ŞAPKACILIK (TDK)

Şapka yapma veya satma işi.

Şapkacılık kelimesi baş harfi Ş son harfi K olan bir kelime. Başında Ş sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ş , ikinci harfi A , üçüncü harfi P , dördüncü harfi K , beşinci harfi A , altıncı harfi C , yedinci harfi I , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi K . Başı Ş sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

SATMA Nedir?

Satmak işi: "Bir kitabın çok satmasında o kitabı aklayıcı nedenler pek özel durumlara bağlıdır."- N. Cumalı.

ŞAPKA Nedir?


1 . Keçe, hasır, kumaş, ip vb. ile yapılan başlık: "Türkler başlık olarak 1925'te şapkayı kabul ettiler."- .
2 . Boru, baca, direk vb. şeylerin açık olan üst bölümünü havanın etkisinden korumak için takılan başlık: "Soba borusu şapkası. Lamba şapkası."- .
3 . bitki bilimi Bazı bitkilerde, özellikle mantarlarda sapın üstünde bulunan, üreme organlarını taşıyan şapka biçimindeki organ.
4 . dil bilgisi Düzeltme işareti.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YAPMA Nedir?


1 . Yapmak işi: "Ham ağaçları evcile çeviririm, aşı yapmayı bilirim, budamayı bilirim."- N. Araz.
2 . sıfat Doğadaki şeylere benzetilerek insan eliyle yapılmış, yapay, suni, sahici karşıtı: "Eliyle bahçenin dökme taştan yapma mağaralarından birini göstererek..."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . sıfat Yapmacık: "Fakat fazla içliliği erkekliğe yakıştıramadığından kendini her zaman yapma bir sertliğin arkasına gizlerdi."- H. Taner.

A A C I I K K L P Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Şapkacılık,

9 Harfli Kelimeler

Şakacılık,

8 Harfli Kelimeler

Şapkalık,

7 Harfli Kelimeler

Akkışla, Apaşlık, Apışlık, Aşıklık, Kapaklı, Kapıcık, Kapılış, Kaplıca, Paşalık, Plakacı, Şapkacı, Şapkalı,

6 Harfli Kelimeler

Acıkış, Acıklı, Acılık, Akılcı, Akışlı, Alışık, Alışkı, Apışak, Apışık, Aşıklı, Cakalı, Ilıcak, Işılak, Kalıcı, Kalkış, Kalpak, Kapalı, Kapıcı, Kapılı, Kaplık, Kışlak, Kışlık, Lakacı, Lapacı, Paklık, Paşalı, Şakacı, Şaplak, Şıklık,

5 Harfli Kelimeler

Acılı, Akıcı, Aklık, Alıcı, Alkış, Apacı, Aşıcı, Aşılı, Aşlık, Ilıca, Kakış, Kalak, Kalcı, Kalık, Kalıp, Kalış, Kapak, Kapış, Kaplı, Kaşık, Kaşlı, Kılık, Kılış, Kıpık, Kışla, Klapa, Lakap, Plaka, Şakak, Şalak, Şapka, Şaplı, Şıpka,

4 Harfli Kelimeler

Akak, Akıl, Akış, Aklı, Alık, Alış, Apak, Apaş, Apış, Aşık, Caka, Cılk, Ilık, Işık, Işıl, Işkı, Kaka, Kala, Kalp, Kapı, Laka, Lapa, Pala, Paşa, Plak, Şaka,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Aka, Akı, Ala, Alp, Aşı, Aşk, Cık, Kak, Kal, Kap, Kaş, Kıl, Kış, Lak, Lap, Pak, Pal, Şak, Şal, Şap, Şık, Şıp,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Aş, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.