ŞAKULİ (TDK)


1 . Çekülle ilgili.
2 . matematik Düşey.

Şakuli kelimesi baş harfi Ş son harfi İ olan bir kelime. Başında Ş sonunda İ olan kelimenin birinci harfi Ş , ikinci harfi A , üçüncü harfi K , dördüncü harfi U , beşinci harfi L , altıncı harfi İ . Başı Ş sonu İ olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇEKÜL Nedir?

Ucuna küçük bir ağırlık bağlanmış iple oluşturulan, yer çekiminin doğrultusunu belirtmek için sarkıtılarak kullanılan bir araç, şakul.

DÜŞEY Nedir?

Yer çekimi doğrultusunda olan, şakuli: "Çekül bir düşey doğrultuyu gösterir."- .

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

MATEMATİK Nedir?


1 . Aritmetik, cebir, geometri gibi sayı ve ölçü temeline dayanarak niceliklerin özelliklerini inceleyen bilimlerin ortak adı, riyaziye.
2 . sıfat Sayıya dayalı, mantıklı, ince hesaba bağlı: "Eski yorumcular daha ileri gitmiş, evrenin yaratılmasında ve doğanın kurallarında bile matematik bir öz bulmuşlardır."- H. Taner.

A K L U İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Şakuli,

5 Harfli Kelimeler

İşkal, Şakul,

4 Harfli Kelimeler

Akil, Akli, Kail, Kula, Laik, Lika, Şaki, Şali, Ulak, Ulaş, Uşak,

3 Harfli Kelimeler

Ali, Aşk, İka, İla, İlk, Kal, Kaş, Kil, Kul, Kuş, Lak, Şak, Şal, Şia, Şua, Ula,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Aş, İl, İş, Ki, La, Şu,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.