ŞAMDANCI (TDK)


1 . Şamdan yapıp satan kimse.
2 . tarih Saraylarda aydınlatma işleriyle görevli kimse.

Şamdancı kelimesi baş harfi Ş son harfi I olan bir kelime. Başında Ş sonunda I olan kelimenin birinci harfi Ş , ikinci harfi A , üçüncü harfi M , dördüncü harfi D , beşinci harfi A , altıncı harfi N , yedinci harfi C , sekizinci harfi I . Başı Ş sonu I olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AYDINLATMA Nedir?


1 . Aydınlatmak işi.
2 . tiyatro Sahnelerin ışıklandırılması işi.

GÖREVLİ Nedir?


1 . Görevi olan, vazifeli: "Herkesi kendisine hizmetle görevli sanırdı."- Ç. Altan.
2 . isim Resmî görevi olan kimse, memur.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

SARA Nedir?

Zaman zaman kendini kaybederek olduğu yere düşme, vücutta şiddetli çırpınmalar ve ağız köpürmesi ile ortaya çıkan bir sinir hastalığı, tutarık, tutarak, tutarga, yilbik, epilepsi.

SARAY Nedir?


1 . Hükümdarların veya devlet başkanlarının oturduğu büyük yapı.
2 . Kamu işlerinin yürütüldüğü büyük yapı: "Emniyet Sarayı. Spor ve Sergi Sarayı."- .
3 . mecaz Görkemli ve gösterişli yapı: "Bu ev bir saray."- .
4 . eskimiş Devlet başkanı ve çevresi: "Saraydan çağrılmış."- .

ŞAMDAN Nedir?

Üzerine kandil, mum veya herhangi bir ışık konulan yüksek tabla, mumluk, çırakma: "Masa üstünde duran şamdandan yanar bir mum alıp pencereye doğru yanaştı."- R. H. Karay.

TARİH Nedir?


1 . Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz veya gün: "1
9 Mayıs 1919, Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı tarihtir. O tarihte memleket karanlık günler yaşıyordu."- .
2 . Toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her milletin kurduğu medeniyetleri, kendi iç sorunlarını inceleyen bilim.
3 . Bir konuyu geçmişi ve gelişimi içinde inceleyen anlatı: "Sen bana bir ata yadigârısın, geçmişin tarihini saklayan kutsal bir tomarsın!"- R. H. Karay.
4 . Tarih kitabı: "Cevdet Paşa'nın Osmanlı Tarihi."- .
5 . Tarih dersi: "Ertesi gün, tarih imtihanı vardı."- Y. Z. Ortaç.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

A A C D I M N Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Şamdancı,

7 Harfli Kelimeler

Danışma, Mandacı,

6 Harfli Kelimeler

Acınma, Aşınma, Candaş, Damacı, Danacı, Maşacı, Şamdan,

5 Harfli Kelimeler

Acıma, Adamı, Adına, Canım, Danca, Danış, Manca, Manda, Şaman,

4 Harfli Kelimeler

Adam, Adaş, Adcı, Adım, Aman, Amca, Anam, Anca, Anma, Aşım, Aşma, Cadı, Cana, Cıda, Dama, Dana, Maaş, Mana, Maşa, Naaş, Şama,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Ada, Ama, Ana, Anı, Aşı, Cam, Can, Dam, Dış, Maş, Nam, Şad, Şan,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Am, An, Aş,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.