıfat XVII. yüzyıl Fransız dili, sanatı ve yazarları ile ilgili olan: "Racine bir Fransız klasik yazarıdır."- .
4 . sıfat Üzerinde çok zaman geçtiği hâlde değerini yitirmeyen, türünde örnek olarak görülen (eser veya sanatçı): "Leyla ile Mecnun klasik Türk eserlerinden biridir."- .
5 . sıfat Sanatta kuralcı.
6 . sıfat Kökleşik: "Klasik şiirin yıkıldığından beri şiiri, bin kişi bin türlü tarif ediyor."- Y. K. Karaosmanoğlu.

MAKAM Nedir?


1 . Mevki, kat, yer: "İnsan değil gökyüzündeki makamını şaşırarak yere inmiş bir melektir."- H. R. Gürpınar.
2 . müzik Klasik Türk müziğinde bir müzik parçası veya şarkının işleniş biçimi.

TÜRK Nedir?


1 . Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse: "Ne mutlu Türk'üm diyene!"- Atatürk.
2 . Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan, Türkçenin değişik lehçelerini konuşan soy ve bu soydan olan kimse: "Ben bir Türk'üm, dinim, cinsim uludur."- M. E. Yurdakul.

A A A B D E N R Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Şedaraban,

7 Harfli Kelimeler

Baderna, Daraban,

6 Harfli Kelimeler

Araban, Badana, Bardan, Branda,

5 Harfli Kelimeler

Abana, Abraş, Adana, Araba, Arena, Baran, Barda, Branş, Daraş, Darbe, Erbaa, Erbaş, Randa, Şaban, Şeran,

4 Harfli Kelimeler

Abra, Adaş, Arda, Arşe, Aşar, Bade, Bana, Bara, Breş, Dana, Dane, Dara, Dren, Edna, Naaş, Nara, Raşe,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Abe, Ada, Ana, Ara, Arş, Bad, Ban, Bar, Baş, Bed, Ben, Beş, Bre, Dar, Eda, Nar, Rab, Şad, Şan, Şeb, Şen, Şer,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ad, An, Ar, Aş, Be, De, En, Er, Eş, Ne, Ra, Re, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.