ŞARAMPOL (TDK)

Kara yollarının kenarında yol düzeyinden aşağıda kalan bölüm.

Şarampol kelimesi baş harfi Ş son harfi L olan bir kelime. Başında Ş sonunda L olan kelimenin birinci harfi Ş , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi A , beşinci harfi M , altıncı harfi P , yedinci harfi O , sekizinci harfi L . Başı Ş sonu L olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AŞAĞI Nedir?


1 . Bir şeyin alt bölümü, zir, yukarı karşıtı.
2 . Eğimli bir yerin daha alçak olan yeri.
3 . sıfat Bir yere göre daha alçak yerde bulunan: "Aşağı katı, sakin ve daha sıcak olduğu için seçtik."- A. Gündüz.
4 . sıfat Bayağı, adi.
5 . sıfat, mecaz Niteliği düşük, kötü: "Aşağı mal."- .
6 . sıfat, mecaz Daha küçük, daha az: "On sekiz yaşından aşağı olanlar giremez."- .
7 . sıfat, mecaz Değeri daha az.
8 . zarf Aşağıya, yere doğru: "Aşağı inmek."- .

BÖLÜ Nedir?


1 - Bölme işlemini gösteren ÷ iminin okunuşu, °taksim; a ÷ b anlatımı, "a bölü b" diye okunur.
2 - Bir bayağı kesrin gösterilişinde pay ile payda arasına konulan yatay çizginin okunuşu; a / b kesri "a bölü b" diye okunur.

BÖLÜM Nedir?


1 . Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım: "Asıl yalıya bitişik bir binada belki de eski selamlık bölümünde idiler."- R. H. Karay.
2 . Bir kuruluşun yönetim birimlerinden her biri, departman, seksiyon.
3 . mecaz Çağ, devir: "O gün edebiyat tarihinde hecenin beş şairi diye bir bölüm açanların üçü orada tanıştılar."- Y. Z. Ortaç.
4 . biyoloji Canlıların bölümlenmesinde filumların bir araya gelmesiyle oluşan birlik.
5 . eğitim bilimi Bir okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan birimlerinden her biri, departman.
6 . matematik Bölme işlemi sonunda elde edilen sayı.

DÜZE Nedir?

Doz.

DÜZEY Nedir?


1 . Bir yüzeyin veya bir noktanın yüksekliğindeki yatay sınır, seviye: "Su düzeyi."- .
2 . Bir kursun basamaklarından her biri, kur (I).
3 . hukuk Kanunları bir araya getirmek, derlemek, kodifikasyon.
4 . mecaz Bir nesnenin, bir kimsenin başka nesnelere veya kimselere göre olan değer ve yücelik derecesi, seviye: "Eğitim düzeyi. Kültür düzeyi."- .

KALAN Nedir?


1 . Kalma işini yapan.
2 . Artan, mütebaki: "Kalan on lirayı Aliş'e verdim."- Halikarnas Balıkçısı.
3 . isim, matematik Bir çıkarmanın sonucu.
4 . isim, matematik Bölme işleminde bölünenden artan sayı.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

KENAR Nedir?


1 . Bir şeyin, bir yerin bitiş kısmı veya yakını, kıyı, yaka: "O sırada karşı taraçadaki kadın elinde pirinç tası olduğu hâlde taraçanın kenarına kadar geldi."- O. V. Kanık.
2 . Bir şeyi çevreleyen çizgi.
3 . Pervaz, çizgi, antika, baskı vb. çevre süsleri: "Bu mendilin kenarı ötekinden daha sade."- .
4 . Merkezden uzak olan, kuytu, ıssız, sapa, tenha yer: "Ağır, ihtiyar misafirler kenarda bir odadan çıktılar."- M. Ş. Esendal.
5 . Yan.
6 . matematik Bir biçimi sınırlayan çizgilerden her biri: "Bir üçgenin kenarları."- .

A A L M O P R Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Şarampol,

7 Harfli Kelimeler

Polarma, Şorlama,

6 Harfli Kelimeler

Parola,

5 Harfli Kelimeler

Alarm, Almaş, Aroma, Maral, Moral, Polar, Rampa, Şamar, Şarap, Şopar,

4 Harfli Kelimeler

Alma, Amal, Amor, Apaş, Arap, Arma, Arpa, Aşar, Aşma, Lama, Lapa, Larp, Maaş, Mala, Mapa, Marş, Maşa, Mola, Olma, Opal, Oral, Pala, Para, Paşa, Ramp, Şama,

3 Harfli Kelimeler

Ala, Alo, Alp, Ama, Ara, Arp, Arş, Lam, Lap, Lop, Lor, Loş, Mal, Maş, Mor, Oma, Ora, Pal, Ram, Rap, Rol, Rom, Rop, Şal, Şap, Şom, Şor,

2 Harfli Kelimeler

Al, Am, Ar, Aş, La, Ol, Om, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.