ŞALVARLI (TDK)

Şalvar giyinmiş olan (kimse): "Turuncu beneklerle dolu şalvarlı, yirmi, yirmi iki yaşlarında bir kız yanımıza sokuldu."- O. C. Kaygılı.

Şalvarlı kelimesi baş harfi Ş son harfi I olan bir kelime. Başında Ş sonunda I olan kelimenin birinci harfi Ş , ikinci harfi A , üçüncü harfi L , dördüncü harfi V , beşinci harfi A , altıncı harfi R , yedinci harfi L , sekizinci harfi I . Başı Ş sonu I olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BENEK Nedir?


1 . Herhangi bir şey üzerindeki ufak leke, nokta, puan: "Burunlar koyu renkte beneklerle kaplıdır."- S. Birsel.
2 . gök bilimi Güneş lekeleri yöresinde görülen, parlak taneciklerden ve parlak damarlardan oluşmuş bölüm, fakül.

DOLU Nedir?

Havada su buğusunun birden yoğunlaşıp katılaşmasından oluşan, türlü irilikte, yuvarlak veya düzensiz biçimli saydam buz parçaları durumunda yere hızla düşen bir yağış türü: "Dolu ekinlerini vurmuşsa bir yıl aç demekti."- T. Buğra.

KAYGI Nedir?

Üzüntü, endişe duyulan düşünce, tasa: "Korku ve kaygıyla vücudunu dinledi."- A. İlhan.

KAYGILI Nedir?

Kaygısı olan, üzüntülü: "Kadın kaygılı bir sesle bağırdı."- H. E. Adıvar.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

SOKU Nedir?


1 . Taş dibek: "Evlerinin önü bulgur sokusu / Yel estikçe gelir yarin kokusu."- Halk türküsü.
2 . Dibekte, havanda tahıl dövmeye yarayan tokmak.

ŞALVAR Nedir?

Genellikle ağı çok bol olan, bele bir uçkurla bağlanan geniş bir tür pantolon: "Ne yapacağını bilmez şaşkın bir hâlde şalvarını bacağına geçirdi."- M. Ş. Esendal.

ŞALVARLI Nedir?

Şalvar giyinmiş olan (kimse): "Turuncu beneklerle dolu şalvarlı, yirmi, yirmi iki yaşlarında bir kız yanımıza sokuldu."- O. C. Kaygılı.

YİRMİ Nedir?


1 . On dokuzdan sonra gelen sayının adı.
2 . Bu sayıyı gösteren 20, XX rakamlarının adı.
3 . sıfat İki kere on, on dokuzdan bir artık: "En az yirmi şiiri ezberimdeydi."- N. Cumalı.

A A I L L R V Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Şalvarlı,

6 Harfli Kelimeler

Şalvar,

5 Harfli Kelimeler

Avşar, Larva, Lavaş, Varış,

4 Harfli Kelimeler

Alış, Allı, Arış, Arlı, Aşar, Aval, Avar, Lala, Lava, Şıra,

3 Harfli Kelimeler

Ala, Ara, Arı, Arş, Aşı, Ira, Lal, Lav, Şal, Var,

2 Harfli Kelimeler

Al, Ar, Aş, Av, La, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.