ŞARTLANMAK (TDK)

Önceden belirlenmiş şartlara göre uyarlanmak, koşullanmak: "Eskicilerin çocukları, iğneli fıçıya attıkları gibi bir korkutma biçimiyle şartlanmıştık."- A. Boysan.

Şartlanmak kelimesi baş harfi Ş son harfi K olan bir kelime. Başında Ş sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ş , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi T , beşinci harfi L , altıncı harfi A , yedinci harfi N , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi K . Başı Ş sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BELİ Nedir?

Evet.

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

ÇOCUK Nedir?


1 . Küçük yaştaki oğlan veya kız: "Çocuğun bir sütninesi vardı."- R. H. Karay.
2 . Soy bakımından oğul veya kız, evlat: "Anası olacak bir kadın çocuğu omuzundan yakalamış."- B. R. Eyuboğlu.
3 . Bebeklik ile erginlik arasındaki gelişme döneminde bulunan oğlan veya kız, uşak: "Çocuk köşeyi dönerken ana arkasından su içmeye gitti."- B. R. Eyuboğlu.
4 . Genç erkek.
5 . mecaz Büyükler arasında daha az yaşlı olan kişi.
6 . mecaz Büyüklere yakışmayacak biçimde düşüncesizce davranan kimse: "Otuz yaşında ama hâlâ çocuk."- .
7 . mecaz Belli bir işte yeteri kadar deneyimi ve yeteneği olmayan kimse.

FIÇI Nedir?


1 . Bir araya getirilerek çemberlerle tutturulmuş ensiz tahtalardan yapılan, yuvarlak, karnı şişkin ve altı üstü düz kap: "Su, kocaman fıçılara doldurulup arabalarla Beykoz'a getirilir."- S. Birsel.
2 . sıfat Bu kabın alabileceği miktarda olan.

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

İĞNELİ Nedir?


1 . İğnesi olan.
2 . İğne ile tutturulmuş, iğnelenmiş.
3 . mecaz Kırıcı, gücendirici, dokunaklı, onur kırıcı, kinayeli: "Kızının buna benzer iğneli laflarını işiten Saffet, gerçekten sigarayı bıraktı."- H. E. Adıvar.

KORKUTMA Nedir?

Korkutmak işi: "Bir sıkımlık canın var. Bu boyla bir de adam korkutmaya kalkarsın ha diye ensesine iki tokat attım."- R. N. Güntekin.

KOŞU Nedir?


1 . Koşarak yapılan yarış.
2 . At yarışı: "Koşuların sonuçlarından başka bir şey düşünmesini engelleyen bir hastalığa dönüşmüş."- N. Cumalı.

KOŞUL Nedir?


1 . Şart.
2 . Bir antlaşmada belirlenen hükümlerden her biri.
3 . Bir şeyin kendi özelliğini kazanması için bulunması gereken durum, gerekli olan özellik: "Türk Eli'nin uluları bu koşullar altında yeni toprakların, yeni vatanların gereğini duyar olmuştu."- N. Araz.

KOŞULLANMA Nedir?

Şartlanmak işi.

KOŞULLANMAK Nedir?

Şartlanmak.

ÖNCEDEN Nedir?

Başlarken, başlangıçta, daha önce, evvelce: "Önceden bilmiyordu, sonra öğrendi."- .

ŞART Nedir?

Koşul.

UYARLANMA Nedir?

Uyarlanmak işi.

UYARLANMAK Nedir?

Uyarlama işi yapılmak, adapte olunmak, alınmak.

A A A K L M N R T Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Şartlanmak,

9 Harfli Kelimeler

Antlaşmak, Kartlaşma, Şartlamak, Şartlanma, Taşlanmak,

8 Harfli Kelimeler

Akmantar, Anlaşmak, Anlatmak, Antlaşma, Arlanmak, Atlanmak, Kantarma, Karlanma, Kartalma, Katlanma, Şaklatma, Şarlamak, Şarlatan, Şartlama, Tanlamak, Taranmak, Taşlamak, Taşlanma,

7 Harfli Kelimeler

Aklanma, Aklaşma, Aktarma, Alakart, Alarmak, Alkarna, Almanak, Anlamak, Anlaşma, Anlatma, Aranmak, Aratmak, Arlanma, Atanmak, Atlamak, Atlanma, Kalamar, Kanatma, Kanlama, Karaman, Karataş, Karlama, Karmaşa, Kaşanma, Kaşlama, Katlama, Makarna, Malkara, Maranta, Nakarat, Şaklama, Şakrama, Şarlama, Tanlama, Taramak, Taranma, Taşlama,

6 Harfli Kelimeler

Aklama, Alarma, Anamal, Ankara, Anlama, Aramak, Aranma, Aratma, Artmak, Atamak, Ataman, Atanma, Atlama, Kamara, Kanaat, Kanama, Kanara, Kanata, Kantar, Karama, Kartal, Katana, Katman, Katran, Makara, Malkar, Mantar, Maşala, Matara, Matrak, Şamata, Tarama, Taşmak,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Akala, Aklan, Akman, Akran, Akşam, Aktar, Aktaş, Alaka, Alarm, Alkan, Almak, Alman, Almaş, Anlak, Anlam, Anmak, Araka, Arama, Artma, Aşama, Aşmak, Atama, Atmak, Kalan, Kalma, Kaman, Kanal, Kanat, Kanma, Karma, Kaşan, Kaşar, Katar, Katma, Makat, Makta, Malak, Manat, Maral,

4 Harfli Kelimeler

Akar, Akma, Alan, Alma, Amal, Aman, Anal, Anam, Anka, Anma, Arak, Arka, Arma, Aşar, Aşma, Atak, Ataş, Atma, Kala, Kama, Kana, Kant, Kara, Kart, Klan, Kral, Laka, Lama, Lata, Maaş, Mala, Malt, Mana, Mark, Marn, Marş, Mart, Maşa, Naaş, Naat,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Ala, Alt, Ama, Ana, Ant, Ara, Ark, Arş, Art, Aşk, Ata, Kal, Kam, Kan, Kar, Kaş, Kat, Lak, Lam, Lan, Mal, Maş, Mat, Nal, Nam, Nar, Ram, Şak, Şal, Şan, Şat, Tak, Tal, Tam, Tan, Tar, Taş,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, An, Ar, Aş, At, La, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.