ŞAYİA (TDK)

Yayılmış haber, yaygın söylenti, duyultu: "Hava arada bir bu hâle bir panik niteliği veren korkunç şayialarla dolup boşalıyordu."- Y. K. Karaosmanoğlu.

Şayia kelimesi baş harfi Ş son harfi A olan bir kelime. Başında Ş sonunda A olan kelimenin birinci harfi Ş , ikinci harfi A , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi İ , beşinci harfi A . Başı Ş sonu A olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DOLU Nedir?

Havada su buğusunun birden yoğunlaşıp katılaşmasından oluşan, türlü irilikte, yuvarlak veya düzensiz biçimli saydam buz parçaları durumunda yere hızla düşen bir yağış türü: "Dolu ekinlerini vurmuşsa bir yıl aç demekti."- T. Buğra.

DUYU Nedir?

İnsanların ve hayvanların, dış dünyanın uyaranlarını görme, işitme, koklama, dokunma ve tatma organlarıyla algılama yeteneği, duyum, hasse: "Tüm duyularım uyanık olarak trenimin rengini ve numarasını bulmaya çalışırdım."- N. Eray.

HABER Nedir?


1 . Bir olay, bir olgu üzerine edinilen bilgi, salık: "Çırağın bir şeyden haberi yok."- M. Ş. Esendal.
2 . İletişim veya yayın organlarıyla verilen bilgi: "Televizyonda dünya haberlerini izledi."- .
3 . Bilgi: "Sanattan haberi yok."- .
4 . eskimiş, dil bilgisi Yüklem.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

KORKUNÇ Nedir?


1 . Çok korkulu, korku veren, dehşete düşüren, müthiş: "Bizi buraya getiren arabacı yolda birtakım korkunç şeyler söyledi."- H. R. Gürpınar.
2 . Herhangi bir özelliğiyle şaşkınlık veren.
3 . Çok aşırı, pek çok, güçlü, şiddetli: "Kendini korkunç bir pehlivan sanırmış ki adını Çelikkol koymuş."- M. Ş. Esendal.

NİTE Nedir?

Nasıl, niçin.

NİTEL Nedir?

Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalitatif.

PANİK Nedir?

Ani dehşet duygusu, büyük korku, ürkü.

SÖYLENTİ Nedir?

Ağızdan ağıza dolaşan, kesinlik kazanmayan haber, rivayet: "Önce kulaktan kulağa fısıldanan bu söylentilerin meclis kürsülerinde açıkça ifade edildiği oluyordu."- Y. K. Karaosmanoğlu.

ŞAYİ Nedir?


1 - Yaygın, yayılmış (söz ya da haber).
2 - Bir şeyin her noktasıyla ilgisi bulunan (pay).

ŞAYİA Nedir?

Yayılmış haber, yaygın söylenti, duyultu: "Hava arada bir bu hâle bir panik niteliği veren korkunç şayialarla dolup boşalıyordu."- Y. K. Karaosmanoğlu.

VERE Nedir?

Bir kalenin veya tahkim edilmiş bir yerin teslimi.

YAYGIN Nedir?


1 . Çoğu kimselerce duyulmuş, öğrenilmiş, kullanılmış veya benimsenmiş olan: "Yaygın bir söz. Yaygın bir inanç."- .
2 . Pek çok kimsede görülen ve beğenilen: "Yaygın bir kültürü ve her çeşit insanı kavrayacak bir sunuş tarzı vardı."- H. Taner.
3 . Sınırı genişlemiş: "Sağlık hizmetlerinin yaygın bir şekilde yerine getirilmesi için kanunla genel sağlık sigortası kurulabilir."- Anayasa.

A A Y İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Şayia,

4 Harfli Kelimeler

Ayaş, Şayi, Yaşa,

3 Harfli Kelimeler

Aya, Şia, Yaş,

2 Harfli Kelimeler

Aş, Ay, İş, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.